Varkenshouderij

Nieuws

RvS: boer mag toch geen varkens houden

Den Haag - Terwijl een varkenshouder uit Zenderen van de rechtbank Overijssel in april 2014 nog het groene licht kreeg om een intensieve veehouderij te starten, heeft de Raad van State deze week alsnog een streep gezet door dat plan. De omgevingsvergunning is vernietigd.

De boer was sinds begin 2012 eigenaar van het perceel en de betreffende schuur in de Overijsselse plaats. In juli 2013 kreeg hij van de gemeente Borne, waar Zenderen onder valt, toestemming een varkenshouderij te beginnen. Tegen die beslissing werd bezwaar gemaakt en door het college gegrond verklaard, waarna begin 2014 de beslissing van juli 2013 herroepen werd. Hierop stapte de boer naar de rechtbank, die hem gelijk gaf. De bezwaarmaker stelde hierop hoger beroep in bij de Raad van State.
De RvS concludeert dat ten tijde van het vaststellen en inwerkingtreden van de bestemmingsplan 'Buitengebied Borne' in de tweede helft van 2010 er geen varkens gehouden werden. Het moment van in werking treden van het bestemmingsplan is volgens de RvS de peildatum en niet, zoals de rechtbank aannam, de ter inzagelegging van het reconstructieplan in 2004. Volgens het bestemmingsplan is nieuwvestiging van een intensieve veehouderij niet mogelijk. De RvS stelt dat hier sprake is van nieuwvestiging, omdat in 2010 geen varkens werden gehouden op het perceel, daarom wordt de uitspraak van de rechtbank Overijssel vernietigd.

De Zenderense boer zal op zoek moeten naar een andere locatie voor zijn varkens.

Of registreer je om te kunnen reageren.