Varkenshouderij

Nieuws 1857 x bekeken laatste update:7 jul 2014

QS schorst 900 Duitse varkenshouders

Bonn - Ongeveer 900 varkenshouders in Duitsland zijn door ketenbeheerder QS voorlopig geschorst. Ze hebben anderhalf jaar na de start van de antibiotica-monitoring nog geen stamgegevens gemeld. Het betreft informatie over de dierenarts met wie het bedrijf samenwerkt en het aantal stalplaatsen.

Sinds 2 juli hebben deze varkenshouders geen QS-status meer en kunnen daarom hun varkens niet meer als door QS gecertificeerd leveren aan slachterijen. De slachterijen beslissen zelf of zij korten op de inkoopprijs van niet QS-waardige varkens. Zodra de gevraagde data er zijn, wordt de schorsing ongedaan gemaakt. Volgens QS is de maatregel nodig om de ondernemers die wel aan de eisen voldoen niet te duperen.

Per 1 juli wordt het antibiotica-verbruik overigens niet alleen door QS gemonitord. Dit is een verplichting die voor alle varkenshouders met meer dan 250 dieren. De regeling houdt in dat het verbruik moet worden doorgegeven aan een centrale database. Dit dient te worden afgestemd met de dierenarts. De recepten moeten bovendien worden bewaard terwijl aan de dierenarts een ondertekend document moet worden overhandigd waarin wordt verzekerd dat de ondernemer zich aan diens aanwijzingen houdt. Deze procedures vinden voortaan elk half jaar plaats.

Of registreer je om te kunnen reageren.