Varkenshouderij

Nieuws

Deense biggenexport groeit met 16 procent

Fredericia - De Deense biggenexport is in het eerste halfjaar met ruim 16 procent gegroeid. Ten opzichte van de eerste zes maanden van vorig jaar nam het aantal buiten de landsgrenzen afgezette biggen daarmee met krap 740.000 toe naar ruim 5,33 miljoen.

Dat blijkt uit de cijfers van het verplaatsingsregister van varkenshoudersbelangenbehartiger Landsforeningen Danske Svineproducenter (LDS). De groei van de export van biggen uit Denemarken zet zich met deze ontwikkeling onverminderd voort. Vorig jaar werden in totaal tegen de 9,4 miljoen biggen uitgevoerd, in 2012 ruim 8,9 miljoen. Bij voortzetting van de trend komt het exportcijfer dit jaar voor het eerst uit boven de 10 miljoen.

Duitsland en Polen zijn veruit de belangrijkste afnemers met een aandeel van respectievelijk rond de 65 procent en 30 procent. De export naar Duitsland vertoont de laatste tijd wel een iets dalende tendens. De Poolse markt groeit. De afzet in Nederland speelde voor de Denen in het eerste halfjaar nauwelijks een rol. Van deze zes maanden stond de teller op nul in januari, mei en juni. In de overige maanden ging het telkens om aantallen in de orde van grootte van enkele duizenden.

Wim Vereseput

Of registreer je om te kunnen reageren.