Varkenshouderij

Nieuws

Productiestijging van 0,6 biggen in 2013

Deventer - Nederlandse zeugenbedrijven speenden in 2013 gemiddeld 28,8 biggen. Dit is stijging van 0,6 biggen tegenover het aantal gespeende biggen in 2012. De 20 procent best presterende bedrijven zitten op 31,4 biggen.

Dat blijkt uit de cijfers van softwarebedrijf Agrovision. Het bedrijf berekende gemiddelden op basis van gegevens van 613 bedrijven.

Het aantal levend geboren biggen liep op van 13,8 biggen in 2012 naar 14,1 biggen in 2013. Het grotere aantal biggen gaat echter gepaard met een wat hogere uitval tot spenen. Dit kengetal steeg van 13 naar 13,3 procent.  De 20 procent grootste bedrijven weten twee biggen meer te spenen dan de 20 procent kleinste. De uitval tot spenen ligt bij de laatstgenoemde categorie 2,4 procent hoger dan op de grootste bedrijven. Ook het afbigpercentage blijkt op de grotere bedrijven hoger uit te komen dan op de kleinere zeugenbedrijven. De daggroei van de biggen op de grote en kleine bedrijven ligt op een vergelijkbaar niveau.

Het gemiddelde aantal zeugen per bedrijf in 2013 ligt op 456, zeventien stuks meer dan in 2012. De 20 procent grootste zeugenbedrijven hebben gemiddeld 971 zeugen. De schaalvergroting in de zeugenhouderij gaat onverminderd voort.

Of registreer je om te kunnen reageren.