Varkenshouderij

Nieuws 1 reactie

Praktijkstart Initiative Tierwohl in 2015

Berlijn - Initiative Tierwohl – het Duitse dierenwelzijnsakkoord - kan met ingang van 2015 in de praktijk aan de gang. Daarvan gaat het Deutsche Bauernverband (DBV) uit.

De supermarkten zijn het volgens de boerenfederatie eens geworden over de auditing, de financiering en de afrekening met de varkenshouders. De financiering verloopt via een heffing van 4 cent per kilo verkocht vlees bij de aan Initiative Tierwohl deelnemende supermarktketens. Uitgaande van de afzet van de afgelopen jaren kan daardoor op jaarbasis €65 miljoen beschikbaar komen. De supermarktondernemingen betalen hun bijdrage maandelijks waarbij het niet uitmaakt of het vlees waarover wordt betaald afkomstig was uit door Initiative Tierwohl goedgekeurde varkensleveranciers of niet. Een onzeker punt is op dit moment nog het oordeel van de mededingingsautoriteit, het Bundeskartellamt. Het DBV gelooft echter dat deze instantie er geen moeite mee zal hebben. Deze instantie is van de hele tot dusver gevolgde opzet op de hoogte gebracht en heeft op geen enkel moment aan de rem getrokken.

Eén reactie

  • VLBD

    De Nederlandse Agrarische/Veehouderij organisaties zouden moeten proberen om hier zo snel mogelijk bij aan te sluiten. Ook zou het 'beter leven kenmerk' hierbij ingepast moeten worden. Vervolgens 'schoffelen' en alle onnodige/ingewikkelde regelingen, waarbij de consument 'door de bomen het bos niet ziet', afbouwen. Ook zouden boerenorganisaties zich niet meer moeten laten verleiden, om bij elke actie van een actiegroep, weer een nieuwe regeling te introduceren.

Of registreer je om te kunnen reageren.