Varkenshouderij

Nieuws

POV: nog geen concrete invulling van voorstellen

Rhenen - Tijdens de eerste algemene ledenvergadering (ALV) van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) werden voornamelijk gedachten uitgewisseld, aldus voorzitter Ingrid Jansen.

"We moeten eerst mandaat hebben vanuit de leden om de taken verder op te pakken. De concrete invulling van de voorstellen volgt in juli."

Ongeveer tweehonderd leden namen gisteren deel aan de ALV, daarnaast kregen leden via de website van de POV de kans hun mening te geven. De eerste ALV stond in het teken van het thema marktmacht. De POV wil een databank bouwen waarin alle gegevens van varkenshouders bij elkaar komen. Dit systeem moet samen met een nieuw ketenkwaliteitsysteem de basis vormen voor het organiseren van meer marktmacht. In het nieuwe ketenkwaliteitsysteem zal het 'Holland varken' centraal komen te staan. Jansen: "De databank moet ervoor zorgen dat de varkenshouder zelf bepaalt wat er met de gegevens gebeurt. De boer is zelf baas en beslist dan ook zelf of hij/zij wil deelnemen aan de databank."

De POV-leden stemden in met het laten uitvoeren van een marktkrachtonderzoek in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken. Ook gaf de ALV het bestuur goedkeuring voor het financieren van onderzoeksprogramma's op het gebied van berengeur en diergezondheid. Dit gaat in 2015 om een bedrag van €260.000. Dit bedrag zal via een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) bij alle varkenshouders worden opgehaald. De ALV ging tot slot akkoord met een bedrag van €375.000 aan organisatiekosten.

Of registreer je om te kunnen reageren.