Varkenshouderij

Nieuws

‘In 2025 twee derde productie in gesloten ketens’

Om vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten, verwacht Rabobank-sectormanager Koen van Bergen dat er steeds meer varkens worden geproduceerd in gesloten ketens.

In 2025 zal dat volgens hem zo’n twee derde deel van de Nederlandse productie zijn. Gesloten ketens kunnen integraties zijn, maar ook kleinere samenwerkingsverbanden tussen varkenshouders en verwerkers, volgens van Bergen.

Het aanpassen van de productiestructuur is volgens van Bergen hard nodig in een Europese markt waar de consumptie van varkensvlees flink onder druk staat. De sectormanager schetste een beeld van een kleinere economische groei en een kleiner aantal consumenten dat elke dag vlees eet. Dat geeft druk op afzet en prijs. “Consumenten gaan zeker niet meer besteden aan varkensvlees. Met de huidige zelfvoorzieningsgraad van 115% is de markt verzadigd.”

'Ketenpartijen moeten elkaar beter leren kennen'

In de gesloten ketens moet er volgens van Bergen veel aandacht zijn voor aspecten als gemak, gezondheid, traceerbaarheid en transparantie. Om daar invulling aan te kunnen geven, is het volgens de bankier belangrijk dat ketenpartijen elkaar beter leren kennen. “Momenteel zijn het vaak vreemden voor elkaar. Het is belangrijk om te weten wat de toegevoegde waarde is van de andere schakels in de keten.”

Of registreer je om te kunnen reageren.