Varkenshouderij

Nieuws 776 x bekeken

Nieuwe actie tegen MRSA in Deense varkenshouderij

Kopenhagen - Een nieuw woensdag gelanceerd plan van aanpak van het Deense landbouwministerie voorziet in een vermindering van de antibiotica-inzet in de varkenshouderij met 15 procent gerekend vanaf dit jaar tot 2018.

De inzet van de antibioticasoort tetracycline moet tevens zo snel mogelijk worden uitgefaseerd, omdat deze ervan wordt verdacht het meest kritische type te zijn bij de bestrijding van MRSA in de sector.

Het plan van aanpak is het resultaat van de verrichtingen van een vorig jaar door de landbouw- en volksgezondheidsbewindslieden ingestelde interdisciplinaire werkgroep van experts ter inschatting van het risico van varkens-MRSA voor de volksgezondheid en de formulering van aanbevelingen ter bestrijding van deze antibiotica-resistente bacteriën. Het gevaar daarvan voor de volksgezondheid als geheel achten de deskundigen gering. Het risico beperkt zich tot de in de sector werkende personen en bij voorbaat door ziekte verzwakte mensen die operaties moeten ondergaan. Dat betekent dat de medische sector de nodige energie en middelen moet gebruiken om het risico tegen te gaan.

Screening van de varkenshouderij heeft als resultaat opgeleverd dat het aantal MRSA-besmette bedrijven zich de afgelopen vier jaar heeft verviervoudigd. Ongeveer twee op de drie bedrijven is nu geïnfecteerd. Het plan van aanpak is vooralsnog een voorstel dat door het parlement moet worden goedgekeurd.

Of registreer je om te kunnen reageren.