Varkenshouderij

Nieuws 3065 x bekeken

Varkenshouder Harskamp kan gaan bouwen

Den Haag - Na jarenlang procederen door tegenstanders is er een eind gekomen aan het tegengaan van een varkenshouderij in Harskamp. De Raad van State heeft woensdag groen licht gegeven.

In mei 2012 had de gemeente Ede, waar Harskamp onder valt, een vergunning verleend voor de bouw van een zeugen-strostal, een kraamzeugen/biggenstal, een berging en het slopen van kalverenstallen.

In januari van dit besloot de Raad van State bij tussenuitspraak het college op te dragen om binnen zes weken een nieuw besluit te nemen en dit tevens aan de Afdeling toe te zenden. In de ogen van de RvS had B&W van Ede niet gemotiveerd waarom het verkleinen van de afstand van de bebouwing tot de as van de weg noodzakelijk is voor een verantwoorde bedrijfsvoering. De eerst ter zitting gegeven motivering van het college daarover was onvoldoende.

Bij besluit van 10 maart 2015 stelt het college zich op het standpunt dat het verkleinen van de afstand van de bebouwing tot de as van de weg en de zijdelingse achterste perceelgrenzen noodzakelijk is voor een verantwoorde bedrijfsvoering, omdat het alsnog aanpassen van de stal extra bouwkosten met zich brengt en de opbrengst per zeug zal afnemen als er minder dieren gehouden kunnen worden. Volgens de RvS heeft de gemeente hiermee voldaan aan het gevraagde en het zich in redelijkheid op dit standpunt kon stellen.

Alle overige bezwaren worden afgewezen; de varkenshouderij kan er komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.