Varkenshouderij

Nieuws 7 reacties

‘20% minder varkens in 2020’

Als de Nederlandse varkenssector niet heel snel zijn winstmodel herziet, zal het aantal varkens in Nederland in 2020 20% kleiner zijn dan nu. Dat stelt ForFarmers-topman Yoram Knoop tijdens een persbijeenkomst op Eurotier.

Knoop constateert dat de Nederlandse varkenssector zijn kostprijsleiderschap verloren heeft. Toch werkt het gros van de varkenshouders nog steeds aan drukken van de kostprijs. Knoop ziet meer heil in ketenproductie, liefst voor nichemarkten in de EU. “Varkenshouders in met name het Verenigd Koninkrijk zijn daar erg succesvol mee. Ook in België en in mindere mate Duitsland koersen varkenshouders daar al succesvol op.”

Krimp varkensvleesproductie in EU

Knoop verwacht een algehele krimp van de varkensproductie in de EU. Tot 2020 gaat hij uit van 4% krimp. De aanjager daartoe is het imago van varkensvlees: goedkoop, maar met vraagtekens bij de gezondheidseffecten. Daardoor gaat de consumptie langzaam maar gestaag achteruit. Incidenteel vangt export naar China de vraagvermindering op, maar dat is volgens de ForFarmers-topman geen duurzame basis voor productie.

Het aantal varkens zal in Nederland sterk dalen tot 2020 verwacht ForFarmers topman Yoram Knoop.<br /><em>Foto: Jan Willem Schouten</em>
Het aantal varkens zal in Nederland sterk dalen tot 2020 verwacht ForFarmers topman Yoram Knoop.
Foto: Jan Willem Schouten

Verbeterd imago pluimveesector

Knoop voorziet een geringe stijging van productie van kip en zuivel in de EU. Beide hebben een gezond imago en er spelen bij de productie geen wezenlijke dierwelzijnsissues. “De pluimveesector heeft op dat gebied het afgelopen decennium grote slagen gemaakt”, aldus Knoop.

De nu voorziene krimp in de Nederlandse melkproductie in 2017 zal de resultaten van ForFarmers slechts in zeer geringe mate beïnvloeden, stelt Knoop. “De afzet van rundveevoer groeide bij ons in 2016 veel harder dan vooraf ingeschat. We zullen door een eventuele korting op dieren of gedwongen beperking van de melkaanvoer rond de langjarige interne prognoses uitkomen. Daarnaast de daling in omzet maar marginaal ten opzichte van onze totale afzet van 9,1 miljoen ton voer.”

Positief over kansen in Nederland

Knoop voorziet niet dat de vrijkomende fosfaatruimte door de door hem voorziene krimp in de varkensstapel wordt gebruikt voor ophogen van het rundveefosfaatplafond, dus het houden van meer melkvee. “We zijn erg positief over de afzetkansen van de Nederlandse melk en het toekomstperspectief van de melkveehouderij. Maar een dergelijke uitwisseling, hoe logisch ook, is nu geen onderdeel van de opties die op tafel liggen rondom de grootte van de rundveestapel.”

Laatste reacties

 • eenvoudige boer

  Gewoon gezond (logisch) boerenverstand gebruiken gaat niet meer.

 • vandenbrand

  wij zijn" kennisland" volgens de politiek, rusland exporteerd in de toekomst de varkens. de nederlandse boer is het boertje pesten zat. helaas net als de schoenindustrie en textiel alles weg.

 • info36

  Als Trump ruzie gaat maken met de Chinezen, en dat wil hij, liggen er behoorlijk kansen voor Europa om dat grote varkensgat op te vullen. Die visie ontgaat Knoop. Men moet natuurlijk wel die kans pakken. Ik bedoel maar de profeten (ook van het bankwezen) roepen allemaal wat maar hoe het echt gaat lopen is altijd een verrassing.

 • krulsaart

  Schaf (bijna) alle Europese landbouwsubsidies af en we kunnen weer gewoon vooruit.

 • wimpy

  zijn we het kostprijs leiderschap niet verloren door de hoge voerkosten hier? heeft de club van yoram daar niet aan meegewerkt?

 • John*

  goh hij praat zijn eigen aandeel de kelder in..

 • John*

  risico = winst. met concepten als mijnvoer.nl komt het risico met daarbij de kans op winst weer bij de boer te liggen. boerenbedrijven die goed de risico's weten te beheersen behoren tot de winnaars van de toekomst.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.