Varkenshouderij

Nieuws

'Varkenshouders kind van de rekening in Brabant'

"Varkenshouders zijn het kind van de rekening in Brabant", stelt NVV-voorzitter Ingrid Jansen.

Ze doelt op het voorgenomen beleid van de provincie Noord-Brabant om de ammoniakemissie voor 2020 verder te beperken. In gebieden met veel vee is daarom de bouw van een stal alleen toegestaan als in dat gebied oude stallen tegen de vlakte gaan, de zogeheten 'staldering'.

'Provincie moet plannen niet uitvoeren'

Volgens de NVV dragen de plannen van de provincie niet bij aan het versneld milieuvriendelijker maken van de veehouderij in Brabant en treft de regeling met name varkenshouders. De NVV wil dat Noord-Brabant de plannen niet uitvoert.

Actieplan Vitalisering Varkenshouderij

De NVV wil de varkenshouderij verduurzamen via het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij, van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Daarin is samen met het ministerie van Economische Zaken en Rabobank een route bepaald voor herstructurering van de varkenshouderij.

Of registreer je om te kunnen reageren.