Varkenshouderij

Nieuws 1 reactie

PRRS-maatregelen Hongarije omstreden

Boedapest - Hongarije heeft sinds 1 februari maatregelen van kracht laten worden om het land vrij te krijgen van PRRS. Sinds 1 februari mogen in een zevental provincies in het noorden van het land geen PRRS-positieve dieren meer worden aangevoerd.

Volgens Willem Pijnenburg, Nederlands varkenshouder in Hongarije, leveren de maatregelen veel problemen op. PRRS-positieve zeugen moeten worden geruimd en mogen niet meer worden geïnsemineerd. Dat heeft tot gevolg dat veel bedrijven in de problemen komen doordat hun productie wegvalt. Ook slachterijen kunnen in de problemen komen doordat een groot deel van de aanvoer wegvalt. Ook voor grote rustplaatsen voor varkenstransporten verder Europa in gelden restricties.

Hongarije heeft een varkensstapel van rond de drie miljoen dieren. De laatste jaren is de varkenshouderij in het land gekrompen.

De maatregelen die Hongarije treft zijn niet alleen in het land zelf omstreden. Ook de Europese Unie heeft bedenkingen tegen de eenzijdig, door de Hongaarse regering opgelegde maatregelen. De maatregelen zouden in strijd zijn met de Europese principes van intern vrij handelsverkeer.

Ook het Nederlandse ministerie van Economische zaken heeft vragen gesteld in Brussel omdat ook bij het ministerie het vermoeden bestaat dat de Hongaarse maatregelen strijdig zijn met de Europese regels.

Eén reactie

  • info389

    Hoe wil hongarije een garantie dat dieren prrs vrij zijn die binnenkomen? Lastig aan te tonen aan de grens lijkt me.

    @boerderij geen 'handige' foto lijkt mij zo!! boxen met volledig roostervloer??

Of registreer je om te kunnen reageren.