Varkenshouderij

Nieuws 1 reactie

RvS: varkensbedrijf mag toch stal bouwen

Na ruim 4 jaar heeft het Varkensbedrijf Banken BV de omgevingsvergunning voor de bouw van een vleesvarkensstal in Etten-Leur binnen.

De Raad van State (RvS) heeft de laatste bezwaren van tafel geveegd. Twee omwonenden vrezen voor de aantasting van hun woon- en leefklimaat. Nadat de rechtbank Zeeland-West-Brabant hen in een eerder stadium in het ongelijk heeft gesteld, doet de RvS dat nu ook.

De discussie spitste zich toe op de vraag of het bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan. Volgens de bezwaarmakers zouden onder andere de goten te hoog zitten en ten onrechte tot aan de grens van het bouwperceel worden gebouwd. De RvS ziet dat anders.

Bereikbaar maken voor blusvoertuigen

Tijdens de zitting hebben de bezwaarmakers nog naar voren gebracht dat het bereikbaar maken van de stal voor blusvoertuigen - hiervoor zou verharding moeten worden aangebracht, dat in strijd zou zijn met het bestemmingsplan - onlosmakelijk samenhangt met de bouw van de stal. Omdat dit argument niet was aangevoerd bij de rechtbank - en het hoger beroep is gericht tegen de rechtbankuitspraak - laat de RvS dit buiten beschouwing.

Eén reactie

  • huisverkoop

    Je zou in Nederland niets meer kunnen

Of registreer je om te kunnen reageren.