Varkenshouderij

Nieuws laatste update:28 okt 2016

NVV wil geurbeleid op basis van snuffelploeg

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) wil dat het rekenmodel V-stacks wordt aangepast met de bevindingen van een ‘snuffelploeg’.

Dat maakte NVV-voorzitter Ingrid Jansen bekend tijdens de presentatie van het NVV-onderzoek ‘Geuremissies en hinder in de Nederlandse varkenshouderij’.

Minder geurhinder dan aangenomen

Geurhinder bij omwonenden komt minder voor dan aangenomen en het Nederlandse beleid is gebaseerd op gedateerde rekenmodellen, blijkt uit onderzoek waarvoor de Nederlandse Vakbond Varkenshouderij (NVV) opdracht gaf. NVV geeft aan dat de Nederlandse wetgeving voor geurhinder een aanpassing verdient naar richtlijnen die in de rest van Europa wordt gehanteerd.

Het onderzoek is uitgevoerd door het Belgische Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) in samenwerking met het Belgische onderzoeks- en adviesbureau Olfascan, gespecialiseerd in geurhinderonderzoek onder omwonenden van (agrarische) bedrijven.

Uit het onderzoek rond 5 varkenshouderijen in Nederland komt naar voren dat 96,8% van de ondervraagden geen geurhinder ondervindt. In totaal zijn bijna 4.000 woningen benaderd, waarvan 783 deelnamen aan het telefonische onderzoek naar de ervaringen van bewoners van hun leefomgeving. Geuroverlast was één van de thema’s die aan bod kwamen.

Systematiek V-stacks gedateerd

Naast de enquête onder omwonenden zijn snuffelploegmetingen rond de betreffende bedrijven gedaan. Hieruit blijkt dat de maximale afstand waarop nog geur wordt waargenomen, afwijkt van hetgeen volgt uit de berekeningen van de geuremissies volgens de systematiek van V-stacks.

Snuffelploegmetingen zijn alleen inzetbaar bij bestaande bedrijven. Voor nieuwvestiging en uitbreiding blijven nog steeds rekenmodellen van kracht, bevestigt Toon van Elst, directeur van Olfascan.

Het geurbeleid wordt binnenkort herzien door een commissie van deskundigen. De resultaten van het NVV-onderzoek moeten in de herziening moeten worden meegenomen conform een motie van CDA-Kamerlid Jaco Geurts.

Of registreer je om te kunnen reageren.