Varkenshouderij

Nieuws 6 reacties

Steenuil en torenvalk houden bouw varkensstal tegen

De bouw van een varkensstal in Siebengewald in de Limburgse gemeente Bergen zal nog even moeten worden uitgesteld. Eerst moet de gemeente onderzoek doen naar de gevolgen die die stal heeft voor de in de buurt aanwezige nestkasten voor steenuilen en torenvalken.

Dat had de gemeente ten onrechte niet gedaan, oordeelt de Raad van State. Omdat al sinds medio 2013 wordt geprocedeerd over de stal, wil de RvS dat de gemeente Bergen binnen 16 weken het onderzoek heeft afgerond, om snel een einde te maken aan het geschil.

De varkenshouder had in 2013 een omgevingsvergunning gekregen voor de bouw van een nieuwe emissie-arme stal voor 1.980 vleesvarkens.

Twee bezwaarmakers voeren aan dat de gemeente heeft nagelaten te onderzoeken of er beschermde diersoorten nadelige gevolgen kunnen ondervinden van die nieuwe stal. Daarbij wordt gewezen op een aantal steenuilennestkasten en torenvalkenkasten in de directe omgeving (5 meter - 250 meter) van de geplande stal. De rechtbank had dit argument ten onrechte terzijde geschoven, aldus de bezwaarmakers. De RvS geeft de bezwaarmakers daarin gelijk.

Bouw in strijd met flora en faunawet

De gemeente twijfelt ter zitting niet aan de aanwezigheid van de nestkasten. Omdat de gemeente dat doet en geen onderzoek heeft gedaan, kan volgens de RvS niet op voorhand worden uitgesloten dat de activiteiten in en rondom de nieuwe stal niet zullen leiden tot verstoring. Daarmee zou de bouw in strijd zijn met de Flora- en faunawet. De gemeente krijgt nu de tijd om dit ‘gebrek’ in de genomen beslissing te herstellen.

Laatste reacties

 • polsbroek

  Te zot voor woorden

 • Zents beheer

  Op mijn vorige locatie had ik kerkuilen in een door mij zelf geplaatste nestkast in de nok van een schuur. Jarenlang. Met veel plezier keek ik uit naar de dag dat ze kwamen ringen en het voorjaar was voor mij pas echt begonnen als ik ze in de nacht weer hoorde sissen en tong klikken op het dak.
  Met de wetenschap van nu zou ik de kast hebben verwijdert om geen problemen te krijgen met de regel terreur.

 • Hogman1

  Ik heb er al 3 jaar in de nok van de mestsilo zitten.
  Vond het prachtig , tot 15 Oktober 2016 dan toch .

 • theorikyreintjes1

  Mensen doen zware investeringen in nieuwe stallen en worden op deze manier onder uit geschoffeld! Iets goeds proberen te doen voor die beesjes en dan slachtoffer worden van mensen die dit misbruiken! Veel sterkte gewenst voor de deze mensen in Siebengewald.

 • luiten 66

  Boeren de boosdoeners?
  Wij hebben jaren lang 60-70 zwaluwnesten in en om de boerderij gehad', kenners
  vertelden de grootste kolonie in de achterhoek. elk jaar 1of 2 legsels kerkuilen,
  elk jaar steenuilen en elk jaar een legsel torenvalken. ik had speciale legkasten
  opgehangen en ook altijd met plezier gedaan. Tot we met ons melkveebedrijf
  moesten opdoeken voor de natuur. In het voorjaar kwamen de zwaluwen terug
  zijn allemaal weer weggegaan hier hebben we niets meer te zoeken. De boer is
  weg en vee is weg er zijn geen vliegen geen muisen meer, we hebben hier niets
  meer te zoeken ,en evenzo met de kerkuil, steenuil en toren valk.
  Dan moet je met je bedrijf wijken voor de natuur,ze maken meer kapot dan goed.
  En de boeren zijn altijd de boosdoeners, geen boeren geen natuur.

 • Zellebergen

  gelijk heb je!

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.