Varkenshouderij

Nieuws 2814 x bekeken laatste update:1 sep 2015

Rechter: NVV niet-ontvankelijk in zaak BZV

Den Bosch – Brabantse boeren die strijden tegen strengere regels in Noord-Brabant, hebben nul op het rekest gekregen bij de rechtbank in Den Bosch.

Die verklaarde de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) woensdag niet-ontvankelijk. Met deze uitspraak van de rechter blijft er dus voor zowel de Brabantse varkenshouders als voor de Provincie Noord-Brabant onduidelijkheid over de juridische houdbaarheid van de BZV.

De rechtbank stelt dat de NVV geen partij is in de kwestie. Bovendien had de organisatie eerst een serieuze poging tot overleg moeten doen alvorens naar de rechter te stappen. Individuele varkenshouders kunnen zelf een zaak aanspannen als de provincie weigert een vergunning af te geven, redeneert de rechtbank.

Het provinciebestuur is blij met de uitspraak en ziet eventuele vervolgzaken met vertrouwen tegemoet. "Deze uitspraak betekent dat de provincie de verduurzaming in de veehouderij die samen met vele partijen is ingezet, voortvarend voortzet."

NVV overweegt vervolgstappen

De NVV beraadt zich momenteel op vervolgstappen, zodat er wel een inhoudelijke uitspraak komt over de BZV. "Wij gaan dit bespreken met onze achterban. Samen met hen bepalen wij onze vervolgstappen", aldus Jansen, voorzitter van de NVV.

Het standpunt van de NVV blijft dat verduurzaming vanuit de markt betaald moet worden en dat alle partijen in de keten hiervoor verantwoordelijk zijn. Door het beleid van de provincie Noord-Brabant krijgen de primaire producenten te maken met extra kosten voor duurzaamheidsmaatregelen, die ze niet vergoedt krijgen.

De NVV is de juridische procedure gestart in juli 2014 met als inzet onder andere een financiële vergoeding voor de extra investeringen en meerkosten die de varkenshouders moeten maken om aan de BZV te voldoen. Door de invoering van de BZV worden de vanuit de primaire varkenshouderij ingezette ontwikkelingen naar verdere verduurzaming gedwarsboomd, stelt de NVV.

Ook voor andere provincies van belang

De uitspraak is ook van belang voor varkenshouders in andere provincies die nadenken over extra maatregelingen en de Brabantse regelgeving ook willen implementeren. De NVV ziet daarnaast ook een gevaar in de toekomstige ontwikkeling van de BZV. De BZV is namelijk een instrument dat gedurende de komende jaren opnieuw aangepast gaat worden, met als logisch gevolg het opnieuw doorvoeren van aanpassingen in de bedrijfsvoering, welke andermaal (hoge) kosten met zich mee zullen brengen voor de veehouders.

Of registreer je om te kunnen reageren.