Varkenshouderij

Nieuws 31 reacties

Hulp voor varkenshouder met volle mestput

Doetinchem - NVV en LTO willen varkenshouders helpen die hun mest niet kwijt kunnen door vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Naar schatting heeft 70 tot 80 procent van de varkensbedrijven minder mest afgezet dan vorig jaar. In de provincies Overijssel en Gelderland zijn de meeste varkenshouders te vinden die kampen met overvolle mestputten.

NVV en LTO willen de komende maanden proberen om varkenshouders van hun mest af te helpen door te bemiddelen tussen mestverwerkers en veehouders. Samen met het Projectbureau Lokale Mestverwerking (PLMV), waarin LTO, adviesbureau Agrifirm Exlan en Mestac participeren, wordt een inventarisatie gemaakt van vraag en aanbod. Mestverwerkers worden benaderd met de vraag of zij nog onbenutte capaciteit hebben en dus meer varkensmest kunnen ontvangen. Ook wordt geprobeerd meer varkensmest op het bedrijf te scheiden waarna de dikke fractie wordt afgezet bij composteerbedrijven.

Volgens NVV is in de provincie Overijssel en Gelderland tot 40 procent minder mest afgezet dan vorig jaar. Theo Duteweerd, vice-voorzitter van NVV: "De mestproblemen op de varkensbedrijven zijn overal groot, maar boven de grote rivieren is de situatie het meest nijpend." Duteweerd schat dat dit voorjaar 70 tot 80 procent van de varkensbedrijven minder mest hebben afgevoerd dan normaal.

De gemiddelde ophaalbijdrage voor varkensmest dit seizoen is €20 per kuub: €1 tot €1,50 per kuub hoger dan vorig jaar. Dat blijkt uit gegevens van mestportaal.nl. Sinds twee weken is de prijs opnieuw opgelopen met 50 cent per kuub. De prijs van varkensmest is het hele seizoen al stabiel hoog; In week 49 in 2014 liep de prijs op naar €20 en is sindsdien nauwelijks gedaald.

De grootste prijsstijging is in regio Oost. De hoge prijzen zijn een probleem voor het gros van de varkenshouders die dit voorjaar minder of geen mest hebben afgevoerd. Duteweerd: "In veel gevallen hebben de boeren geen geld om de mest af te zetten. Vooral in concentratiegebied Oost zijn de veehouders niet gewend zoveel geld te betalen om een kuub mest af te zetten."

NVV en LTO hopen met dit initiatief te voorkomen dat de prijs in het najaar nog verder oploopt. "Door gericht vraag en aanbod te matchen willen we overschotten wegwerken en de prijs te drukken."

De mesthandelaren zijn niet happig om de mest op te halen. Hun opslagen zitten vol en mest uitrijden gebeurt nauwelijks meer sinds de aanvang van het groeiseizoen. De fosfaatrijke varkensmest is sowieso niet in trek bij handelaren. Vleesvarkensdrijfmest bevat gemiddeld 4 kilo fosfaat per kuub mest. In rundveemest zit slechts de helft hiervan. Omdat rundveemest dit jaar ruimschoots beschikbaar is op de markt, komen varkenshouders moeilijk van hun mest af.

Laatste reacties

 • tinus888

  de lto zijn zelf veroorzakers van het probleem

 • Ishtar

  men wil toch marktwerking?

 • boerkebrabant

  hopelijk steekt men ook wat energie in om de vergunning verlening voor grootschalige mestverwerking van de grond te krijgen, dat is pas echt een oplossing

 • LUCTOR

  <h5><span style='text-decoration: underline;'>#2 Dit is geen gezonde marktwerking </span>het is het gevolg van de papieren ingrepen vanuit Den Haag en Brussel en tevens van lokale overheden om vergunningen te verstrekken voor de industralisatie van de melkvee houderij. Dit gaat niet alleen de varkenshouders treffen maar ook de vleesveehouderij . Als dit beleid zo doorgaat wordt NL het land van melk en honing.Er worden subsidies gegeven zowel aan Agrarische bedrijven als aan particulieren voor zgn vogeltjes land stroken inzaaien met bloemen mengels voor de bijen etc. De bedragen varieren van €1100 per ha en hoger welk gewas moet er geteeld worden om aan dit rendement te komen.</h5>

 • John*

  misschien bied vraag en aanbod in kaart brengen van slachterijen en boerderijen voor t ophalen van de zeugen meer soelaas biedt.

 • gjcamps

  Misschien toch een oplossing, de coffeshops en canabis consumptie is volgens de wet en ook binnen de EU verboden. Toch gedogen we in Nederland dit alles terwijl het qua wetgeving natuurlijk helemaal niet rond te praten is. Productie ervan is helemaal buiten beeld. Kunnen we de hele mestnormering en al die zogenaamde fosfaat en stikstof plafonds niet gewoon vergeten en de mest toediening vooral dit jaar maar gewoon gedogen?  Dus ja er zijn richtlijnen, en ja we doen wat Brussel zegd en ja een boer mag niet teveel mest op het land uitreiden maar als hij het anders doet gedogen we dit.

 • agratax2

  @gjcamps. Je idee is goed, maar je vergeet, dat het nooit zal gebeuren. Boeren laten zich naar de slachtbank brengen en de koffieshop bezoekers doen dit niet en dar komt bij dat de miljoenen zo niet mljarden aan drugs geld uit eindelijk in de witte economie verdwijnt en dat zonder subsidie en allemaal ten behoeve van de Stedelingen, die de democratische macht bezitten. Boeren kunnen dus nooit onder de gedoog regeling vallen, zij zijn niet belangrijk genoeg voor de democratische macht.

 • eeneigenmeningmag

  En weer worden de foute boeren beloond. Degenen die netjes alles geregeld hebben versus de boeren die het wel goed vinden totdat het echt begint te nijpen. En geen excuus zoeken bij de collega's koe want er is echt niet 40% koemest op de markt bij gekomen.
  Maar ja, de zieltjes moeten gewonnen worden, dat is wel duidelijk meneer Duteweerd. Misschien beter om de leden te adviseren wat minder te maken ipv nog meer voor nog minder ??

 • johannesspook


  Er zijn boeren die akkerland bijkopen.

  Mijn vraag is hoeveel kuub varkensmest kan hij op zijn een hectare akkerland kwijt?

 • henkgrootens

  LTO en NVV kunnen zich beter hard maken dat mestverwerking van de grond komt.

 • Jos Krul

  #9: 55 kg P per ha = 14 kuub varkensmest per ha. Niet gek dat er niks meer groeit...

 • pietbongers

  wat ook lastig is dat de samen stelling zo wisselt dus in feite neem je altijd nog minder dan mag omdat overschreiding direkt zo bestreffend is 

 • kalkar

  Gebruiksnormen omhoog en probleem is opgelost. Vreemd dat niemand dit ziet of ben ik zo slim. Helaas wordt de mestwet gebruikt door de roverheid om de boerenstand ijskoud weg te saneren. Dus wanneer gooien we de boel eens echt plat of laten we ons allemaal naar de sodemieter helpen?

 • pascalsliepen

  Gewoon weer de normen in de bodem omhoog doen gebeurd ook bij residu normen van gewasbeschermings middelen als ze niet meer gehaald worden.

 • heidehipper


  dE VARKENSHOUDERIJ HEEFT DIT PROBLEEM ZELF VEROORZAAKT GROEIEN EN DAN MAAR HOPEN DAT DIEGENE DIE WEL IN GROND GEINVESTEERD HEEFT ZIJN MEST AFNAM  . DE JAREN DAT ER WEL VERDIENT WERD WAS ER MAAR 1 MOTTO GROEIEN ..GROEIEN IN AANTALLEN VARKENS WAAR MEST HEEN MOEST WAS VAN LATERE ZORG. En DE lTO HEEFT VOOR MIJ ALLANG AFGEDAAN

 • kees.1963

  breng de mest maar naar de haag daar ligt nog een vijver

 • wimpy


  @heidehipper wat denk je van de melkveehouderij is die niet heeel hard gegroeid?ik denk dat die de grootste veroorzakers zijn van dit probleem  

 • Matthijs Verhagen

  De varkenshouderij is niet gegroeid, maar gekrompen. In het jaar 2000 waren er 13,1 miljoen varkens. Vorig jaar nog 12,2 miljoen. (CBS) In het jaar 2000 ging de mest voor een 10 euro per kuub weg, nu voor 20. Dus de conclusie dat het aan de groei van het aantal varkens ligt, gaat niet op. Integendeel zelfs dus. 

 • alco1

  Het gaat erom hoeveel grond de sectoren zelf onder hun bedrijf hebben. Dan kan men kijken waar de overschotten wegkomen.

 • maatje 1904

  @matthijs zit er in het aantal varkens ook de biggen omdat er nu 10 biggen meer geproduceert worden per zeug  als 15 jaar geleden die ook een hoop mest met hoge gehaltes produceren

 • Matthijs Verhagen

  Zit er al bij. Totale fosfaatproductie van de hele varkenshouderij ging van 48,2 miljoen kilo in 2000 naar 39 miljoen kilo vorig jaar.

 • glaasje

  Gewoon de fosfaat normen omhoog voor op het land en een deel van het probleem is opgelost. Maak hier maar eens werk van. En voor de gewassen is het ook nog eens goed.

 • johanvm


  ben het met kalkar eens

  gebruiks normen omhoog en het probleem lost zichzelf op

  we onttrekken meer uit de grond dan we er op mogen brengen

  dit gaat niet lang goed, op veel percelen zie nu je al minder opbrengsten

 • juur


  BIJ UITBREIDING van bedrijven eizen dat ze een langdurig mest afzet contract hebben voor de vergroting. Voor deze mest volume.

 • w v gemert


  Maatje 1904. Het CBS getal is inclusief biggen bij de zeug en speenbiggen. Het aantal zeugen en het aantal vleesvarkens is daardoor nog sterker gedaald. Fosfaat en ammoniak wordt berekend op basis van zeugen en vleesvarkens.

 • Venstra

  Ach hier zit er ook een, nu 4000 varkens maar wil deze uitbreiden naar 14.000 varkens, 400 m van de bebouwde kom, nu heeft de gemeente door een procedurefout een vergunning verleend dus hij mag bouwen. Dus niet klagen dat het slecht gaat enzo, alle varkenshouders hier breiden uit zonder grond dat doen ze toch zelf.

 • En


  Venstra, waar het om gaat is dat deze varkenshouder niet bijdraagt aan de vergroting van het mestprobleem zoals dat nu aan de orde is. Dit is gereguleerd door de varkensrechten. Het wordt hoog tijd dat er ook voor de koeien een hard plafond komt, of we verzuipen binnenkort in de stront.

 • juur

  B en W en raadsleden zijn de schuld van  uitbreidingen kort bij woningen Bij hen zelf komt geen uitbreiding  van stallen daar zorgen ze wel voor. Over belangen verstrengeling gesproken. Daar moeten ze een keer op afgerekend worden.

 • evanderpasch1


  Denken ze nu echt dat er nog mestverwerkers zijn die om mest verlegen zitten ,deze worden dagelijks plat gebeld.

  Ga je maar hard maken voor koerechten want volgend jaar is probleem anders nog groter

 • zon

  Leuke gedachte,maar ze vergeten dat de export(verwerking) ook niet zo makkelijk meer is.
  En dan zal het erom gaan wie het betalen kan.
  De andere sectoren laten zich niet zomaar wegdrukken.
  Buiten de dikke fractie blijft er ook een dunne fractie over,die moeten ze binnen een paar maanden kwijt anders is het seizoen over.

  Ik zie het zwaar in.

 • vinnetrad

  toen men in januari 16 euro vroeg voor het ophalen van mest was het veulll,s te
  duur,als je nu ruim 20 euro vraagt zegt men, maar haal je het dan ook op.
  wanneer regelt een varkensboer nu eens zijn mestafzet,nee want het kan altijd
  goedkoper,denkt men. meneer Duteweerd is weer het paard achter de wagen
  spannen.

Laad alle reacties (27)

Of registreer je om te kunnen reageren.