Varkenshouderij

Nieuws 2 reacties

Denen ver met ontwikkeling emissiearme welzijnsstallen

Een door de Deense overheid gelanceerd ontwikkelingsproject moet uitmonden in varkensstallen met een minimale emissie en een zo hoog mogelijk dierenwelzijnsniveau. Na een aanloop van enkele jaren staan twee consortia klaar om aan het bouwen te gaan.

De Denen zijn ver met het ontwikkelen van een milieuvriendelijke varkensstal met een hoog dierenwelzijnsniveau. Het project is jaren geleden door de toenmalige landbouwminister op de rails gezet onder de titel ‘maanvarkensstallen’.

De titel refereert aan de eerste maanlanding van de Amerikanen: een project dat velen als onhaalbaar beoordeelden, maar toch lukte het. Dat moet ook gaan lukken met varkensstallen, waarmee de vleesvarkensproductie kan worden uitgebreid en waarmee geld wordt verdiend, zonder afbreuk te doen aan het milieu en dierenwelzijn, vond de bewindsvrouw.

Het project werd onverdroten voortgezet. Inmiddels zijn twee ontworpen staltypen klaar om te worden gebouwd. Vol verwachting kloppen de harten bij Seges Kenniscentrum voor de Varkenshouderij, de Deense praktijkproef- en bedrijfsadviesinstelling van landbouwfederatie LF. De twee ontwerpen zijn geselecteerd op basis van een inschrijving. In totaal waren er drie inschrijvers.

Minder fosfaatuitstoot

Stalbouwproject 1 voorziet in 9.500 varkensplaatsen. Hier is een systeem bedacht waarmee de bovenlaag van het mestoppervlak wordt gereduceerd om de stank- en ammoniakemissie te beperken. Een deel van het voer wordt gefermenteerd, met het oog op een vermindering van de uitstoot van fosfaat. De mest dient als warmtebron door deze te koelen. Achter de bouw van dit staltype staan naast Seges ook Big Dutchman, Skov, Gråkjær en Tönnies-dochterslachterij Tican.

De subsidie komt uit een ontwikkelingsfonds van de overheid en bedraagt omgerekend rond de €1 miljoen. De stal, een van de grootste varkensonderkomens in Denemarken, komt te staan in Thy in Noord-Jutland.

Vermindering MRSA-druk en antibioticagebruik

Stal 2 is met 3.900 varkensplaatsen meer dan de helft kleiner en krijgt onder meer een mesttrechtersysteem met een geïntegreerde chemische luchtwasser. De luchtverversingsbehoefte in de zomer wordt gereduceerd door de inkomende lucht te koelen. Voorts voorziet dit ontwerp in een vermindering van MRSA-besmettingsdruk en een geringere antibiotica-inzet. Het voer wordt samengesteld uit gefermenteerde algen en zeewier. De stal komt te staan in Randers in Midden-Jutland en het bouwconsortium bestaat uit onder andere onderzoeksinstelling DTU Veterinairinstitut, de universiteit van Kopenhagen en European Protein. De door het ontwikkelingsfonds gevoteerde subsidie bedraagt een kleine € 0,9 miljoen.

Vergunningsprocedure

Het uiteindelijke doel van het maanvarkensstalproject is niet alleen om de slinkende vleesvarkensproductie weer aan het groeien te krijgen, maar ook om bouw- en milieuvergunningen te kunnen verlenen aan de hand van de werkelijke emissies. De vergunningsprocedure hoeft dan niet meer te worden gerelateerd aan de omvang van de varkensstapel.

Laatste reacties

  • g.laugs

    Kunt u ons ook vertellen wat het 'hoge dierenwelzijnsniveau'in deze stallen inhoudt?

  • alco1

    Als mest niet stonk, was er helemaal geen probleem.

Of registreer je om te kunnen reageren.