Varkenshouderij

Nieuws

Economische kengetallen exclusief btw

Deventer - Vanaf deze maand worden kengetallen in de varkenshouderij berekend exclusief btw. Dat heeft te maken met het feit dat 90 procent van de varkensbedrijven in de btw-regeling valt.

Om bedrijven onderling nog beter te kunnen vergelijken worden economische kengetallen vanaf 2015 exclusief btw berekend. Het exclusief btw berekenen van de kengetallen is een collectief sectorbesluit van de onderhoudscommissie Uniformeringsafspraken Varkenshouderij. In die commissie zijn verschillende belangrijke bedrijven vertegenwoordigd uit de varkenshouderij. Het voorzitterschap is in handen van Wageningen UR Livestock Research.

Met de aanpassing verwacht de commissie dat kengetallen zo nog beter de werkelijke financiële waardes voor een bedrijf inzichtelijk maken. Ook de problemen rondom btw voor bedrijven die in het buitenland in- en verkopen moeten zo zijn opgelost. Bij de economische kengetallen wordt zoveel mogelijk gewerkt met nettokosten en netto-opbrengsten, dus exclusief btw.

Voor varkenshouders heeft de aanpassing gevolgen voor de invoer en berekening van economische gegevens in het managementprogramma. De bedragen exclusief btw moeten bekend zijn en de berekende financiële kengetallen veranderen hierdoor iets. Het niveau van de kosten en opbrengsten voor de diverse posten dalen met de  btw-bedragen. Veel bedrijven hebben te maken met 6 procent btw voor de aan- en afvoer van dieren en de aanvoer van voer. In dat geval valt de berekende voerwinst ook ongeveer 6 procent lager uit. Omdat de btw veelal wordt afgedragen, sluit dit beter aan bij de werkelijke financiële situatie op het bedrijf.

Vanuit AgroVision zijn de nieuwste versies van Farm- en Pigmanager uitgerold met inachtneming van de verandering. De economische kengetallen worden in het managementprogramma exclusief btw getoond. Kengetallen van 2014 of ouder blijven inclusief btw.

Of registreer je om te kunnen reageren.