Varkenshouderij

Nieuws 5 reacties

Zorg over spuiwater in mest

Den Haag - Het toenemend gebruik van spuiwater uit luchtwassers van varkensbedrijven in mest baart de Onderzoeksraad voor Veiligheid zorgen.

Bij het mestongeluk in Makkinga en ook bij een later ongeval in Friesland was sprake van vermenging van mest met spuiwater in de silo. Dat heeft het ontstaan van mestgassen mogelijk verergerd. Spuiwater wordt toegepast als extra stikstofgift.

Volgens de Onderzoeksraad bestaat er geen goed inzicht in het effect op mestgassen door het gebruik van spuiwater. Bijmengen van spuiwater kan de vorming van gevaarlijke mestgassen bevorderen, dat is volgens de Onderzoeksraad in de praktijk gebleken.

Vermengen van spuiwater met mest is formeel niet  toegestaan. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleert daar echter niet op. Spuiwater mag wel als meststof worden gebruikt.

In Makkinga was ongeveer 36 kuub spuiwater als extra meststof aan de mestsilo toegevoegd in februari. Het bleek dat het spuiwater en de mest niet goed mengden, door een mankement aan de mixer.

Of het gebruik van spuiwater mede oorzaak is geweest van het ontstaan van mestgassen kan de Onderzoeksraad niet vaststellen. Volgens de raad bestaat onvoldoende inzicht in de mate waarin spuiwater tot extra vorming van gevaarlijke mestgassen leidt. Spuiwater bevat zowel zwavel- als stikstofverbindingen. Zwavelverbindingen kunnen het dodelijke H2S-gas vormen.

De familie van de overleden veehouder gaat ervan uit dat het spuiwater op het moment van het ongeluk niet meer in de mestsilo aanwezig was, omdat het zwaarder is dan mest en omdat het van onderen in de silo was gepompt.

Laatste reacties

 • info104

  Hoe kun je als onderzoeksraad met een veronderstelling komen als er geen deugdelijk onderzoek aan vooraf is geweest terwijl er uit de laatste alinea duidelijk staat dat er geen spuiwater meer in heeft kunnen zitten.
  Gesloten cilo's, tanks en mesttanks waarin mest zat zijn altijd voor een groot deel gevuld met het levensgevaarlijke H2S gas, er dient altijd zeer zorgvuldig mee omgesprongen te worden.

 • Broer

  De onderzoeksraad komt met de nodige slagen om de arm met een m.i. terechte veronderstelling. In de laatste alinea staat helemaal niet dat er geen spuiwater meer in heeft kunnen zitten. Men denkt dat alleen maar.

 • joohoo

  De conclusie van de onderzoeksraad toont overduidelijk aan dat het gebrek aan kennis hen danig parten speelt .misschien toch eens op de koffie gaan bij veehouders met een beetje meer ervaring.

 • aarthamstra1

  In de mijnen ,in de scheepvaart, in de tank op over/opslag, in de chemische industrie. Over al het zelfde protocol beluchten met verplichte gas metingen.Continu zo nodig ,alvorens er aan of in gewerkt mag worden.. Er kan ingesloten ruimte's en niet gesloten ruimte's altijd gas vorming plaats vinden als er organische stoffen aanwezig zijn.
  Wat zijn dit nou weer voor een kletspraatjes over spuiwater .Dat helpt niets , te weten of er iets meer of minder kans op gasvorming is.
  Te veel gas is te veel , te weinig zuurstof is te weinig zuurstof.
  METEN IS WETEN. dat hoef je niet te onderzoeken ,DAT MOET JE DOEN.

 • blc1

  Spuiwater uit chemische luchtwassers is een uitstekende N/S meststof. Voor de verantwoorde aanwending (emissiearm natuurlijk, want waaron zou je de stallucht anders wassen) op grasland is de zodebemester-PPL ontwikkeld.Men gebruikt gemiddeld 1 a 2 m3 per ha.
  Meer over verantwoord gebruik van spuiwater , bv in de akkerbouw vindt u op www.schoon-zuinig-precies-bemesten.nl of op www.spuiloogadvies.nl. H.Bartlema Wageningen
  Spuiwater uit biologische wassers is het beste met een gewone zodebemester toe te dienen omdat het gaat om ca 20 m 3 per ha.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.