Varkenshouderij

Nieuws 1 reactie

NVV roept varkenshouders op medicijngebruik te onderbouwen

De NVV roept varkenshouders op om te zorgen voor een goede onderbouwing van het antibioticagebruik. Aanleiding hiervoor is een gesprek met EZ en de NVWA over controle en handhaving.

De NVWA neemt niet in alle gevallen genoegen met de aanwezige onderbouwing tijdens controles. De NVV adviseert varkenshouders om bij het voorschrijven en toedienen van antibiotica aan varkens, samen met de dierenarts een goede onderbouwing bij te houden. Volgens de NVV is in de UDD-regeling bepaald dat antibiotica in principe alleen door de dierenarts mogen worden voorgeschreven en toegediend. Bovendien mogen er geen voorraden antibiotica op het bedrijf achterblijven.

Zelf toedienen

Varkenshouders mogen alleen zelf eerste keus middelen toedienen als zij in een kwaliteitssysteem (IKB) zitten en als zij dus ook een Bedrijfsgezondheidsplan (BGP) en Bedrijfsbehandelplan (BBP) kunnen overleggen. Volgens de NVV controleert de NVWA momenteel op het naleven van de regelgeving rondom het gebruik van antibiotica. Wanneer inspecteurs antibiotica aantreffen op een bedrijf vinden niet meteen sancties plaats. Het is in dat geval belangrijk dat de varkenshouder een goede, schriftelijke onderbouwing kan overleggen.

Een varkenshouder mag onder voorwaarden zelf antibiotica toedienen.
Een varkenshouder mag onder voorwaarden zelf antibiotica toedienen.

Verantwoordelijkheid

Daarin moet zijn beschreven waarom het middel is voorgeschreven én dat het door de bedrijfseigen dierenarts is voorgeschreven. De NVV vindt het belangrijk dat varkenshouders zich hiervan bewust zijn. Het is hun verantwoordelijkheid om samen met de dierenarts een goede onderbouwing te maken bij het voorschrijven en toedienen van antibiotica, meldt de NVV. Momenteel vindt overleg plaats tussen de sector en het ministerie van Economische Zaken om de werkbaarheid van de regeling te verbeteren.

Eén reactie

  • chila

    Wat een heksenjacht ! Een flinke reductie in het antibiotica gebruik gerealiseerd en als beloning verscherpte controle`s en een flinke boete . Wanneer is het genoeg ?

Of registreer je om te kunnen reageren.