Varkenshouderij

Nieuws laatste update:6 jan 2016

Topigs Norsvin laat trouwe leden meedelen in winst

Fokkerijorganisatie Topigs Norsvin gaat trouwe leden belonen met winstdeling. Dat vertelt John Lorist, voorzitter van het bestuur van Topigs Norsvin. De coöperatie wil het komende jaar meer aandacht aan haar Nederlandse leden besteden.

Om dit te kunnen doen, breidt Topgis Norsvin het coöperatiebestuur uit. Topigs Norsvin Nederland en Varkens KI Nederland zijn geen onderdeel van de fusie uit 2014 tussen Topigs en Norsvin. Die betrof alleen de internationale activiteiten en de Research & Development van de beide fokkerijorganisaties.

Internationale groei

Na deze fusie wil Topigs Norsvin Nederland haar binnenlandse organisatie vernieuwen: "Onze trouwe relaties helpen mee het bedrijf internationaal sterk te maken. Wij vinden dat die trouwe relaties hier dan ook van mee moeten profiteren", aldus Lorist. Het bedrag van de winstdeling wordt op naam gesteld van de leden in de vorm van een achtergestelde lening aan de coöperatie. Op het moment van beëindiging van het lidmaatschap of bedrijfsbeëindiging wordt het bedrag uitgekeerd. Verder gaat de coöperatie de mogelijkheden onderzoeken van het kapitaal in de dode hand. Ook gaat zij bekijken op welke manier leden ingeschakeld kunnen worden bij de kapitaalbehoefte die de internationale groei vraagt.

Sociale media

Daarnaast wil Topgis Norsvin het contact met haar leden intensiveren door middel van ledenavonden en gebruik van sociale media. Het doel hiervan is om de beschikbare kennis zo breed mogelijk onder haar leden te verspreiden. Dit zijn de hoofdlijnen van een plan dat onlangs door de ledenraad is goedgekeurd. Het goedgekeurde plan wordt op dit moment verder uitgewerkt. Hiervoor stelt Topgis Norsvin een coöperatiemanager aan. Die wordt verantwoordelijk voor de start en de voortgang van het veranderingstraject.

Of registreer je om te kunnen reageren.