Varkenshouderij

Nieuws 1 reactie

Groningen subsidieert duurzame intensieve veehouderij

Provincie Groningen opent een subsidieregeling om de intensieve veehouderij in de provincie duurzamer te maken. Hiervoor is in totaal €2 miljoen beschikbaar.

Hiervoor is in totaal €2 miljoen beschikbaar. Varkens- en pluimveehouders kunnen subsidie aanvragen voor maatregelen die nodig zijn om te kunnen voldoen aan de eisen van het Beter Leven of een ander keurmerk.

Openstelling subsidieregeling 12 december

De provincie heeft een lijst van investeringen opgesteld die in aanmerking komen voor subsidie. Daarop staan onder meer investeringen die het mogelijk maken dat dieren buitenuitloop krijgen en waardoor dieren meer oppervlakte tot hun beschikking krijgen. De subsidieregeling wordt opengesteld op 12 december en loopt tot en met 14 maart volgend jaar.

De regeling is een cofinanciering, waarbij de ondernemer 60% van het investeringsbedrag voor zijn rekening neemt. De provincie subsidieert de overige 40% met een maximum bedrag van €100.000 per aanvraag. Veehouders kunnen aanvragen indienen bij het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN).

Geen uitbreiding en nieuwvestiging

Eerder maakte de provincie Groningen bekend vanaf 1 januari 2019 geen nieuwvestiging en uitbreiding van varkens- en pluimveebedrijven meer toe te staan. Tot die tijd is in een beperkt aantal gebieden nog wel uitbreiding mogelijk. De subsidieregeling voor verduurzaming van de intensieve veehouderij is tot stand gekomen op verzoek van Provinciale Staten en LTO Noord. LTO Noord is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van deze regeling. Hij is bedoeld om Groningse veehouders de kans te geven zich aan te passen aan de nieuwe situatie.

Eén reactie

  • vegt

    Klinkt mooi maar is ook twijfelachtig: 'de maatschappij', 'de burger' vraagt zogenaamd om meer welzijn. dan mag zij in haar rol als consument daar ook voor betalen. Waarom geen toeslag per kg. vlees, rechtstreeks dor de consument af te dragen aan de producent (via bijv. een fonds?) Op deze manier wordt BLK vlees weer goedkoper ipv duurder. Een verkeerd signaal volgens mij.

Of registreer je om te kunnen reageren.