Varkenshouderij

Nieuws

Vergunningaanvragen nieuwbouw stal valt stil

Heerlen - Het aantal aangevraagde bouwvergunningen voor nieuwbouw in de varkenshouderij is in de loop van 2014 nagenoeg stilgevallen. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Werden in het de eerste twee kwartalen nog respectievelijk 29 en 19 vergunningen bij de gemeentes aangevraagd, in het derde kwartaal zakte het terug naar 12. Daar zat één nieuwbouwvergunning voor zeugen bij. Ook voor renovatie of uitbreiding van stallen daalt het aantal vergunningaanvragen: 15 in het eerste kwartaal, 16 in het tweede en 11 in het derde kwartaal. In 2013 zijn in totaal 125 vergunningen voor nieuwbouw en 75 renovatie aangevraagd.

Schril contrast met melkveehouderij

De cijfers uit de varkenshouderij staan in schril contrast met die uit de melkveehouderij. In die sector vroegen ondernemers tot en het met derde kwartaal 310 vergunningen aan voor nieuwbouw aan en 317 voor renovatie of uitbreiding. Pluimveehouders gaan nog minder bouwen: tot en met het derde kwartaal zijn zeven nieuwe stallen voor vleeskuikens en 21 stallen voor leghennen aangevraagd. Voor renovatie of uitbreiding gaat het in totaal om 10 aanvragen.

Meeste aanvragen bouwvergunning in Brabant

Kijkend naar de provincies, dan zijn in Noord-Brabant met 30 stuks veruit de meeste nieuwbouwvergunningen aangevraagd. Het gaat om 17 vleesvarkensstallen en 13 zeugenstallen. Dat zijn relatief veel stallen op zeugenbedrijven; voor heel Nederland zijn het in dezelfde periode 40 vergunningen voor nieuwbouw van vleesvarkensstallen en 20 voor zeugenstallen.

In totaal zijn met de vergunningaanvragen over de eerste drie kwartalen voor €28,8 miljoen aan investeringen gemoeid. In 2013 was dat in totaal nog €127 miljoen. In de melkveehouderij ligt dat bedrag over de eerste drie maanden van vorig jaar met €63,6 miljoen fors hoger dan in de varkenshouderij.

Rene Stevens

Of registreer je om te kunnen reageren.