Varkenshouderij

Nieuws 3036 x bekeken 1 reactie

Aantal varkensbedrijven meer dan gehalveerd

Den Haag - Het aantal bedrijven in Nederland waar varkens de hoofdtak zijn, daalde in de periode tussen 2000 en 2014 met 55 procent, tot 3.500 stuks.

Het aantal bedrijven dat varkens houdt, daalde in dezelfde periode twee derde, tot 5.000 bedrijven. In het laatste getal zitten zowel de bedrijven waar de varkens het hoofdinkomen vormen als bedrijven waar de varkens een neventak vormen, naast bijvoorbeeld melkvee. In 1980 telde Nederland 42.000 bedrijven die varkens hielden. Deze cijfers presenteerde het CBS.

De laatste zeven jaar schommelt het aantal varkens tussen de 12 en de 12,5 miljoen dieren. De Nederlandse varkenssector produceerde afgelopen jaar 1,4 miljoen ton varkensvlees. De slachtrijpe varkens blijven steeds meer in Nederland, ten koste van de export. Het CBS meldt dat in de eerste helft van dit jaar 8 procent meer varkens zijn geslacht in Nederland dan in de eerste helft van 2014. Het aantal varkensslachtingen in de eerste zes maanden dit jaar zit rond de 7,5 miljoen. Het aantal geslachte varkens is dit jaar, op een uitzondering na, niet meer onder de 1,2 miljoen stuks per maand gezakt.

De prijzen liggen dit jaar veel lager dan vorig jaar. In juli dit jaar beurde vleesvarkenshouders 17 procent minder per kilo voor een vleesvarken dan een jaar eerder. De prijs per kilo geslacht-gewicht van vleesvarkens daalde bijna 30 cent. Biggen brachten ook minder op. De prijs zat in juli op € 32,50 per big, 30 procent minder dan een jaar daarvoor, schrijft het CBS.

Eén reactie

  • veldzicht

    Hoe minder varkenshouders des te makkelijker dat de overheid over ze heen walst.

Of registreer je om te kunnen reageren.