Varkenshouderij

Nieuws 101 reacties

'Nederlandse varkenshouderij is failliet'

Montfoort - "De varkenshouderij in Nederland is failliet." Dat zei varkenshouder, columnist en debat-organisator Johnny Hogenkamp gisteren op een discussiebijeenkomst over het fosfaatbeleid in Montfoort. "De marges zijn volledig verdampt."

Volgens Hogenkamp zijn er al lange tijd geen goede jaren meer geweest voor de varkenshouderij en is Nederland zijn traditionele voordelen kwijt. Hij noemt lage voerprijzen, goede infrastructuur en technische voorsprong. Daar tegenover staan in vergelijking met het buitenland hoge kosten, onder andere voor mest. Daar komt bij dat de mensen in de belangrijkste afzetgebieden steeds chauvinistischer worden en vlees uit eigen land willen. Het probleem is volgens hem niet eens in de eerste plaats de varkensprijs, maar de marge.

Volgens  Hogenkamp is een doorstart nodig voor een deel van de varkenshouders. Hij pleit ervoor om het nieuwe fosfaatbeleid voor de melkveehouderij dat staatssecretaris Sharon Dijksma heeft aangekondigd, hiervoor te gebruiken. De schotten tussen de sectoren zouden daarvoor tijdelijk moeten verdwijnen. Melkveehouders kunnen dan fosfaatproductierechten van varkenshouders kopen. "Je zou bijvoorbeeld een tender uit kunnen schrijven. Het groeistuipengeld uit de melkveehouderij zou dan een eenmalige herschikking in de varkenshouderij kunnen financieren."

Theo Duteweerd, die aanwezig was namens de varkenshouderijorganisaties NVV, LTO Varkenshouderij en POV, beaamt dat het erg slecht gaat in de varkenshouderij. "Het ziet er zwarter dan zwart uit." Het woord 'failliet' neemt hij niet in de mond, evenmin omarmt hij het idee om met geld uit de melkveehouderij de varkenshouderij te saneren. Het officiële standpunt van de varkenshouderij-organisaties is nog steeds dat de schotten tussen de sectoren moeten blijven bestaan. Maar Duteweerd beaamde wel dat dit idee, naast andere, meegenomen wordt in de opties.

Laatste reacties

 • Johnny Hogenkamp

  Even ter aanvulling, gelijk Theo vind ik ook dat de schotten moeten blijven bestaan. Ook <em>'zwarter dan zwart'</em> en <em>'failliet'</em> zie ik als van een zelfde strekking. Ik heb richting de aanwezige landbouwwoordvoerders Tweede Kamer (hadden ons uitgenodigd) gepleit voor een <span style='text-decoration: underline;'>eenmalige</span> herschikking van productieruimte op <span style='text-decoration: underline;'>vrijwillige basis</span> voor zowel varkens- als melkveehouders. De druk is dan van de markt voor beide sectoren. Dit is het juiste moment.

 • alco1

  @Johnny. We hebben het over de zgn. 'schotten'. Maar wat heb je daaraan als de mestplaatsing vrij is.

 • Johnny Hogenkamp

  @Alco1, schotten tussen de productierechten, zolang deze er nog zijn.... Dat heeft niet alleen met mestplaatsing te maken. Zo bleek gistermiddag dat de melkveehouderij ook al zijn ammoniakplafond overschrijdt. Juist hier haalt de varkenshouderij al reducties van tientallen procenten (fosfaat ook overigens).

 • PluimveeBrabant

  Er zijn waarschijnlijk ook nog wel pluimveehouders die willen 'herschikken'.

 • Jaap39

  Onderhand krijgen we last van jeuk en schaamte dat een eens zo geweldige melkveesector in Nederland door steeds triester wordende regelgeving kapot gemaakt wordt. 


 • Mozes

  Als de melkveehouderij fosfaatrechten van de varkenshouderij overneemt, nemen ze ook de problemen van de varkenshouderij over. De melkveehouderij komt in dezelfde situatie terecht als de varkenshouderij: voer van grote afstand aanvoeren, mest op grote afstand afvoeren waardoor een structureel hogere kostprijs dan andere landen. Daarbovenop grote maatschappelijke weerstand en slecht imago waardoor de melk alleen in slecht renderende bulkproducten verkocht kan worden. 
  We krijgen een situatie waarin Nederlandse melkveehouders het hoofd amper boven water kunnen houden terwijl bij dezelfde melkprijs melkveehouders in andere landen groeien. Precies de situatie die wij op dit moment in de varkenshouderij zien. 
  Een goed renderende melkveehouderij ontstaat alleen wanneer het aantal koeien is aangepast aan de beschikbare grond. 

 • hertha

  Als makke schapen liepen we achter alle milieu- en welzijneisen aan. Lto en NVV vond het niet nodig hier tegenwicht aan te geven. Sommige varkenshouders gingen op advies opschalen om de kosten te drukken, nu betalen het gelag. Ben blij dat ik niet in die polonaise ben mee gegaan.

 • Mozes

  @hertha, de hoge kostprijs in de varkenshouderij komt niet alleen door welzijns en milieu-eisen. De belangrijkste oorzaak is het wegvallen van de marktbescherming voor graan begin jaren negentig. 35 jaar heeft de Nederlandse varkenshouderij een concurentie-voordeel gehad door de hoge graanprijzen door marktbescherming in combinatie met heffingsvrije import van graanvervangers van de wereldmarkt. Door de hoge graanprijzen konden in de graangebieden varkens niet rendabel gehouden worden. De zeehavens waar de goedkope graanvervangers binnenkwamen lagen te ver weg. Zo ontstond de krankzinnige situatie dat je het voordeligste varkens kon houden vlak achter de grote zeehavens, dus Brabant. De Brabantse varkenshouderij heeft in die jaren goud verdiend. Ik heb wel eens foto's gezien van varkenshouders die naast de varkensschuren een prive manege hadden gebouwd. De rijkdom kon niet op. 
  Vanaf begin jaren negentig is hier een eind aan gekomen door afschaffing van de marktbescherming.  Vanaf die tijd gaat het slecht in de varkenshouderij. Het gebied wat 35 jaar een concurentie voordeel had heeft nu een concurentie nadeel. De meest wakkere varkenshouders die dit in de gaten hadden zijn in de jaren negentig al vertrokken naar Oost Europa. 

  In plaats van dat zuidelijke melkveehouders hier lering uit trekken willen ze waarachtig in de melkveehouderij een situatie creëren waarbij de varkenshouderij al failliet is. 

 • hertha

  @Mozes, De nieuwe generatie varkenshouders hebben niet van het voordeel wat jij noemt kunnen profiteren, ze hebben in de jaren 90 alleen nadeel ervan gehad want varkensbedrijven bleven relatief duur. Zo werd er teveel betaalt voor een relatief verouderd bedrijf, hieroverheen kwamen alle extra kosten, waar alleen de Nederlandse varkenshouder over zich heen kreeg bv  de 10 procent inlevering van je verworven rechten , ammoniak vermindering enz. Dus praat niet van wat er voor de jaren 90 gebeurde, want die van die generatie boeren zijn de meeste bedrijven  al overgenomen of verkocht.

 • kalkar

  Volgens meneer Hogenkamp moeten we terug in dieraantallen om zo de markt weer enigzins gezond te maken. Hier ben ik het helemaal mee eens. Echter de boeren die zeg maar vanaf het jaar 2000 hebben uitgebreidt, die zouden deze teruggang voor hun rekening moeten nemen, daar zij ook de veroorzaker zijn van de slechte markt. Dus meneer Hogenkamp jij moet dus ook aantallen inleveren omdat jijzelf ook de markt kapot hebt gemaakt, middels zware uitbreidingen. Vanaf zeg maar het jaar 2000 zijn in de belangrijkste exportlanden ( Duitsland ,Spanje) de zelfvoorzieningsgraad boven de 100 gekomen en dus kon je weten dat het een giga gevecht zou gaan worden.
  Verder zijn de post mestafvoer de grootste opvreters van de minimale winst op m.n. een varkensbedrijf. Bewust wordt er een mestoverschot gecreëerd door de roverheid. Doel: wegsaneren van de varkensbedrijven. Ieder met verstand van zaken weet dat de gebruiksnormen veel te laag zijn, ophoging van zeg maar een 20 kg fosfaat en dit grote 'probleem'is opgelost. Ben ik nu de enige die dit ziet of is iedereen zo stom?

 • Mozes

  @hertha, mijn reactie gaat niet over personen maar over de sector. 

 • Tearpoal

  Precies Johnny, het probleem van de varkenshouderij is de marge, en dan mn de verdeling van de marge in de keten. Zelfs een grote varkenshouder is geen gelijke handelspartner meer voor handel, slachterij of voerproducent. Als de varkenshouderij in Nederland gereduceerd kan worden tot, zeg maar, 20 ondernemingen, welliswaar met meerdere productielocaties, danzou de vlag er heel anders bij hangen. Tel het varkensvlees in de supermarkt maar eens terug tot heel varken, dan weet je totale marge.

 • Wim Toornstra

  <h5>Europees 20% zeugen ruimen en het hele probleem is opgelosd</h5>

 • Tearpoal

  En Mozes, jouw melkveehouderij gaat om diezelfde reden hetzelfde overkomen, alle grondgebondenheid ten spijt.

 • Tearpoal

  Wim Toornstra, als met 20 ondernemingen produceerd, kun dit zelf regelen.

 • Mozes

  @kalkar, je bevestigt de conclusie van Johnny Hogenkamp dat bulkproductie voor de wereldmarkt vanuit Nederland niet meer rendabel is te maken. Alleen dat deel van de varkenshouderij die onder 'concept' produceert voor de binnenlandse markt en een klein stukje over de grens is nog rendabel. Dat betekent dat 60 á 70% van de varkenshouderij niet meer rendabel is en beter gesaneerd kan worden. 
  Deze sanering moet echter onder geen beding op de melkveehouderij worden afgewenteld omdat wij dan in de melkveehouderij dezelfde problemen krijgen. 

 • Mozes

  @Tearpoal #14, juist niet! Door het aantal koeien te beperken tot de beschikbare grond hebben we juist een lagere kostenstructuur. Daarnaast houden wij maatschappelijk draagvlak en een goed kwaliteitsimago waardoor de melk in het hogere marktsegment kan worden afgezet. 

 • ikkethuis

  Tearpoal, 20 varkenshouders zouden sterker zijn als nu het geval is, maar het verschil met de melkveehouderij is dat deze 1 cooperatie heeft. Misschien is dat wel hetgeen wat de varkenshouderij mist.

 • Johnny Hogenkamp


  Beste @Mozes, je zult met maatschappelijk draagvlak en kwaliteitsimago zeker gelijk hebben wanneer het gaat om extensieve bedrijven met veel grond. In de discussie echter over mineralen werd deze groep bedrijven (en noordelijke regio's) gisteren door de politici en anderen bestempeld als meest belastend voor het milieu..... Er was dan politiek ook geen enkel draagvlak voor toekenning van rechten aan grond. Ik noem het hier even, niet als mijn mening, maar je kunt je missie beter politiek verkondigen denk ik.

 • Snel


  Kalkar heeft gelijk met gebruiksnormen, enigste probleem is dat LTo in `t verleden alleen maar heeft ja geknikt bij de overheid die altijd met de smoes aankwam van 'Brussel ' zegt dat `t moet. Onderhand kunnen we geen goed gewas meer verbouwen door gebrek aan fosfaat in de grond dat, wordt bovendien bevestigd door BLGG in Oosterbeek.

 • Kaiser


  Nederlandse varkenshouderij saneren gaat voor de overblijvers niet helpen. Minder varkens in Nederland betekend minder veevoer nodig en dan krijg je meer varkens elders die dan het niet meer nodige Nederlandse deel van veevoer gaan opvreten. Varkensproductie blijft dan hetzelfde en veranderd er niets aan de varkensmarkt.
  Bovendien is er al jarenlang een overschot aan veevoer= varkensvlees waardoor de varkensprijs nooit uit het dal kan komen. 

 • Hogman1

  Koeboer denkt het te weten.
  Voor 1990 had ik een voerwinst van gemiddeld 140 gulden 
  Laatste jaren voerwinst van 75 euro
  Wat is het verschil ...dus wel de kosten van millieu en welzijn
  1 ding is het in iedergeval niet en dat is de hypotheekrente, die is 6% lager


 • Mozes

  Beste @Johnny, wat is extensief of intensief? Als men 1 koe per ha heeft zal dit zeker meer milieubelastend zijn per liter melk dan 3 koeien per ha. 
  Maar zijn 10 koeien per ha, waarvoor men voor 3 koeien voer heeft en voor de andere 7 voer op <span style='text-decoration: underline;'>grote afstand</span> moet bijkopen ook beter voor het milieu? Ik kan geen enkele reden bedenken waarom het bijkopen op grote afstand beter is voor het milieu dan voer en mestplaatsing naast de deur. 
  Voor alle duidelijkheid: voor mij is intensief als je niet in eigen voerbehoefte kunt voorzien en op <span style='text-decoration: underline;'>grote afstand</span> moet bijkopen. Zolang een melkveehouder in eigen voer kan voorzien of vlak in de buurt kan bijkopen spreek ik niet van intensief en is er ook geen gelijkenis met de situatie in de varkenshouderij. 

  Intensief of extensief heeft niet zozeer betrekking op een individueel bedrijf maar meer op een regio. Zodra in een regio de veedichtheid boven de beschikbare oppervlakte stijgt zie je de voer, pacht en mestafzetkosten de pan uit rijzen en verdampt het rendement. Dat is ook de reden dat in andere landen zoals de VS melkvee en varkensbedrijven in extensieve akkerbouwgebieden gevestigd zijn. Daar hebben ze de laagste kosten. 

 • LUCTOR

  Leuk bedacht maar de gezins bedrijven zullen weer de dupe worden.

 • Johnny Hogenkamp

  Nogmaals @Mozes, ik kan jou wel volgen, maar de politiek niet. Een Gronings gedeputeerde nam het gisteren voor de drie Noordelijke provincies op met dezelfde bewoordingen als jou. Werd vervolgens door de landbouwwoordvoerders van de Kamer compleet weggevaagd, daar kwamen nog cijfers van het LEI, accountants en adviesbedrijven achteraan, waarna de gedeputeerde zich maar wijselijk terugtrok. 

  Voer is overigens voor mij als varkenshouder geen probleem, 90% betrekken we uit de levensmiddelenindustrie en van akkerbouwers uit de regio. Daar zit zelfs elke week een volle vracht pure zuivel bij, ook deze komt niet volledig bij de consument terecht. Mest was in ons niet-overschotgebied ook nog nooit zo'n groot probleem, maar dat is drastisch veranderd.

 • Fermer

  @Mozes, 3 koeien per ha kan misschien qua structuurrijk ruwvoer, maar er zal dan, zeker wanneer je koeien een hoge productie hebben, heel veel krachtvoer of krachtvoervervangers bijgekocht moeten worden.  Dit komt ook vaak van verweg, of is iig vergelijkbaar met de aanvoer van varkensvoeder.
  Daarnaast, de laatste alinea van Johnny Hogenkamp #25 laat zien dat de melkveehouderij misschien nog wel meer afhankelijk is van de varkenshouder dan verwacht ivm het opruimen van de te veel geproduceerde melk. De Nederlandse varkensboer kan (gelukkig voor de melkveehouder) meer voor de melk betalen dan de hongerende medemens die schreeuwt, volgens H. v. Bergen, om voedsel.

 • kalkar

  Zo, genoeg geluld, en wat gaan we nu bv.aan het zgn. mestoverschot doen? Vanaf maandag worden er geen bonnen meer ingevuld en alle mest wordt dus zonder bon weggereden. Onze eis wordt dan: verhoging van de gebruiksnormen naar 100 kg per ha, zo niet dan werken alle boeren niet meer mee. Punt. 

 • boerkebrabant

  dee salchterij zijn aan zet, zorg dat er geen varkens boven de 100 kg aan de haak komen, en er is zo veel minder vlees, maar als je dan leest dat vion duitsland wederom zwaarder varkens moet hebben, dan ik het ook niet meer. slachterije hebben het wel makkelijk, bij een teveel aan varkens slaan ze de prijs kij hard naar beneden, en volgens mij komen er volgende week minder, maar de prijs verhogen, ho maar! overigens weet van rooi in de zomer iook geen goede raad mer de varkens, die loopt nu zelfs voorop met het verlagen, en maar bouwen, en maar grond kopen

 • A4


  Ben het eens met tijdelijk schotten weg halen.

  En dan moeten de knelgevallen in de melkveehouderij, die uitgebreid hebben sinds 2014 en dus het teveel aan fosfaat gemaakt hebben dit oplossen door ergens anders (varkens ) fosfaat te kopen.

 • gerjan slingenbergh

  Volgens LTO, CDA, WUR, Rabo moeten jullie vooral meer produceren want dat drukt de vaste kosten per eenheid.

 • Fendtrijder

  Dit krijg je ervan dit was te verwachten in de varkens en pluimvee sector grote stallen  gebouwd en geen land om mest af te zetten. En ik hoop hierbij de melkveehouderij met voldoende afzet van eigen mest niet gaat opdraaien voor dit probleem. Jammer dat ik het zeggen moet laat de varkens en pluimvee boeren het zelf maar  uitzoeken gooi maar Door het riool ben je er ook makkelijk van af dit is koekje  van eigen deeg. Laat de melkveehouderij met rust deze zijn al ruim dertig jaar gestraft geweest.

 • Teun W

  @Johnny hogenkamp, bedankt voor uw verhelderende mening/opmerkingen.

  @emmerei, alco1 en mozes hebben jullie niks beters te doen? uw meningen zijn mij na enkele maanden wel duidelijk.

 • bert bert

  Eindelijk iemand die weet wat hij vertelt,Maar helaas de melkveehouderij gaat ook kapot ;De marges voor de boeren is zo laag en de boer snapt niet dat je beter niet produceert aan die prijzen ,Maar ja ze denken dat ze ondernemer zijn ;dat zijn ze ook in het produceren en ze doen dat zeer goed en aan zo hoog mogelijk rendement en zo goed koop mogelijk ;maar daarna geven ze het weg ,ja wat moe je ermee zelf opeten  dat gaat niet dus ,
  En dan zijn er die grote wereld markt leiders in verwerking ,het zijn dan ook nog ccoperaties opgericht van het geld van den boer ,je hebt er ook iets staan hoor ,het is van jullie boeren,wij werlen ermee ,maar dan gbeurt het ,ennorme winsten maken ,veel directie leden en veel personeel ,maar supper grote winsten en dan zijn ze aandeel houder in de suppermarkt ;en winstmaken ;maar de boer 7 dagen op de week zorgen en werken aan een hongerloontje en toch draaid die economie

 • Professor P

  Schotten weghalen, maakt het voor de varkenshouders die overblijven alleen nog maar nog zwarter. Het is alleen leuk voor de stoppers die hun rechten duurder kunnen verkopen. Als varkenssector ben je dan lekker collegiaal bezig.

  De mestkosten moeten verlaagd kunnen worden met nieuwe verwerkingstechnieken. Uiteindelijk zou mest geld waard moeten zijn. Zie ook de pluimveesector.

  Terug in dieraantallen zal de marktprijs verhogen, maar doe dit Europees, anders is er altijd een lachende derde.

  Verder ligt de kostprijs in Nederland sowieso te hoog, zelfs al er een keer wat verdiend wordt, kan meer dan de helft ingeleverd worden omdat Nederland het hoogste belastingtarief VAN DE HELE WERELD heeft. 

  Wat gebeurt er als er een keer iets verdiend wordt: de ondernemer moet het investeren en bouwt nooit een buffer op, omdat hij anders de helft kan afdragen. Kortom: bedankt overheid!!! Het hypocriete is dat de overheid ook nog klaagt over schaalvergroting, te grote melk/fosfaat/mestproductie etc terwijl ze zelf de hoofdoorzaak zijn.

  De varkenssector is eigenlijk de tijd verder vooruit dan de melkveehouderij, want hetzelfde staat voor de melkveehouderij te gebeuren met deze 'gedwongen' uitbreiding. • hetsnuitje

  Failliet is toch het juiste woord voor onze varkenssector! In de glastuinbouw weten ze hier ook al alles van. Nu is de melkveehouderij aan de beurt helaas met de hoge grondprijs als zeepbel die op klappen staat. Overproductie in Europa en amerika en de zelfvoorzienendheid van diverse continenten en landen

 • blije big


  Laat de markt gewoon zijn werk doen  .Als de varkenshouderij verdwijnt in Nederland dan is dat maar zo. Niemand heeft schuld die het goedkoopste kan produceren zal overblijven . Nederland is te klein om voor verre bestemingen te produceren. Ik was in China daar was ik op een bedrijf met 30000 zeugen(ja er staat geen nul te veel) Ze lachen daar om een brabantse (mega stal)

 • maiskolf

  #34 professor P. leuk verhaal maar je trapt er weer in!
  je laat je weer opnaaien door allerlei buitenstaanders. niet meer produceren maar minder. We zitten niet op nog meer arbeid verlegen. De overheid snapt het vgl mij ook niet. Die zijn helemaal in de war!

 • agratax2

  @Wim Toornstra. Wat gebeurt er als de zeugenstapel met 20 % wordt gekort in Europa? Je hebt gelijk dat er dan 20 % minder biggen komen en dat de vleesproductie met 20 % daalt. Dit betekent niet automatisch dat de prijs zal stijgen op de wereldmartk. De wereldmarkt bepaalt nl. de vleesprijs en niet de Europese productie. De goedkoopste producenten waar ook ter wereld zullen hun vleesproductie gaan opschalen als Europa gaat krimpen. We zullen moeten leren denken in mondiaal verband en ons niet beperken tot nederland of EU. Willen we de mondiale voedselzekerheid garanderen voor prijzen, die afgestemd zijn lokale arbeidsinkomens en productiekosten, dan zullen we de vrije wereld markt voor voedsel los moeten laten en niet met voedsel over de aardbol slepen omdat het ergens goedkoper is dan elders. We kunnen ons niet permiteren om alleen de laagste productie kosten als uitgangspunt te nemen voor de hele mondiale voedselproductie. Het probleem waar we nu over praten bij vlees, melk, groente etc. is ontstaan toen het Europese landbouwbeleid werd ingeruild voor de Vrije Wereld Markt. Deze VWM heeft de honger niet de wereld uitgeholpen, zoals de politiek ons toen ter tijd heeft beloofd. Het heeft ons veel gebracht -handel, miljoenen vluchtelingen, groter verschil tussen arm en rijk etc-. 

 • japke33

  Als de varkenshouderij failliet gaat, moet Wakker Dier dan in het buitenland stennis gaan schoppen? Ik geloof niet, dat iemand daar op hun zit te wachten.
  Gevolg van al dat geklier op politiek niveau, van de groenen en van de supermarkten die alle winst willen hebben, is straks dat niemand weer wat wat voor vlees ze op hun bord hebben liggen. Maar de varkens zijn Nederland uit, dat hebben ze dan wel met hun allen bereikt.
  Bedankt!

 • Koen Franken

  De schotten er tussen uit halen , wil dus OOK zeggen dat het fosfaatplafond van de varkenshouderij 39,7 miljoen kg en de melkveehouderij 84,9 miljoen kg . Dat je deze beiden op 1 hoop gaat gooien . lijkt mij nou niet de beste oplossing .

 • schoenmakers1

  het probleem is niet begonnen met het inruilen van de europeese regels naar wereldvrijhandel agratax, maar doordat we hier een heleboel extra regels hebben die alleen maar ten nadelen zijn voor de producent en nergens geen toegevoegde waarde heeft, niet in prijs, en niet in gezondheid, en meestal ook nog niet in dierwelzijn

 • tikka


  De schrijver is wel voor schotten tussen de sectoren,maar tijdelijk en op vrijwillige basis kunnen de schotten even weg????????????

  Wat een onzin dan ben je dus gewoon tegen schotten tussen de sectoren.

   

 • Demeter Griend

  Das dan jammer, niemand zou meer varkensvlees moeten eten.
  Deze dieren zitten hun hele leven in een hel, verschrikkelijk gewoon, ik moest er op de landbouwschool al niks van hebben. 
  Toen ik op de parktijkschool mijn mening zei, vonden ze me maar een linkse oproerkraaier.

 • wienbemelmans

  De overheid heeft het goed voormekaar in Ned, samen met wakkerdier en pvdd dier welzijn en milieu dat is nergens zogoed maar de boeren ebben ze naar de klote geholpenze komen er nog achter ale ze een stuk minder in kas krijgen de sukkels

 • Hr19

  @demeter griend Kun je geen andere vergelijking maken dan met de hel. De hel is een poel die eeuwig brandt met vuur.

 • steenbok1

  Demeter Griend, vraag me wel af wat en wie je bent, en wat je doet?

 • rollade

  He griend,  ge bent zeker niet onze vriend, want als gij geen lekker varkensvlees eet, dan OF, kun je  niet lekker koken, OF ben je zo,n ...... vegandiet, OF snap je gewoon niet dat je gezond blijft van vlees eten. Vroeger MOEST men zelfs vlees eten, om gewoon lekker hard te kunnen en mogen werken.
  en als je suggereert dat ze niet goed gehuisvest zijn, dan SNAP  JE HET ECHT NIET.
  dag en nacht eten en drinken,  los lopen, vloerverwarming, enz enz...


 • p.stroo1


  De politiek is tegen intensieve dieren houderij dan moeten ze de schoten niet weg halen want dan krijg je intensieve melkveehouderij!

  Mensen de prijs van fosfaat per sector is niet te vergelijken, daarom zitten de schoten er tussen.

  De melkveehouderij heeft in 2000 de BSE door geschoven naar de varkens en kippen en nu als het uit komt willen ze het fosfaat. Laten ze eerst de BSE oplossen.

  Zijn het kinderen die hun eigen probleem niet kunnen oplossen.

   

 • Mozes

  BSE oplossen?? Bestaat BSE nog? 

 • bertes

  ze willen de melkveehouderij, gaan afromen. omdat ze over het fosfaatplafon zitten??? dan is het twee vliegen in een klap. fosfaat bij de varkensboeren verschuiven. minder varkens. wordt betere prijs? en minder varkensmest. en de melkmarkt kan het nog aan.

 • pieter1974

  hogenkamp heeft het goed voor tijdelijk schotten weg en bij  handel bv 50% afromen mestprobleem in 5jaar tijd opgelostgeeft elke sector meer lucht

 • Foxxy

  Tsjah, mooi zooitje !
  Dankzij regelgeving in de melkveehouderij kunnen de varkenshouders de mest niet meer kwijt! 

  Politiek spel , ze zetten sectoren tegen elkaar op, zodat ze de wijzigingen er stiekem ,geruisloos door kunnen drukken !

  Ik denk, nadat ik dit artikel gelezen heb,wel dat de varkens sector te weinig afzet heeft , dus afzet vergroten,  of minder produceren .

  Maar stellig mee eens dat (milieu)wet en regelgeving ons allen naar torenhoge kosten leidt !

 • slutter


  Tijdelijk de schotten weg vindt je nergens draagvlak ..dus stop met die onzin.

 • yep

  lekker negatief allemaal, ik vind failliet nu eerlijk gezegd niet het juiste woord, er zijn genoeg bedrijven die een prima boterham verdienen in de sector. Die hebben hun zaakjes misschien beter voor elkaar dan een ander.
  Is het terecht dat een vleesvarkenshouder met 2000 tot 3000 plaatsen een volwaardig inkomen kan verdienen, lijkt me eerlijk gezegd niet. deze dieraantallen kun je verzorgen voor je ochtenlunch. Kun je er nog een mooi baantje naast nemen.
  Je kunt best 20.000 vleesvarkens hebben, iemand erbij om schoon te spuiten en je kostprijs is weer 4 euro per dier lager.
  Uiteindelijk blijft de kostprijs altijd het belangrijkste. In Nederland zijn de mestkosten het grootste onderscheid tov. het buitenland. Zorg dat je dit probleem niet hebt en je hebt weer 15 euro per dierplaats te pakken.
  Zorg dat je de voerfirma's niet te veel sponsort want dit zijn juist degene die het meeste geld aan ons verdienen en dat vinden de meeste ook nog prima ook.

  De gemiddelde voerwinst in Nederland is ongeveer 80 euro per plaats, Voor deze voerwinst kan ik prima varkens maken.

  laat de schotten tussen de sectoren, ik wil niet terug na varkensrechtenprijzen van boven de 100 euro!

 • w v gemert


  Bovenstaande discussie is volgens mij onderdeel van/voor de commissie Rosentaal om de mogelijkheden van uitwisseling van fosfaat (tijdelijk ) tussen de sectoren maar wel in relatie/samenhang met ammoniak plafond. Indien er in een klap twee problemen aanzienlijk verkleint kunnen worden moet er goed naar deze mogelijkheid gekeken worden en zal de varkenshouderij er niet per definitie negatief tegen over staan. Let wel van varkenshouders is in het verleden door de overheid al verworven rechten gestolen bij de invoering van de WHV een tweede keer is onaxceptabel: dus voorzichtigheid is geboden ,een gewaarschuwd man telt voor twee.!!!!!!

   

 • Demeter Griend

  Varkensvlees is niet voor niets onrein.

 • alco1

  Overal weer die tweestrijd die aangewakkert wordt.
  Als fosfaatstelsel er toch door komt in de tweede kamer.
  Intensief < Extensief
  Schotten opheffen(tijdelijk). Waardoor de saneerder lucht in de tunnel kan zien, maar de varkenshouder die wil uitbreiden ziet de stijging van de varkensrechtenprijzen met lede ogen aan.

 • agro1


  de overdreven en op lange termijn bewezen onhoudbare omvang van de varkenshoederij is ontstaan door het gat van rotterdam. dit is enigszins dichtgegroeid. de omvang van de varkenshoederij zal zich daar onontkoombaar aan aanpassen. marktwerking heet zoiets. de concurrentie verhoudingen zijn wereldwijd en zelfs europees niet gelijk, dat klopt. daar is ten tijde van het grote gat van rotterdam dankbaar van geprofiteerd, niks mis mee. klagen over voerprijzen is hypocriet, want die zijn voor alle intensieve sectoren gelijk, wereldmarkt, weetjewel. blijft onverlet, dat een sector, die slechts kan overleven door gratis grondstoffen tot verdwijnen gedoemd is. niks nieuws, alles wat ontstaan is, zal ook eens verdwijnen. alleen zout, als dat proces net over jouw economisch bestaan uitkristalliseert. voed de wereld en verhonger.

 • jjjvanmelick

  JA!
  BSE bestaat nog; het heeft nu de mens in haar greep, als je goed om je heen kijkt en luistert.

 • vdc 123

  Iedereen klaagt  hier  steen en  been  en  toch  zijn er  nog  mensen die  het  aan  durven van  een  nieuwe  megastal  op  te vullen  deze week in  Reusel . Kostprijs 10.000.000  €  .
  Hoeveel  brengt  Uw  kapitaal  op  in de  toekomst ?????

 • schokkie

  ALS WE ALS VARKENSHOUDERIJ WEER GEZOND WILLEN WORDEN IS ER MAAR EEN OPLOSSING EN DAT IS MINDER DIEREN .DUS SCHOTTEN ER TIJDELIJK TUSSEN UIT EN EEN DEEL SANEREN . OOK VOOR MILEU EN KOSTPRIJS HEEFT DIT GROTE VOORDELEN .LAGE KOSTEN VOORVARKENS EN MELKVEEHOUDER EN HOGE OPBRENGSTEN .IK ROEP ALLEBELANGEN BEHARTIGERS VAN RUNDVEE EN VARKENSHOUDERIJ OP HIER VOOR TE GAAN HET IS VAN GROOT BELANG OM WEER RENDABEL TE KUNNEN BOEREN

 • knorr888

  laat    s.v.p.    de  grote klagers

  een  andere uitdaging   gaan zoeken!!!!!!!!!!!!!!!!!

  komt de hele secor  ten goede

  verbeter de wereld
  begin  bij je zelf

 • Vhouder

  kun je beter eerst de schotten tussen de verschillende rundvee sectoren uithalen het is allemaal rundveefosfaat maar niet uitwisselbaar ik denk dat er weinig zijn die er problemen  mee zouden hebben als je alle runveefosfaat gelijk maakt denk aan melkvee jongvee vleesstieren en vleeskalveren. geeft in totaal ook niet meer rundveefosfaat.

 • Noordam2


  een varkens slachterij in zuid Spanje werd gevraagd door een Belgische vleeshandelaar om spare-rips te leveren. De slachterij kan daar nog niet aan voldoen omdat vrijwel zijn hele omzet naar China gaat.  Twee vragen voor jullie als sector, waarom gaat een Belg shoppen in Spanje en niet in het dichtbij gelegn Nederland, leveren die Spanjaarden betere kwaliteit? Ik  had wel het idee dat dat de reden was en de tweede vraag, gaat er ook veel Nederlands varkensvlees naar China, zo niet ligt daar een enorme uitdaging.  Is er ook door de kwaliteit te verhogen meer markt te maken?  zomaar een paar vragen van een belangstellende akkerbouwer

 • Knipko


  Over 10 jaar is de helft van de boeren weg en verouderde bedrijven zullen weinig opbrengen. Gewoon nieuwe stallen blijven bouwen en het probleem lost vanzelf op.

 • Varken21

  Beste Johnny,

  Ik heb nog nooit een melkveehouder royaal geld aan een varkenshouder zien geven, dus zal dit voor de fosfaatrechten ook wel niet zo zijn, dus reken je niet rijk.
  Daarnaast zal als de schotten (tijdelijk) weg gaan de fosfaatproduktie van varkensmest naar rundveemest verplaatsen, waardoor de hoeveelheid mest en dus de druk op de mestmarkt zal blijven. De mestafzetprijzen, die een belangrijk deel van de kostprijs in de varkenshouderij zijn, zullen dus niet lager worden.

 • bert bert

  Fosfaat stikstof en stront .Dan hoor je de boeren .Ondernemen is boeren ,Samenspannen en het doen ,niet de buur moet het doen .
  een week niet leveren en de suppermarkten zijn leeg ,laat de mensen het maar kopen op de boerderij en neem zelf de winst .We hebben het in handen maar geven het weg .Het is niet in de mega stallen te verdienen .rechtstreeks en je krijg 10 x meer en minder stront

 • brabantsduitserke

  Ja johnny heeft gelijk de varkenssector is ziek zwaar ziek zo rot als strond.
  en als de boeren niet samenspannen is de rundveesector de volgende kortom over een paar jaar is het de veeteelt zowel varkens als koeien in heel nederland failliet.
  Dit ligt mijninziens door zeer slechte belangenbehartiging. Ben blij dat ik er weg ben

 • veldzicht

  Brabantduitserke#68, grote delen van de landbouw is ziek maar met alleen maar jammeren dat die boeren zo hard moeten werken en weinig verdienen daar schiet je ook niks mee op,de gewone burger zal zeggen dan kies je maar een ander beroep,met een (te)ruim aanbod lager(e) prijzen jammer maar niks aan te doen.

 • info104


  Griend; als je geen varkensvlees wil eten omdat het onrein zou zijn dan neem je toch gewoon sprinkhanen , maar schrijf niet weer zulke onzin, je leeft in een land waar zulke uitspraken niet passen dat weet jij ook best.

 • eeneigenmeningmag

  Rake woorden van dhr Hogenkamp maar is hij zelf ook niet een onderdeel van het gecreerde probleem ?? Produceren tot over een plafond en nu zeggen dat er opruiming moet plaatsvinden. En ik denk niet dat hij daar zijn eigen bedrijf mee bedoeld. 
  En we moeten eens ophouden tegen elkaar aan te schoppen, uiteindelijk maakt politiek daar dankbaar gebruik van !! 

 • info104


  Beste mensen wat een reacties, heel belangrijk dat een ieder zijn gedachten en meningen op durft te schrijven , heel goed, maar we hebben wel te maken met wat Jhonny schrijft en heeft geconcludeerd dat in den Haag we als boeren er niet op moeten rekenen dat er een pot geld beschikbaar is en we onze eigen problemen moeten oplossen , en of dat vlees is of mest , ze laten het 100% aan de sector zelf over en maken alleen maar regels om het niet nog gekker te doen worden.

  Het is gewoon zaak dat er op alle fronten orde op zaken komt , efficient bouwen, hoe gaan we met energie om, hebben we al zonnecollectoren, hebben we al een gezamelijke verkoop van ons vlees , De supers wel, gaan we met een grote groep van 100.000m3 mest een plant opzetten om mest te verwerken om de kosten mee te tekkelen, of zijn we nog altijd de kat uit de boom aan het kijken en willen we niks met de buurmen van doen te hebben. Volgens mij zitten we van 7 tot 7 in de schuur en zien we ons vermogen verdampen. Ondernemen is niet alleen varkensvoeren , maar is 10 jaar vooruitzien.

 • brabantsduitserke

  veldzicht#68 ik heb er wel degelijk iets aangedaan hoor.   

 • Johnny Hogenkamp


  Dat er fosfaatrechten melkveehouderij komen is zeker, daar waren vrijdag alle betrokkenen het over eens. Dat er duizenden melkveehouders benadeeld worden is ook zeker, dat kan via niet verkregen latente rechten zijn of via een fikse generieke korting wanneer er een knelgevallenregeling komt. De druk wordt enorm groot en leidt tot handel in zeer prijzige fosfaatrechten.

  Iedereen die ooit melkquotum kocht was niet geïnteresseerd wie feitelijk de verkoper was. Ik geloof dan ook niet dat melkveehouders via een tijdelijke rechtenbank geen productierechten van varkenshouder zouden willen kopen wanneer deze goedkoper blijken te zijn dan handel in fosfaatrechten. Je kunt dus evengoed stellen dat varkenshouders melkveehouders voorthelpen als andersom. Zogeheten een win/win-situatie.

  Dan de blijvers, cruciaal is dat het een eenmalige herverdeling wordt, door mij een interventie genoemd. De schotten blijven uiteindelijk bestaan. Daarbij afromen lijkt mij niet slim, liever zou ik zien dat (lagere) overheden als provincies ook mee kunnen bieden waar het locaties betreft die op een lastige plek liggen. Dan wordt ook nog eens de totale druk op de mestmarkt lager. Hou deze tender in boerenhand, zet een soort van 'rechtenbank' op, waarbij geheel vrijwillig transacties van hoogste bieders en laagste vragers gematcht worden.

 • Johnny Hogenkamp

  Wie de integrale tekst wil zien die ik voorgelezen heb richting de Tweede Kamerleden <a href='<>'>kan hier doorklikken</a>.

 • Noordam2


  Johnny Hogenkamp, kun jij kort ingaan op mijn vragen ( 64) Ben benieuwd

 • kalkar

  Gewoon de normen naar een 100 kg fosfaat per ha per jaar en het zgn, mestprobleem is opgelost. Al dit gelul,jullie lijken wel ambtenaren. Lullen om te lullen en je kom geen ene steek verder. Het is natuurlijk wel zo dat ik slimmer ben dan de meeste hier, helaas maar het is niet anders.

 • Spruit12

  Waarom blazen we de mestproblemen altijd zo op. Het kan veel simpeler. Gewoon voor iedere grondsoort een fosfaatnorm vaststellen (wel een goede en juiste norm), op basis van echt onderzoek. Dus in eerste instantie zonder politiek, want dan gaat wens, ambitie en politieke kleur meespelen. De mest die op het bedrijf wordt geproduceerd kan 3 kanten op. Wat niet op eigen land kan worden gebruikt moet worden afgezet bij collega's of export onbewerkt. En wat niet voor deze directe landbouwdoeleinden kan worden gebruikt moet worden verwerkt en afgezet in de wereld. Dit geeft vanzelf een rem op de (over)productie en stimuleerd de sector om na te denken over goede oplossingen zonder energie te steken in vergaderen en bekvechterij. Als we dit de politiek en maatschappij duidelijk kunnen maken daalt de weerstand en ontstaat er een werkbare oplossing.

 • Demeter Griend

  #info 104
  kippenvlees is wereldwijd veel makkelijker te vermarkten omdat alle mensen wereldwijd dit kunnen en mogen eten.
  Omdat varkens onrein zijn (beschouwd als rattenvlees die alles eten) is dit veel moeilijker te vermarkten.
  Waarom zou dergelijke opmerkingen niet kunnen maken ?

 • LUCTOR


  Als de varkenshouderij de constructie toepast van de toenmalige runderslacher kunnen ze nog jaren verder terwijl ze feitelijk al failliet zijn. Demeter zit nog in de vastentijd en is wat gehumeurd valt ook niet mee met het mooie weer van de afgelopen tijd.

 • W Geverink

  @#79. Het is eenvoudig uit te vinden dat varkensvlees 36% kip 33% en rundvlees 24% de aandelen zijn van de meest populaire vleessoorten hier op aarde. Ook worden er veel geiten en schapen gegeten. Jij als moslim zou moeten weten dat jullie profeet een van de eersten was die regels voor voedselveiligheid instelde.  Buitenvarkens die in de wei rondvroeten kunnen bv trichinella onder de leden hebben wat mensen heel erg ziek kan maken. Daarom moet varkensvlees en kip altijd door en door gaar gekookt worden. Jullie profeet wist dat niet en heeft het daarom verboden. In de moderne stallen van tegenwoordig hebben de varkens geen modderbaden meer nodig om zich te beschermen tegen steekinsecten. Ik weet zeker dat jullie profeet onwijs in zijn sas zou zijn geweest met de reinheid van de op de moderne manier gehouden varkens. 

 • varkenshouder1


  Laat ons produceren volgens Europese wetgeving en zorg voor mestfabrieken die het mestprobleem verkleinen in plaats van vergroten. Dat zal de NL varkenshouderij weer op de kaart zetten. Alleen dat is iets wat de overheid niet op uit is. Die willen de veehouderij uit NL weg hebben.

 • mr

  w geverink. BRILJANT

 • glaasje

  NIET aan de varkensrechten komen,  maar er moet  gepraat  worden over hogere bemestingsnormen op de grond om verschraling van de grond tegen te gaan. Je betaald je scheel aan de afzetkosten van mest. Meer mest/fosfaat op de grond en mestverwerking daarbij en een groot deel van het fosfaat overschot is opgelost. Iedereen die grond heeft klaagt er over dat er te weinig mest op de grond mag, dus hier moet wat aan gedaan worden.

 • kalkar

  Glaasje, jij begrijpt het inmiddels, en dan eisen we gelijk een schadevergoeding voor al die jaren dat we ten onrechte mest hebben moeten afvoeren. Actie en geen gelul meer.

 • heide01

  Laten we het probleem een beetje genuanceerder benaderen!!
  Geef de varkenshouders, die eigenaren zijn van de fosfaat/varkensrechten zelf de gelegenheid te beslissen over verkoop hiervan aan melkveehouders.
  Hoe? laat ze hierover stemmen per referendum via POV of NVV/LTO of ze beleidsmatig accoord kunnen gaan met een eenmalige tender van b.v. 5 miljoen kilo. Met een meerderheid als  uitkomst hiervan kunnen de besturen dan in overleg met Dijksma en de melkveesector.

 • Peet1212

  Niet alleen de varkenshouderij maar ook de kalverhouderij (die in zwaar weer verkeerd) zou bij het fosfaat plafond betrokken moeten worden. Weg met die schotten, allemaal onzin.

 • John*

  en wat zou dan de prijs moeten zijn van die rechten? geloof niet dat we met een schijntje een bedrijven weg kunnen saneren..

 • varkenshouder1

  De kern van Johnnie zijn verhaal klopt helemaal. We zijn bezig met een ijskoude sanering.

  Glaasje heeft gelijk. Bemestingsnorm omhoog met daaraan gekoppeld een goede mestverwerking bied kansen. De norm is te strak bijgesteld afgelopen jaren.

 • aqwzsx12

  OF die meneer nu gelijk heeft of niet speelt géén rol...

  ben zelf geen varkenshouder, maar volgens mij is het al 10 j zo dat de varkenshouderij in een doodlopend straatje zit.
  <<<<<<<<<<<<<<<<Telkens ik van mijn neef, die 350 zeugen heeft, hoor zeggen dat hij als maar meer biggen heeft, bevestigt dit de stelling: Hoe kan dat nog goedkomen, MINDER biggen zou al een aanzet zijn.

  En de opbrengst op kapitaal? Ja, de bank rijk maken.

  Hoeveel van de de forum lezers kennen hier het verschil tussen cash flow en marge ?  .....het blijft stil in de zaal! en dan bezig zijn met 2-3 miljoen euro.

  Leer eerst economie, dan rechten, dan een portie vrijheid opbouwen, en denk dan aan investeren, maar niet in varkens.

 • John*

  dit is gewoon economie, de beste blijven over.

 • brabantsduitserke

  john misschien blijven de domste over met een koppig karakter.
  OVERBLIJVEN IS NIET DE OPLOSSING GELD VERDIENEN ZOU HET EINDDOEL MOETEN ZIJN 

 • joannes

  Ondernemen is meer dan geld verdienen! Economisch verantwoord is vaak alleen het criterium waarmee de financiering rond kan komen, verder hangt het van veel meer af dan de cijfers. Niemand kan in de toekomst kijken, diegene die (financieel) in de juiste positie verkeerd kan de hindernissen nemen. Anderen blijven ervoor! Alle tegenslag, hindernissen, van de laatste tijd hadden niets met geld te maken maar met nationale en internationale Politiek. Overigens in ander bedrijfstakken is het niet anders; fabrieken kunnen ook sluiten. Wie herinnerd zich nog het succes van Nokia?

 • ikkethuis

  Het gaat er in de landbouw van nu om, veel vraag(hoge prijs) veel leveren, weinig vraag (lageprijs) weinig leveren.
  Degene die het laatste het beste in de hand hebben verdienen het meest.
  Als je bij lage prijzen veel toe moet geven, heb je bij hoge prijzen nog maar een matige jaar. 

 • alco1

  Niet ieders kinds droom om bij Ajax te voetballen kan uit komen.

 • Tonnis

  Bij ons in de buurt nog een open dag voor een vleesvarkensstal.

 • joannes

  De plannen voor die stal zijn in betere tijden gemaakt @Tonnis! Dat is het probleem van de doorlooptijd voor investeringen! Met vergunningen en financierings aanvragen kan het jaren zijn. Die overcapaciteit zal nog wel even doorgroeien! Ik zelf denk dat het 4 jaar duurt voordat de nieuwbouw reageert op markt prijzen. Daarbij, zullen velen deze dip nog als tijdelijk zien en zich helemaal niet door de marktprijs ontwikkeling laten afschrikken.  

 • Khalid en zijn maten

  De consumptie van varkensvlees in NL zal mischien nog een extra terugval kunnen krijgen vanwege het Hepatits-E verhaal dat afgelopen week in het nieuws en sommige landelijke kranten te lezen was...

  <>

 • clemens wildemors

  Als je spreekt over failliet dan denk ik aan bedrijven die gedwongen worden te stoppen.
  Kijk ik hier om me heen (twente) dan zijn er bedrijven waar al jaren over word gesproken dat ze failliet zijn.
  ik weet dat ze ook inderdaad veel problemen hebben ook voor dagelijkse boodschappen.
  Toch draaien deze bedrijven gewoon door.
  Ik neem aan dat de bank denkt, dat een hoop stenen van een varkensboer altijd minder opleverd dan de rente die ze nu krijgen, aflossing is natuurlijk onmogelijk.
  Voor een gezin is het natuurlijk een drama maar voor de sector zou het denk ik niet verkeerd zijn, dat bedrijfen ook echt failliet gaan dus stopt met de bedrijfs activiteiten.
  Er word wel geklaagd dat het probleem ook bij de banken ligt, deze zouden niet genoeg financieren.
  Ik denk dat ze nu, nog te veel bedrijfen kustmatig in leven houden. En dit is slecht voor de sector.
  Dit is wel een zakelijk verhaal, ik snap echt wel de gevolgen voor veel boeren gezinnen.
  Maar een keer moet men wel door de zure appel bijten.

 • Burnetti

  Khalid en zijn maten #98: beter even linken naar de kamerbrief dan de Telegraaf: 

  <>

 • Burnetti

  Verplichte sanering van asbestdaken, een zekere kostenpost voor veel bestaande varkensbedrijven.

Laad alle reacties (97)

Of registreer je om te kunnen reageren.