Varkenshouderij

Nieuws 701 x bekeken

PVV teert 8 miljoen euro in in 2013

Zoetermeer - Het Productschap Vee en Vlees heeft in 2013 ruim 8 miljoen euro ingeteerd op de reserves.

Dat bedrag is 2 miljoen euro minder dan begroot. Dat blijkt uit de jaarrekening over 2013 die is goedgekeurd door het bestuur van het productschap. Dat het productschap zou interen op de reserves was ingecalculeerd. 2014 is het laatste jaar dat het productschap bestaat. Volgend jaar moeten, als alles volgens plan verloopt, alle taken zijn overgedragen aan overheids- en privatie instellingen.

In 2013 waren de heffingsopbrengsten van de varkenssector lager dan in andere jaren omdat er één cent minder per varken is geheven ten behoeve van het reguliere veeziektefonds. Per 1 september vorig jaar zijn de heffingen voor de varkenssector verlaagd van 25 cent naar 15 cent el per 1 november naar nul. dit om de reserves af te bouwen.

Ook de heffing voor de Commissie veehandel is niet opgelegd omdat er voldoende reserves waren. De vlees en vleeswarenindustrie kreeg eveneens minder heffingen opgelegd.

In de rundersector was de heffingsopbrengst juist hoger. Ook de heffingsopbrengsten n de kalversector pakten hoger uit door hogere slacht- en exportaantallen.

De uitgaven waren in 2013 5,9 miljoen euro hoger dan was begroot. Er is 8 ton minder uitgegeven aan het sociaal plan voor medewerkers die in verband met de opheffing af moesten vloeien. Veel werknemers zijn overgestapt naar het ministerie van Economische Zaken, de NVWA, of een sectororganisatie. Er is verder minder geld dan begroot uitgegeven aan exportpromotie voor levend vee. In de gezondheidszorg is minder geld uitgeven voor monitoring en voor de VVL-regeling.

Of registreer je om te kunnen reageren.