Varkenshouderij

Nieuws 3233 x bekeken 1 reactie

RvS: Varkenshouderij in Deurne mag uitbreiden

Den Haag - Een varkenshouder uit Deurne mag zijn bedrijf uitbreiden. Dat heeft de Raad van State (RvS) vandaag beslist.

De Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) had tegen de verleende vergunning door Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant beroep ingesteld bij  de RvS.
De MOB was in beroep gegaan omdat de varkenshouderij vlakbij Natura 2000-gebieden ligt, op ruim 2 kilometer van het gebied Deurnsche Peel & Mariapeel. Ook liggen vijf andere natuurgebieden  relatief dichtbij, volgens de MOB.
Volgens de MOB had bij het verlenen van de vergunning om de varkenshouderij uit te breiden op basis van de Natuurbeschermingswet 1998 niet de gedeeltelijke intrekking van een milieuvergunning van een andere varkenshouderij mogen worden betrokken. Ook de gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning van een derde varkenshouderij zou volgens de MOB ten onrechte zijn betrokken bij de vergunningverlening aan de varkenshouderij in Deurne.
De RvS ziet dit echter anders. De Raad constateert dat de varkenshouderij waarvan de milieuvergunning gedeeltelijk was ingetrokken daadwerkelijk is beeindigd en de bestemming is gewijzigd. Bovendien is de intrekking destijds gedaan ten behoeve van de uitbreding van de varkenshouderij in Deurne. Deze directe samenhang van maatregelen maakt het volgens de RvS mogelijk de milieuvergunning te gebruiken voor de uitbreiding. Daarnaast blijkt uit berekeningen van de provincie, volgens de RvS, dat de ammoniakemissie vermindert.
Conclusie is dat de vergunning terecht is verleend.

Eén reactie

  • joannes

    De Raad van State blijkt toch meer evenwicht te kunnen brengen. Ze gaan in iedergeval uit van feiten en rekenen consequent niet zoals die Millieu bewegingen. Want die rekenen zoals het hun het beste uitkomt; soms per bedrijf en soms regionaal. Het lijkt wel landje pik! 

Of registreer je om te kunnen reageren.