Varkenshouderij

Nieuws

Hogere groei in StarPlus door hogere voeropname

Sterksel – Vleesvarkens in een StarPlus-stal groeien harder ten opzichte van een reguliere stal. Dat blijkt uit onderzoek op Varkens Innovatie Centrum (VIC).

Er is niet eenduidig één factor aan te wijzen die de hogere groei in de StarPlus-stal verklaart. De onderzoekers verwachten dat de oorzaak ligt in de combinatie van onbeperkte voedering en lagere staltemperaturen.

Groeicijfers beter

De groeicijfers voor de StarPlus-stal zijn iets beter dan voor de reguliere stal: gemiddeld 15 gram per dag. Door de beduidend hogere voeropname (+0,23 kilo per dag) en EW-opname (+0,29 EW per dag) waren de voerconversie (+0,21 kilo/kilo) en de EW-conversie (+0,27 kilo/kilo) echter beduidend minder gunstig in de StarPlus stal dan in de reguliere stal.

In de StarPlus-stal groeien de gelten bij onbeperkte voedering harder dan de beren (+ 21 gram per dag); ze hebben wel een slechtere voerconversie (+ 0,12 kilo/kilo).

Meerprijs van 8 cent per kilo nodig

Voor het StarPlus-concept uit dit onderzoek zou een meerprijs van 8 cent per kilo geslacht gewicht nodig zijn. Hiervan is 6 cent gebaseerd op extra voerkosten (vanwege buitenklimaat) en 2 cent huisvestingskosten (meer ruimte en uitloop). Bij een mogelijke besparing op mestafzetkosten door mestscheiding kan dit 5 cent per kilo worden.

Naast reductie van de kosten kan ook een hogere marktprijs worden gevraagd voor varkensvlees uit het StarPlus-concept.

Of registreer je om te kunnen reageren.