Varkenshouderij

Nieuws 2 reacties

NVV trekt PAS in twijfel

Barneveld - De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) heeft twijfels over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De NVV heeft bij het ministerie van Economische Zaken een zienswijze ingediend, waarin wordt gevraagd om de ontwikkelingsruimte voor veehouders te waarborgen.

De belangenorganisatie wil dat het voor haar leden mogelijk is en blijft om vergunningen te verkrijgen op grond van de Natuurbeschermingswet. Met de invoering van de PAS is het volgens de NVV maar de vraag of dit stand houdt.

De voornaamste bezwaren van de NVV zijn:

 • De gemaakte afspraken uit de overeenkomst generieke maatregelen zijn niet gewaarborgd.
 • In de PAS moet gewaarborgd worden dat 56 procent van de depositieruimte die ontstaat als gevolg van de reductie van de ammoniakuitstoot met 10 kiloton, beschikbaar komt voor de veehouderijsector door extra ontwikkelruimte.
 • Er is nu geen duidelijkheid over de omvang van de ontwikkelingsruimte en over de verdeling daarvan. Die duidelijkheid is wel gewenst en er moet inzicht in worden verschaft.
 • Het is nu onduidelijk of dat bijvoorbeeld gebeurt per provincie, sector/diersoort of Natura 2000-gebied.
 • Doordat provincies eigen beleidsregels mogen opstellen, kan er veel willekeur ontstaan. Dat is onwenselijk en moet zoveel mogelijk worden tegengegaan.
 • In de PAS wordt voorgesteld dat in een Natuurbeschermingswetvergunning een voorwaarde wordt opgenomen dat de ontwikkeling binnen een bepaalde termijn moet worden gerealiseerd (bijvoorbeeld een jaar). Deze termijn moet worden verlengd naar bijvoorbeeld vijf jaar.
 • Buitenlandse activiteiten vormen een grote bron van de stikstofdepositie op Nederlandse Natura 2000-gebieden. De overheid moet met België en Duitsland afspraken maken over het beoordelen van de effecten van buitenlandse activiteiten op Nederlandse gebieden.
 • De overheid moet voorkomen dat buitenlandse activiteiten ontwikkelingsruimte 'opslokken'.

De NVV wil dat het ministerie van Economische Zaken de zienswijze van de vakbond bij de verdere besluitvorming rondom de PAS betrekt.

Laatste reacties

 • alco1

  Ik zou er nog een punt aan toe willen voegen.
  Een uitleg hoe men aan de PAS normen komt.
  Ik zal het nog een keer uitleggen:
  Triljoenen jaren terug was er een dikke laag N en Co2 rondom om onze aarde.
  Weelderige plantengroei ontstond er en door natuurverschijnselen werd daardoor veel N en Co2 vastgelegd in de bodem, in de vorm van gas, olie en veen. en zuurstof gevornd.
  Hierdoor kon er leven ontstaan.
  Nu halen we weer gas, olie uit de bodem om ons leven te veraangenamen.
  Met als gevolg dat we qua natuur weer terug gaan naar de prehistorie.
  De landbouw is hierin slechts bezig met kringloop denken.
  Het meegaan met PAS is alleen maar het grote probleem afschuiven.

 • John*

  @ Alco

  De boer zijn koeien zijn de dupe zolang de burger er maar warmpjes bij zit en in de heilige koe rond kan rijden.

Of registreer je om te kunnen reageren.