Varkenshouderij

Nieuws 3 reactieslaatste update:3 nov 2016

Uitvoering plan vitale varkenshouderij van start

De organisatiestructuur voor de uitvoering van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij is gereed. De 3 initiatiefnemers van het actieplan (POV, Rabobank en het ministerie van EZ) hebben woensdag de samenwerkingsovereenkomst getekend voor de uitvoering van alle plannen om de varkenssector economisch gezond te maken en maatschappelijk geaccepteerd.

De coalitie vitalisering varkenshouderij die nu een feit is, stuurt de uitvoering van het actieplan aan en let erop dat de uitvoering conform de afspraken verloopt. Voorzitter van de coalitie is Uri Rosenthal. De oud-minister was voorzitter van de regiegroep varkenshouderij.

5 thema's

Het gezond maken van de varkenshouderij gebeurt aan de hand van 5 thema’s:

 1. herstructurering,
 2. mest,
 3. keteninformatie en ketenkwaliteitssysteem,
 4. innovatie/Holland varken,
 5. regelgeving.

De 5 pijlers zijn niet los van elkaar te zien. Voor herstructurering zal het nodig zijn dat duidelijk is hoe de mestafzet op een bedrijf is geregeld en voor welke deelmarkt de boer produceert. Die gegevens bepalen voor een groot deel of een bedrijf levensvatbaar is en een nieuw prijsdal doorkomt.

De betrokkenen bij Vitalisering Varkenshouderij: (v.l.n.r.) Eric Douma (LTO Varkenshouderij), Marjolijn Sonnema (ministerie van EZ), Uri Rosenthal (voorzitter Coalitie Vitalisering Varkenshouderij), Ingrid Jansen (varkenshouderijorganisatie NVV) en Ruud Huirne (Rabobank).</p>
<p><em>Foto: Ministerie van Economische Zaken</em>
De betrokkenen bij Vitalisering Varkenshouderij: (v.l.n.r.) Eric Douma (LTO Varkenshouderij), Marjolijn Sonnema (ministerie van EZ), Uri Rosenthal (voorzitter Coalitie Vitalisering Varkenshouderij), Ingrid Jansen (varkenshouderijorganisatie NVV) en Ruud Huirne (Rabobank).

Foto: Ministerie van Economische Zaken

Mestafzet en ketenkwaliteitssysteem hebben prioriteit

Ingrid Jansen, voorzitter van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), zegt dat prioriteit bij de uitvoering van de plannen ligt bij mestafzet en het nieuwe ketenkwaliteitssysteem. De eerste zaken zijn al geregeld, zegt Jansen. Er is een regeling gemaakt voor de verdubbeling van het budget voor mestverwerkingsinitiatieven. Hiervoor is €5 miljoen EU-geld beschikbaar.

Jansen hoopt dat het nieuwe ketenkwaliteit- en keteninformatiesysteem halverwege volgend jaar een feit is. Overeenkomst met ketenpartners daarover ontbreekt nog. Ketenpartijen zijn terughoudend in het delen van commercieel gevoelige marktinformatie, zoals de ketensystemen gaan doen.

Ketenpartners welkom in coalitie

Voor de uitvoering van alle vitaliseringsplannen zijn nog geen bindende afspraken gemaakt met ketenpartners. Iedereen is wel betrokken bij de plannen en staat open om een bijdrage te leveren, zegt Rosenthal. Ketenpartners zijn welkom om tot de coalitie genoemde partijen toe te treden.

Ruud Huirne van Rabobank zegt dat het juist nu tijd is om de varkenssector te herstructuren. De huidige opleving van de varkensmarkt verandert daar niks aan. Huirne: “Je moet het dak repareren als de zon schijnt.”

Laatste reacties

 • .....

  Volgend jaar zit er ook zo'n commissie voor de sanering van de melkveehouderij

 • piglet56

  by 40 % van de bedryven zit geen dak meer op dus daar valt niks meer te repareren

 • BW

  Goed werk, we moeten als varkenshouder weer collega's worden ipv concurrenten.
  We zijn tenslotte met steeds minder ondernemers en dus op elkaar aangewezen. Als POV proberen een blok te vormen en zorgen dat ze ons niet elke keer tegen elkaar opzetten en uitspelen. Ik dank de initiatiefnemers en hoop op een groot succes.

Of registreer je om te kunnen reageren.