Varkenshouderij

Nieuws 2 reacties

Afrikaanse varkenspest en Oekraïnecrisis niet verwarren

In Berlijn zijn afspraken gemaakt over gedeeltelijke hervatting door individuele EU-lidstaten van de export van slachtbijproducten en vette varkensdelen naar Rusland. Over de uitwerking is veel verwarring.

Sinds een jaar heeft Rusland de grenzen voor Europees varkensvlees gesloten. Dit gebeurde na de vondst van Afrikaanse varkenspest (AVP) bij wilde zwijnen in Litouwen en later ook in Polen en de andere Baltische staten. De export van varkensvlees naar Rusland gebeurde op basis van een EU-exportcertificaat, waarbij Rusland de hele EU als één land beschouwde.

Vanaf het begin hebben de Europese Commissie en de Europese vleesindustrie hiertegen geageerd en gepoogd de Russen over te halen tot een regionale aanpak. Daarbij zouden alleen de besmette regio’s worden uitgesloten van export naar Rusland. De Europese Commissie stelde zich hard op en stapte naar de WTO en begon daar een procedure om versoepeling af te dwingen.

Afgelopen zomer leidde de crisis in Oekraïne er toe dat Rusland te maken kreeg met embargo’s. Ook bepaalde delen varkensvlees vallen onder dat embargo. De EU, Verenigde Staten, Canada en hun bondgenoten leveren deze varkensvleesdelen niet meer aan Rusland. De EU deed dit toch al niet vanwege de AVP-perikelen. Uitgezonderd van het embargo zijn de slachtbijproducten en bepaalde vette onderdelen. We spreken over organen als hart, lever en milt en vette buiken. Amerika en Canada zijn deze producten gewoon blijven exporteren, wat de Europese vleesindustrie met lede ogen moest aanzien. Zij mocht die producten niet leveren als gevolg van de Russische boycot vanwege Afrikaanse varkenspest.

De Europese vleesindustrie heeft steeds contact gehouden met de Russische vleesverwerkers, die zelf ook niet blij zijn met de embargo’s. Vooral onder invloed van die vleeslobby lukte het vorige maand in Berlijn afspraken te maken op EU-niveau over mogelijke hervatting van export van slachtbijproducten en vette onderdelen van varkens naar Rusland uit een beperkt aantal EU-lidstaten. Let wel producten die niet onder het embargo als gevolg van de Oekraïnecrisis vallen. De afspraken tussen Rusland en de EU werden in Berlijn omfloerst en voorzichtig gepresenteerd. Beide partijen wilden niet de schijn wekken dat de conflicten waren opgelost of dat ze aan elkaar hadden toegegeven.

In Brussel hebben deze afspraken tot verwarring geleid. Vooral Polen en de Baltische staten zijn tegen elke toenadering tot Rusland en zij stellen dat met deze afspraken het embargo tegen Rusland wordt geschonden. Dat is dus niet het geval. Het embargo als gevolg van de Oekraïnecrisis wordt verward met het technische probleem Afrikaanse varkenspest. De huidige opgelaaide gevechten in Oekraïne helpen ook niet mee om de afspraken van Berlijn vlot gestalte te kunnen geven.

Laatste reacties

  • marco-vdb

    De Polen en Balten willen niet dat west-europa exporteert naar Rusland. Zij eisen solidariteit. Zeker als er niks uit de EU pot te halen is. Vanwege ASF is er in Brussel niks te halen. Vanwege het door RUSLAND opgelegde embargo wellicht wel. Zo hebben deze viespeuken hun eigen belang om tegen de export vanuit west europa te protesteren.

  • Hogman1

    # 1, zo heb ik het nog nooit bekeken ,U heeft het niet zo met onze Oosteuropeanen.

Of registreer je om te kunnen reageren.