Varkenshouderij

Nieuws 22 reacties

Varkenssector komt met dierrechten-alternatief

Den Haag - NVV, LTO Nederland, NAJK, Rabobank, ABN Amro, COV en Nevedi hebben een gezamenlijk plan opgesteld om verder te kunnen zonder dierrechten. De sector is bereid te garanderen dat de milieudoelstellingen worden gehaald.

De varkenssector wil dezelfde mogelijkheden krijgen om zonder dierrechten verder te kunnen als de melkveehouderij. De varkenshouderij wil op het gebied van dierrechten gelijkwaardig worden behandeld met de melkveehouderij, die verplicht grondgebonden wordt. Dat staat in de toekomstvisie die de initiatiefnemers hebben ondertekend.

Varkensbedrijven die willen, en op basis van de omgevingsvergunning kunnen uitbreiden, moeten de keuze krijgen om te investeren in grond of in volledige verwerking van de extra mestproductie. "Hiermee wordt gegarandeerd dat toename van mestproductie op bedrijfsniveau niet leidt tot extra milieudruk", schrijven de initiatiefnemers in het voorstel dat naar leden van de Tweede Kamer is gestuurd.

In hun visie 'Recept voor duurzaam Varkensvlees', geven de partijen aan dat de sector zich extra wil inspannen op duurzaamheidsgebied. "Hier passen geen dierrechten bij", vinden de initiatiefnemers, omdat de schaarse middelen beter voor andere investeringen kunnen worden gebruikt dan voor dierrechten. De afgelopen jaren is in de varkenshouderij jaarlijks ongeveer 40 miljoen euro aan dierrechten uitgegeven.

De sector wil garanderen dat de fosfaatproductie niet boven het plafond voor de varkenshouderij van 40 miljoen kilo fosfaat zal komen. De sector zegt zo nodig niet-vrijblijvende maatregelen te nemen als de ontwikkeling van de varkenshouderij tot meer mest en mineralen leidt dan de milieurandvoorwaarden van de overheid toestaan. Er komt hiervoor een 'early warning'-systeem voor de monitoring van het fosfaatplafond. Door maatregelen via het voerspoor en door het instellen van normen voor fosfaatefficiëntie per 2015 gaat de sector er vanuit dat de normen behaald kunnen worden.

Naast milieumaatregelen wil de varkenssector in gesprek gaan met lokale overheden over een vergunningenstelsel waarbij lokale inpassing centraal staat. "Het gezinsbedrijf dient zich altijd aan te passen in de aard en de schaal om de marge binnen de bedrijven op een duurzaam peil te houden", staat in het plan. Ook staan er in het plan verdere maatregelen voor het verbeteren van dierenwelzijn en diergezondheid.

Laatste reacties

 • ener

  Volgens mij wordt er in de discussie rondom varkens/kippen en mestverwerking grondgebonden etc. etc. één belangrijke zaak vergeten en wel dat de niet boeren er niet meer varkens en kippen in Nederland bij wil hebben en dan moeten we reeel zijn dat het rechtensysteem zoals we nu kennen bij voldoende controle een goed stuurmiddel is.

 • Joseph,de man

  Er zijn nu al veel te veel varkens, kippen en koeien.
  Je ziet nu al hoe snel de prijs van de varkens zakt in een overvloedige markt.
  In 2015 zullen de melkveehouders wel anders piepen.
  Wie moet dat allemaal consumeren

 • peterm

  waarom bij de een het quotum afschaffen wat moest voorkomen dat er een grote melkplas kwam en bij de ander de rechten hanteren.
  De markt voor kippen en varkens is ook vanzelf een keer vol. dit reguleert zich zelf dan wel. De geitensector werk ook zonder rechten en is desondanks stabiel.

 • ross25

  Mijn dierrechten kosten me niets.Voor 'groeiers' welke de markt negatief beinvloeden moeten wel wat betalen. Gelukkig maar.

 • 6718

  90 % van de varkenshouders vinden dat de rechten moeten blijven. Enkele grote ondernemers die nog veel meer varkens willen van de rechten af.
  Triest dat lto en vakbond geen contact hebben met hun achterban

 • politiek

  Inderdaad triest als (Z)LTO en NVV de achterban niet heeft geadviseerd en overleg heeft gehad.
  Gaan de (Z)LTO en NVV nu voor die grote veehouderijbedrijven die waarschijnlijk ook bestuurszetels hebben en slachterijen als een VION aan de gang moet houden of denken ze ook (niet) aan de gezinsbedrijven. ?
  Probeer ook te denken wat de Nederlandse bevolking wil. En dat is moeilijk . Die wil veel eerder de gewone , niet industriele varkenshouderij als de huidige industriele koers.
  Tevens zullen met de huidige koers van (Z)LTO en NVV nog meer gezinsbedrijven gaan omvallen. En mogelijk ook die grote varkenshouderijen als VION omvalt. Er worden zeer forse toeslagen betaald voor aanlevering varkens door die grote varkensbedrijven. 10 cent per kg is echt geen uitzondering.

 • Knor Knor

  Op zich een goede gedachte. Maar grond kopen om varkens te kunnen houden, is niet realistisch. Gemiddeld kost de grond toch snel al € 50.000,-. Wanneer we hier de mest van 15 varkens op kunnen plaatsen, kost de grond ons al € 3.300,- per varken. Wie wil dit financieren? Daar staat wel een klein saldo akkerbouw tegenover, maar nooit voldoende. Risico op schijnconstructies akkerbouw-varkens kennen we uit het verleden en moeten we niet willen herhalen. Sector moet insteken op combinatie van plan Dijksma en plan sector. Varkenshouders die willen groeien, kunnen kiezen. Of ze kopen rechten en moeten een deel van hun overschot verwerken. Of ze kopen grond bij en zijn vrijgesteld van mestverwerking of moeten de uitbreiding volledig verwerken. Met het plan van sector wordt varkenshouderij anders klem gezet. Alleen ontwikkeling met mestverwerking gaat niet lukken. En realiseer je dat de samenleving/politiek gewoon niet meer varkens wil in Nederland. Op geen enkele wijze zal een uitbreiding van de varkensstapel geaccepteerd worden. Dus kans van slagen van plan sector acht ik niet groot. De stemming hebben we tegen.

 • kalkar

  Boeren denken altijd maar aan uitbreiden, terwijl er inde mesterij geen droog brood is te verdienen. Triest en zielig. Houden dus die varkensrechten. Die paar patsers die nooit genoeg hebben, kunnen die rechten ook wel betalen.

 • podolski

  Kunnen die grote varkenshouderijen niet gewoon afgeschaft worden? Het is tenslotte maar een klein groepje schraapzuchtigen die de collega's het brood uit de mond stoot, en miljoenen varkens mishandelen, en natuurlijk hun tentakels in allerlei andere zaken hebben.
  Laten we eens ophouden naief te zijn.

 • boerderijdinther

  Hoe moeten toekomstige boeren deze rechten financieren?
  Ik hoop over een aantal jaar geen geld te hoeven stoppen in lucht!

 • kuusenboer

  LTO en NVV maken keuze met het voorstel. Afschaffen van dierrechten. En de leden ? Voor een kleine minderheid van zeer grote, altijd groeiende bedrijven is het gunstig en gaat het argument op dat geld voor rechtenaankoop beter in oplossingen gestoken kan worden. De overgrote meerderheid van de leden hebben echter normale gezinsbedrijven. Zij moeten echter fors meebetalen aan 'de oplossing' Als ze eerlijk zijn, en hun kop niet gek laten maken door hun afnemers en toeleverende bedrijven die enkel gebaat zijn bij omzet tegen lage kosten, weten ze dat het zo gaat. Als een schaalgrootte van duizenden zeugen of tienduizenden vleesvarkens de toekomst en de keuze is van de periferie, boer dan nog zolang je kunt of wilt maar weet: je bedrijf stopt met jou. De grote jongens haal je nooit meer in. Anticipeer daarop. Gaan dierrechten eraf, betaal je via hogere mestafzet kosten en wetgeving, mogelijk lagere opbrengsten en imagoschade ook nog mee voor de grote jongens. Lijkt me niet logisch. Gevolg van de keuze van NVV/LTO is dan nu ook dat de 'varkensbaronnen' met grote bv's lid blijven door deze aanpak en keuze. De overgrote meerderheid kan echter zijn lidmaatschap opzeggen. Zij behoren immers niet meer tot de doelgroep van LTO/NVV. Kiezen voor marktwerking is een keuze. Een keuze maken is altijd nodig. Maar ben dan ook eerlijk en transparant, en overzie de consequenties LTO en NVV.

 • bankivahoen

  Kuusenboer @, dat heb je perfect verwoordt ! Daar is geen spelt tussen te krijgen.

 • j.verstraten1

  kuusenboer, ik kan je reactie hier niet rijmen met je reactie van 12 dec. op Dijksma's geen dierrechten voor melkveehouderij

 • w v gemert

  Het plan is mij niet in zijn totaliteit bekend daarom is het moeilijk om dit voorstel te beoordelen. Met hetgeen nu gepubliceerd is lijken de gezinsbedrijven de rekening te gaan betalen een uitbreiding van 20 % voor die bedrijven behoort waarschijnlijk niet tot de financiële mogelijkheden verwerken installatie bouwen kan niet grond aankopen ook niet. Zolang het stuk niet in zijn geheel beschikbaar is blijven dit soort vragen onbeantwoord. Wie drukt het af of stelt het beschikbaar??

 • kuusenboer

  j verstraten1. Ik ben dus geen voorstander van het zo maar afschaffen van dierrechten. Melkvee produceert ook mest ( en nogal wat meer ook trouwens) en ammoniak en daarvoor zou dus eveneens een produktieplafond moeten gelden in mijn ogen, gelet op rechtsgelijkheid. Dat is de strekking van de reactie van 12 dec. (goed geheugen heb je trouwens) Zoals al in eerdere reacties hierboven aangegeven, er mag in Nederland geen staart meer bij van onze niet-collega's. Dat is lastig en daar kun je de ogen voor sluiten, maar het is de harde realiteit. Ik ben persoonlijk van mening dat je binnen het huidige dierenaantal, het beste zoveel mogelijk boerenbedrijven kunt proberen te houden in Nederland waar een boterham te verdienen is. Dit in plaats van kiezen voor vrijheid-blijheid, je overleveren aan je afnemers en toeleveranciers en hard werken voor een hongerloontje omdat je geen marge wordt gegund. Slechts een klein select groepje ( grote tot zeer grote )niet gezins bedrijven kan dit spelletje van de periferie volhouden, en kan produceren voor een wereldmarkt. Zit je hierbij, dan zul je er anders over denken dan ik. Maar dat mag. We leven gelukkig in een vrij land.

 • kalkar

  Studentboer, als je gaat rekenen, kan niemand meer varkensboer worden. of denk jij dat er goed verdiend wordt? Heel lang geleden wel ja, maar die tijden komen nooit meer terug. Ook dit jaar is weer catastrofaal begonnen, met dat Rusland gedoe. Dus ga wat anders doen want je leeft maar 1 keer.

 • Paul65

  Hou toch op! Niet meer dieren is een maatschappelijk wens die veel varkenshouders respecteren en van alle sloten op die deur (MINAS, mestproductierechten, mest-afzetplannen, vergunningen en bestemmingsplannen) zijn de dierrechten het meest efficient. Dit plan voorziet in een nieuw stelsel (hoezo vermindering administratieve last in de BV-NL?) en ik voorzie jarenlang gebakkelei, over afstemming/overlapping met ander wetgeving, uitzonderingen en overgangsrecht waar alleen adviseurs/juristen van smullen. Gaan al deze 'belanghebbende' nu ook al nadenken over wie de maatlat mee schrijft en welke uitvoeringskosten hiermee gepaard gaan. Die laatste gaan wel af van het Landbouwbudget. Ben alleen al benieuwd naar de definitie van duurzaam! Gaan dit plan alleen de producent de maat nemen (welzijn, milieu, stof, geur, landschap) of ook de kolom (GMO-voer, CO2/soja, antibiotica, dierlijk vet). Aansluiten bij bestaand (MDV/Groen) of toch maar weer het wiel opnieuw uitvinden. U nog een maatlatje erbij, boerke? U adviseur is u nu al dankbaar! Nee, niet mijn idee. Wat wel. De meest efficiente producent neemt de rechten over van diegene die afhaken en bouwt daarvoor nieuwe stallen die voldoen aan de laatste stand van de wet-en regelgeving. Moet het duurzamer, dan bestaande regelgeving aanscherpen. Regels genoeg, lijkt me. Duurzamer kan niet!

 • t.janssen

  @melkertje als je gaat rekenen kan er ook niemand koeien boer worden. toch worden er ieder jaar nieuwe stallen gebouwd. Op het moment de de melkveesector geen rechten hoeft aan te schaffen. is het volgens mijn in dit land van discriminatie ook zo dat de varkens/ pluimveehouders geen rechten aan hoeven te schaffen.

 • ener

  vraag me af of de melkveehouderij gelukkig moet zijn op deze manier zonder rechten.
  Als de productie fosfaat in 2013 het plafond voor deze ondernemers is ben ik benieuwd hoe al die halfvolle stallen vanaf 2015 gaan produceren.
  Wordt toch een groot kostenplaatje om voor al die koeien grond aan te kopen (als de grond er al zou zijn) maar misschien heb ik het mis en kan op de hoogte brengen hoe de nieuwe situatie er uit gaat zien.

 • Peerke1

  Gewoon heel simpel: Het melkquotum gaat weg en wees solidair en schaf ook de varkens kippen rechten af. En doe ook meteen alle subsidies weg en ook de mia en vamil en joost mag weten wat nog allemaal meer van die troep. Kijk de grote boeren trekken alle macht legaal en of illegaal naar zich toe en dat is geen grondslag voor een duurzame samenleving.

 • w v gemert

  Heb het stuk inmiddels gelezen op de site van de NVV, en vindt dat de hoofdlijnen in lijn liggen met wat de meeste varkenshouders wensen/kan accepteren. Mijn opmerking in reactie 14 t.a.v. de gezinsbedrijven is na het lezen van het stuk onterecht. De verplichte mestverwerking bij uitbreiding kan ook gebeuren door derden zoals nu reeds in de mestwet staat. Op een aantal zaken van minder belang heb ik wel twijfels voor de toekomst.

 • eenvoudige boer

  Studentboer wil niet investeren in lucht, maar als je grond koopt van 6 euro zit hier ook 3 euro lucht bij. Landbouwkundig is de grond maar 3 euro waard. Toch is niet te hopen als je al veel grond hebt, dat de grond naar 3 euro gaat zakken. Bij 50 ha zou er 1,5 miljoen euro verdampt zijn.
  Denk maar niet dat je dan nog veel grond kunt kopen al kost die dan maar 3 euro. Nu heb je met 50 ha akkerbouw al een goed inkomen, maar als de grond naar 3 euro zakt, heb je met 100 ha nog geen inkomen.

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.