Varkenshouderij

Nieuws

Rechter: pachter moet varkensstapel verkopen

Almelo - Op last van de rechtbank Almelo moet een varkensboer uit het Overijsselse Geesteren het resterende deel van zijn varkensstapel verkopen. Ook moet hij tekortkomingen aan de stallen binnen enkele dagen verhelpen. Doet hij dat niet, dan dreigt een maximale dwangsom van 200.000 euro.

Dat blijkt uit het vonnis in een kort geding tussen de pachter en de verpachters. De varkenshouder was tot augustus 2012 eigenaar van de boerderij. Gedwongen door financiële problemen verkocht hij het onroerend goed, stalinrichting, vergunning en veestapel aan de huidige verpachters. Wel wist hij een terugkooprecht te bedingen.

Dat recht liep eind vorig jaar af, maar beide partijen besloten het te verlengen tot 1 april dit jaar zodat de veehouder extra tijd had om de benodigde 680.000 euro op tafel te leggen. Volgens de verpachters had de boer echter niet aangegeven dat hij dit mede ging financieren door de volledige veestapel te verkopen.

Als de terugkoop niet mogelijk blijkt, willen de verpachters het bedrijf voortzetten. Maar dat is onmogelijk zonder veestapel. In mei telde het bedrijf nog 620 zeugen. Inmiddels zijn dat er 250.

Via een kort geding eisten de verpachters de onmiddellijke stop van de verkoop van de veestapel. De eisers meenden dat de varkensboer de terugkoop onmogelijk kan financieren met de verkoop van de veestapel alleen. Ook wilden ze dat de varkensboer direct actie onderneemt, nadat in augustus en september tekortkomingen zijn geconstateerd door de NVWA. Zo moeten onder meer roosters in de vloeren vervangen en waterleidingen gerepareerd worden.

Tijdens de rechtszitting vorige week bleek dat de pachter de verpachters niet op de hoogte had gehouden van het overleg met de NVWA. Door de uitdunning was de vraag inmiddels of het ritme van de veestapel al niet onherstelbaar beschadigd was. Instandhouding leek inmiddels onhoudbaar, mede omdat de inseminatie van zeugen al gestaakt is. "Mocht de rechtbank niet toekomen aan onze eis, dan wilden we in ieder geval dat de opbrengsten van de verkochte veestapel op een onafhankelijke rekening kwam", zei Gijs in 't Veld, advocaat van de eisende partij. "Het grootste ongenoegen van mijn cliënten is vooral dat er onvoldoende actie ondernomen werd om de stallen op orde te maken."

De rechtbank vonniste dat de opbrengsten van de verkoop op een notarisrekening worden gestort. Wordt hieraan niet voldaan, dan dreigt ook hier een maximale dwangsom van 200.000 euro.

Beide partijen gaan mogelijk nog in onderhandeling over een eventuele terugkoop. "Mijn cliënten hopen nog steeds in overleg tot een afwikkeling te komen", aldus In 't Veld.

Of registreer je om te kunnen reageren.