Varkenshouderij

Nieuws

ISN: straf Danish Crown voor agressief prijsbeleid

De Duitse varkenshoudersorganisatie ISN uit scherpe kritiek op het huisprijsbeleid van Danish Crown.

Danish Crown heeft in Duitsland heel oktober de prijzen onder druk gezet en in de slachterij in Essen Oldenburg 'hardnekkig' huisprijzen uitbetaald die 'duidelijk onder het noteringsniveau van de Vereinigung der Erzeugergemeinschaften (VEGZ)' lagen. Dat zegt de Duitse varkenshouderskoepel ISN. “Met name als gevolg van dit agressieve huisprijsbeleid zakte de notering uiteindelijk met 20 cent. Met recht kan de vraag worden gesteld of de prijs ook zonder dit huisprijsbeleid zo sterk zou zijn gedaald. Het is namelijk wel zo, dat van de andere slachterijen, die in serieuze gevallen normaal gesproken ook geen blad voor de mond nemen, tegengas werd gegeven", aldus ISN op zijn website.

ISN: Danish Crown straffen

De organisatie meent dat de leveranciers daarom 'nu de krappe aanbodsituatie te baat moeten nemen om Danish Crown af te straffen en slachtrijpe varkens bij voorkeur aan die verwerkers te leveren die zich de afgelopen weken fair hebben opgesteld'.

Koppeling met Europese index

Verder denkt ISN dat de pogingen van Danish Crown om de prijzen in Duitsland te drukken ook in verband moeten worden gebracht met het voornemen om de Deense varkensprijs voortaan te koppelen aan een Europese index, waarin de Duitse vleesprijs een zwaar gewicht heeft. ”Zich als Deense onderneming enerzijds op de Duitse notering te oriënteren en de Deense notering zo kunstmatig op te waarderen, is niet alleen onfatsoenlijk, maar definitief ook een teken van armoede", oordeelt ISN.

Of registreer je om te kunnen reageren.