Varkenshouderij

Nieuws 2 reacties

Vergunning kan ingetrokken worden bij geen gebruik

Den Haag - Als drie jaar of langer geen gebruik wordt gemaakt van een omgevingsvergunning is de gemeente bevoegd deze op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in te trekken.

Die conclusie trok de Raad van State naar aanleiding van een door een varkenshouder uit Montfoort aangespannen zaak. De gemeente had zijn omgevingsvergunning gedeeltelijk ingetrokken omdat deze niet volledig gebruikt werd. Voor het houden van 256 vleesvarkens verviel de vergunning. De rechtbank Midden-Nederland kwam op 24 februari vorig jaar al tot de conclusie dat Montfoort terecht deze beslissing genomen had. Afgelopen week sloot de Raad van State zich hierbij aan.

De varkenshouder was in beroep gegaan omdat hij van mening was dat hij ieder moment opnieuw varkensrechten zou kunnen kopen en dat bovendien een vergunning niet gedeeltelijk ingetrokken kan worden. Volgens de Raad van State staat de gemeente echter volledig in haar recht. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) biedt namelijk de mogelijkheid om een omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk in te trekken 'als er gedurende drie jaar geen handelingen zijn verricht met betrekking tot gebruikmaking van de vergunning'.

Bij controle in december 2009 had de gemeente geconstateerd dat er in de voormalige varkensschuur geen varkens werden gehouden maar garageboxen waren aangebracht. Bij een tweede controle in december 2012 - precies drie jaar later – bleken de garageboxen nog steeds in de stal aanwezig te zijn. Hiermee had volgens de Raad van State de gemeente Montfoort terecht op basis van de Wabo de omgevingsvergunning ingetrokken. Omdat met die controles voldoende was aangetoond dat er geen 256 vleesvarkens werden gehouden in de voormalige varkensstal.

Daarnaast had de varkenshouder uit Montfoort, volgens de Raad van State, nagelaten met een onderbouwing te komen waaruit zou blijken dat het oordeel van de rechtbank Midden Nederland onjuist zou zijn. Bovendien had de varkenshouder ter zitting voor de rechtbank aangegeven dat hij al geruime tijd geen varkens meer hield en dat hij zijn varkensrechten lang geleden had verkocht.

Ook het enkele feit dat elk moment opnieuw varkensrechten gekocht kunnen worden, betekent niet dat een gemeente geen gebruik kan maken van de bevoegdheid om via de Wabo tot het – gedeeltelijk – intrekken van een omgevingsvergunning te komen, stelt de Raad van State.

Laatste reacties

  • bertes

    belachelijk. wat is je bedrijf waard. op je oude dag??? wil je het wat rustig aan doen. en heb je een gedeelte leeg staan. pakken ze meteen je rechten af.
    waarom zijn boeren nog lid van de belangen behaaters. LTO en NVV

  • zon

    LTO wil ook ieders varkensrechten afpakken.

Of registreer je om te kunnen reageren.