Varkenshouderij

Nieuws 3 reacties

RvS: in LOG is vestiging van intensieve veehouderij niet vanzelfsprekend

Den Haag - Dat een gebied is aangewezen als landbouwontwikkelingsgebied (LOG) is geen garantie dat de vestiging van een intensieve veehouderij ook daadwerkelijk gerealiseerd mag worden.

Door de nieuwbouw van een varkenshouderij met bijna 16.000 dieren in het LOG Kleefsedijk in de gemeente Horst aan de Maas is definitief een streep gezet. Dat wordt duidelijk uit een net voor de jaarwisseling gepubliceerde uitspraak van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State.
In 2008 had het bedrijf Klevar bij de gemeente het verzoek ingediend om in Sevenum een varkenshouderij te starten in combinatie met een biovergistingsinstallatie. Dat werd door het college afgewezen. Het bezwaar van Klevar hiertegen werd in 2013 ongegrond verklaard omdat incidentele nieuwvestiging, in strijd zou zijn met het reconstructieplan. De rechtbank stelde Klevar vervolgens begin 2014 in het gelijk. De rechtbank vond dat de gemeente bij de weigering van de vergunning geen duidelijke motivering heeft gegeven waarom nieuwvestiging van een intensieve veehouderij op grond van 'locatiespecifieke factoren' ongewenst zou zijn. Tegen dit besluit ging het college van Horst aan de Maas vervolgen in beroep bij de Raad van State.
In zijn uitspraak geeft  de Raad van State aan dat het niet goed onderbouwen van dat 'locatiespecifieke' niet automatisch leidt tot het als nog ruimte geven voor de vestiging van de varkenshouderij.
De Raad komt via een andere route tot zijn beslissing, namelijk op basis van de strijdigheid met het reconstructieplan. De Raad constateert dat nieuwvestiging van intensieve veehouderij in het gehele reconstructiegebied verboden is, met uitzondering van de in de bestemmingsplannen aangewezen (a) projectvestigingen intensieve veehouderij; (b) incidentele nieuwvestiging aansluitend bij bestaande concentratie van intensieve veehouderij.
Aan de laatste voorwaarde wordt niet voldaan, stelt de Raad van State. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een bestaande concentratie intensieve veehouderij in de directe omgeving heeft het college volgens de Raad terecht gekeken hoeveel intensieve veehouderijen binnen een straal van 1 km zijn gelegen, wat het ruimtebeslag van deze bedrijven is en hoeveel ruimte tussen deze bedrijven is gelegen. De Raad concludeert dat het college van Horst aan de Maas terecht Klevar een bouwvergunning voor de vestiging van varkenshouderij in het LOG Kleefsdijk heeft geweigerd. Het college heeft zich terecht op het standpunt gesteld, aldus de Raad, dat geen bestaande concentratie van intensieve veeteelt in de omgeving van het perceel aanwezig is.

Laatste reacties

  • w v gemert

    Wie dit soort redenering nog kan volgen mag het zeggen ,ik in ieder geval niet. Kunnen we nog verder zakken in het VRIJE NEDERELAND, er staat niets in over overlast, maar er is blijkbaar ergens een regeltje waar niet aan voldaan wordt. De staat voldoet niet aan de nul-optie wilde zwijnen wat gaat de Raad van Staten hieraan doen ? (al gedurende tientallen jaren) Meten met twee maten.

  • Burnetti

    In dezelfde Raad van State zitting is de Megastal in Grubbenvorst waar 35.000 varkens samen met 1.100.000 samenkomen goedgekeurd.

  • Jan Veltkamp

    Als ik het lees dan staat er dat er uitgebreid had mogen worden als er al een concentratie van varkens aanwezig was geweest. M.a.w als er al een hoge varkensdichtheid was geweest.Als die er al waren geweest dan had het niet gekund omdat de concentratie (varkensdichtheid) in het gebied te hoog was geworden. Volgens mij hebben we hier te maken met een te hoge concentratie van mensen achter het buro die zoveel regels maken die elkaar zovaak tegenspreken dat met goede wil (lees dure advocaat) er altijd onderuit te komen is en met kwade wil (lees zonder of goedkope advocaat) het altijd afgewezen wordt. maar hoe dan ook het kost en/of veel belastinggeld (raad van staten, gemeente ambtenaren enz enz) maar evenzo de aanvrager (vergunningen, ondersteunende buro's enz. enz.)

Of registreer je om te kunnen reageren.