Varkenshouderij

Nieuws

Nieuwe benchmarkwaarden antibioticagebruik varkenshouderij

Utrecht - De Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) heeft voor 2015 een nieuwe categorie voor gespeende biggen ingevoerd en nieuwe benchmarkwaarden vastgesteld.

Dit betekent dat varkenshouders met meerdere, maximaal drie, benchmarks te maken kunnen krijgen: de zeugen (inclusief zogende biggen), de gespeende biggen en de vleesvarkens (inclusief gelten). Daarnaast zijn de benchmarkwaarden voor vleesvarkens en zeugen/biggen bijgesteld.

De benchmarkwaarde is een grenswaarde voor antibioticumgebruik op basis van de dierdagdosering (DDAF). De SDa stelt twee benchmarkwaarden vast: een signaleringswaarde en een actiewaarde. De actiewaarde voor zeugen/biggen verschuift van 22 naar 20 DDAF en de actiewaarde voor vleesvarkens van 13 naar 12 DDAF. De nieuwe en voorlopige signalerings –en actiewaarde voor speenbiggen zijn 22 en 60 DDAF.

Volgens Hetty van Beers, directeur SDa, betekent het verlagen van de actiewaarde niet dat de antibioticaregels worden aangescherpt. "Eerst vielen speenbiggen onder de categorie vleesvarkens of zeugen. Nu wordt het antibioticagebruik van deze dieren apart geregistreerd, waardoor de actiewaarden voor vleesvarkens en zeugen dalen."

Bij de berekening voor de dierdagdosering per bedrijf gaat de SDa nu uit van van werkelijke aanwezige dieraantallen, die worden vastgelegd tijdens de jaarlijkse IKB-controle. Voorheen rekende de SDa met een standaardgewicht per zeug, hierin was een vaste hoeveelheid biggen en gelten verrekend. Nu worden biggen en gelten apart geregistreerd en meegerekend, waarbij de gelten worden toegerekend aan de diercategorie vleesvarkens.

De benchmarkwaarden voor de gespeende biggen zijn volgens de SDa voorlopig van kracht. "Dat wil zeggen dat varkenshouders het antibioticumgebruik voor gespeende biggen kunnen spiegelen aan het gebruik van collega's bij deze leeftijdsgroep. Er gelden in 2015 nog geen verplichte maatregelen in de vorm van een verbetertraject." Over een aantal maanden zal het SDa-expertpanel het verloop van de benchmarkwaarden gespeende biggen evalueren.

Of registreer je om te kunnen reageren.