Varkenshouderij

Nieuws 4 reacties

'IKB NV voldoet aan eisen Verordening MKS'

Hardenberg - IKB Nederland Varkens voldoet aan de eisen van de Verordening Monitoring Kritische stoffen (MKS) bij varkens. Dat stelt secretaris Leo Verheijen van het college van deskundigen van IKB Nederland Varkens. Het Productschap Vee en Vlees wees eerder dit jaar IKB Nederland Varkens op de verplichtingen waaraan het kwaliteitssysteem dit jaar moet voldoen in het kader van de monitoring. Dit gebeurde nadat het PVV constateerde dat IKB Nederland varkens achterliep met de bemonsteringen in het kader van de MKS. In de sector was hierover onrust ontstaan.

In het jaarplan voor MKS dat vorig jaar in december door het PVV-bestuur is vastgesteld, is de verplichting opgenomen dat de IKB organisaties op 5 procent van de bij hun aangesloten bedrijven urine, voer en watermonsters moeten nemen om te onderzoeken op verboden stoffen zoals hormonen, beta agonisten, antibioticaresiduen en verboden voerbespaarders.

In een toelichting stelt Verheijen dat zijn organisatie al sinds dit voorjaar pleit voor een andere, risicogebaseerde opzet van de MKS. "We hebben een verzoek gedaan om de controles meer te richten op voer en water. De ervaring leert dat de urinebemonstering nog nooit iets heeft opgeleverd. De problemen zitten altijd in het voer. Daar moet de focus op komen. We hebben er nooit antwoord op gekregen. Dat zal ook wel te maken hebben met het feit dat het PVV nagenoeg is opgeheven." PVV-secretaris Ben Dellaert bevestigt dat IKB-Nederland Varkens die discussie inderdaad heeft aangezwengeld. "Maar dat laat onverlet dat ze nu aan de afspraken uit het jaarplan moeten voldoen."

Dellaert wijst erop dat IKB Nederland Varkens zijn erkenning voor de uitvoering kan verliezen bij niet voldoen aan de eisen. Dat heeft tot consequentie dat elke aangesloten varkenshouder rechtstreeks aansprakelijk is voor het voldoen aan de verplichtingen. Tuchtrechtelijke boetes vormen de uiterste sanctie.

De MKS-verordening is een regeling van het Productschap Vee en Vlees die niet wordt overgenomen door de overheid. De bedoeling is dat de regeling wordt overgenomen door de nieuw opgerichte Producentenorganisatie en dan via een Algemeen Verbindend Verklaring verplicht wordt opgelegd aan elke varkenshouder. Volgens Dellaert is de overgang van de regeling naar de nieuwe Producentenorganisatie Varkenshouderij ook een goed moment om de hele regeling tegen het licht te houden.

Laatste reacties

 • WT

  Welke malloot doet nog zaken met Leo en zin compaan Mark L.
  Mark L heeft destijds de NVV een financiele dolksteek in de rug
  gegeven. Wordt het niet eens tijd voor de NVV om hun leden op
  de hoogte te brengen over deze onbetrouwbare partij (DGB).


 • steenbok1

  eindelijk iemand die dit durft te zeggen, maar nu nog doen

 • WT

  Of is de NVV bang voor gezichtsverlies?
  Deze Mark L is destijds door zijn vroegere vriendje
  Wyno Z tot erelid van de NVV benoemd.
  Oproep aan het huidige bestuur om deze beerput
  te openen en alle leden te informeren over deze
  vuile praktijken.

 • Ishtar

  Ik lees op DGB
  http://www.ikbnederland.nl/formulieren/administratieve-formulieren-2/
  -op download vorm ==> Behandelingskaart voor opfok/zeugen en beren
  - De varkens bemonsterd zijn conform de PVV verordening SVD, ZvA en Salmonella en/of algemene voorwaard en IKBNV ==> een JA
  **
  -maw dat klopt dus dan niet? Of wel?
  -misschien houden ze zich wel aan de regels?
  -immers ze hebben een college van deskundigen die bij veel verschillende bedrijven werken.
  http://www.ikbnederland.nl/organisatie/college-van-deskundigen/

Of registreer je om te kunnen reageren.