Varkenshouderij

Nieuws

Nederlands verbod op CO2-bedwelming varkens niet eenvoudig

Een verbod op het verdoven van varkens met CO2 voor de slacht kan in Nederland alleen als er wetenschappelijk bewijs is dat een alternatieve methode meer bescherming biedt voor het te doden dier. Dat schrijft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Hij reageert hiermee op de aangenomen motie van Marianne Thieme (PvdD) en Tjeerd van Dekken (PvdA), die vraagt om CO2-bedwelming bij varkensslacht uit te faseren.

Van Dam is het eens met Thieme en Van Dekken dat CO2-bedwelming vanuit het oogpunt van dierenwelzijn niet ideaal is en bij voorkeur vervangen zou moeten worden door een betere methode.

Onderzoek naar alternatieven voor CO2-gas

Goedkeuring van een verbod in de EU is niet eenvoudig, blijkt uit de brief van Van Dam. "Het gebruik van CO2-gas voor de bedwelming van varkens vóór de slacht is een in de EU toegestane methode, die niet zonder meer door een lidstaat verboden kan worden. Indien een lidstaat een toegestane methode wil verbieden, moet daartoe wetenschappelijk bewezen worden dat er een alternatief is dat een uitgebreidere bescherming van dieren biedt, bij het doden", schrijft Van Dam.

De staatssecretaris laat de Wageningen UR onderzoek doen naar het ontwikkelen van alternatieven voor CO2-gas en naar alternatieve methodes voor het opdrijven bij elektrische bedwelming. Er wordt samenwerking met onderzoeksinstellingen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk gezocht.

Geen concreet tijdpad over uitfasering

Om een verbod in te mogen stellen en een alternatief te mogen gebruiken, moet Nederland een verzoek indienen bij de Europese Commissie. De Commissie moet toestemming verlenen voor de alternatieve methode en zal dat doen op basis van een EFSA advies.

Een concreet tijdpad over de uitfasering van CO2-bedwelming geeft Van Dam nog niet. Veel slachterijen zijn de laatste jaren omgeschakeld van elektrisch verdoven naar CO2-verdoving, om de vleeskwaliteit te verbeteren. Bij elektrisch verdoven is er meer kans op puntbloedingen en botbreuken. Ook is het stressniveau bij het opdrijven naar individueel elektrisch verdoven hoger dan bij het groepsgewijs verdoven met CO2.

Of registreer je om te kunnen reageren.