Varkenshouderij

Nieuws

Leden van regionale LTO-organisaties voor fusie

Uit de onlangs gehouden ledenraadplegingsavonden over de aanstaande fusie van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) en de vakgroep varkenshouderij van Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO Varkenshouderij), blijkt dat de LTO-achterban enthousiast is over de plannen.

“De wil om tot één landelijke belangenorganisatie te komen is groot”, zegt Eric Douma, voorzitter van LTO Varkenshouderij. Dat meldt Nieuwe Oogst.

Tijdens de avonden kwamen veel vragen naar voren over hoe de nieuwe organisatie eruit komt te zien. Ook waren er vragen over hoe de sectorale belangenbehartiging landelijk wordt verankerd. Op vragen over hoe de nieuwe organisatie wordt gefinancierd en hoe hoog de contributie wordt, kon nog geen antwoord worden gegeven. “Dat wordt de komende maanden uitgewerkt”, licht Douma toe.

Intentieverklaring tekenen

De voorzitter verwacht dat de regionale LTO-organisaties half december besluiten de intentieverklaring voor de fusie te tekenen. De Algemene Leden Vergadering (ALV) van de NVV heeft hiertoe onder voorwaarden al besloten. Eerder liet Douma weten dat hij verwacht dat de regionale LTO’s ook hun voorbehouden zullen hebben.

Lees ook: NVV-leden willen intentieovereenkomst fusie tekenen

Of registreer je om te kunnen reageren.