Varkenshouderij

Nieuws 25 reacties

Nieuwe biggennotering in de maak

Ommen - Een werkgroep van vier varkenshandelaren doet onderzoek naar de mogelijkheden voor een nieuwe biggennotering, die de Beursprijs en de NVV-biggenprijs vervangt.

Voorlopige naam van de notering is Nationale biggenadviesprijs. Dit zegt Jan Schuttert, woordvoerder van de initiatiefgroep, die tevens bestaat uit Dirk Govers (Vaex), Jan Vernooij (Varkenshandel De Heer) en Jos Blom (Vion).

De notering komt er alleen als de beursprijs en NVV-notering verdwijnen. De initiatiefgroep wil één nationale biggennotering. Dat schept helderheid richting buitenlandse kopers.

De notering moet goed zijn voor vermeerderaar, vleesvarkenshouder en vleesverwerkers. Daarom is het idee om te gaan werken met een toeslag in procenten boven de basisprijs, in plaats van euro's. Dit moet vermeerderaars stimuleren meer biggen te produceren in het voorjaar, als de vraag goed is en de basisprijs hoog. Anderzijds wordt van deze constructie verwacht dat in de zomer het biggenaanbod krimpt, als de vraag afneemt en de basisprijs lager ligt en daardoor ook de procentuele toeslag.

Bijkomend doel van deze wijze van aanbodsturing is dat aan het eind van het jaar het vleesvarkensaanbod ook afneemt, omdat er in de zomer minder biggen zijn. Dit moet voorkomen dat de varkensprijs aan het eind van elk jaar sterk onder druk komt, zoals ook dit jaar weer.

Een commissie stelt de prijs wekelijks vast. Deze zal bestaan uit handelaren én varkenshouders, die bij voorkeur door de Producentenorganisatie Varkenshouderij zijn afgevaardigd. De initiatiefgroep komt niet per definitie in de noteringscommissie. Uit oogpunt van transparantie is het de bedoeling dat de notering drie à vier maal per jaar in het openbaar tot stand komt.

Laatste reacties

 • fransderondhoeven

  als je dit verhaal leest zijn die mannen helemaal van het patje af als de biggen duur zijn mag de zeug 14 biggen werpen als ze goedkoop zijn maar 10 per worp wie levert zeugen die je zo kan programmeren? er blijven altijd meerdere biggenprijzen en ook varkensprijzen

 • Gerard Groot Koerkamp

  Nooit verwacht,dat zulke praktijkmensen met zo'n theoretisch verhaal komen.

 • veluwsboertje

  Het probleem is dat er teveel varkensmesters zijn ,de handelaren bieden bij fokbedrijven net zo lang tot fokker ja zegt en gaat naar mester en zegt jammer je mag meer betalen ,mester durft ook geen nee te zeggen want er zijn te veel mesters in nederland en weg zijn de biggen.

 • joannes

  Het is Moedig of Overmoedig! Dat juist een groep handelaaren een transparante prijs wil met argumentatie en toeslagen begrijp ik wel. Zij hebben het probleem van ontevreden klanten aan inkoop of aan de verkoopkant. Met informatie je rol legimenteren!

 • YOMI

  Ik ben het met Fransderondhoeven eens.
  Dit idee van deze handelaren getuigt niet echt van veel praktijkkennis. Dat is op zijn zachts gezegd wel vreemd.

  Zeugen kun je nu eenmaal niet programmeren. Dan zou je minder zeugen moeten gaan insemineren, dus meer zeugen ruimen....kapitaalvernietiging...
  Hoe krijgen ze het verzonnen....

 • jbb

  @yomi,

  Zeugen kun je heel gemakkelijk programmeren, alleen zijn we zo dom dat we denken dat we dit niet kunnen.
  Dit is toch de normaalste wet van de economie , produceren als er vraag is.
  U spreekt over kapitaalsvernietiging, heb je al eens gerekend wat de kapitaalsvernietiging is van de in februari geinsemineerde zeugen, en ieder jaar trappen we er weer in.

 • John*

  de meeste varkenshouders kijken van dag tot dag en houden alleen de rekeningcourant in de gaten. Maar we moeten ons met zijn allen gaan beseffen dat t proces van zaad tot karbonaad 11 tot 12 maanden duurt!

  Als dit club je handelaren echt het aanbod wil reguleren met aantallen. Zullen ze toch met iets moeten komen waardoor een zeugenhouder zijn biggen alvast kan verkopen die 6,5 maand later 25 kg zijn. Alla termijn markt.. En eigenlijk zouden we dat als fokker af moeten dwingen. geen biggen meer verkopen onder de kostprijs. Aan de andere kant zijn de resterende varkenshouders groot geworden in een dynamische markt en zal er toch behoefte blijven aan de huidige dynamiek.

 • fransderondhoeven

  zorgen dat je de biggen die je fokt ook zelf af kan mesten geen trammelant met biggen prijs is kwaliteit niet goed zit je er zelf mee geen probleem dat biggen blijven liggen en je kunt ook altijd zwaarder of lichter leveren

 • brabantsduitserke

  ik snap hier werkelijk niks meer van.
  markt is vraag en aanbod simpel toch dit zal altijd zo blijven wat je ook maar bedenkt. ook een gegeven is ,de opbrengstprijs zal altijd de kostprijs volgen.

 • RIOGRANDE

  HELEMAAL MEE EENS BRABANTSDUITSERKE

 • joannes

  Wie insemineert met in zijn achterhoofd de gemiddelde opbrengstprijs van de afgelopen 3 jaar voor het aflevermoment van de biggen uit die inseminatie? Wanneer je jezelf die vraag stelt en het antwoord vind zal je altijd anticiperen op de prijzen gedurende het jaar. Een leeg hok kost niets behalve afschrijving en rente!

 • John*

  hoe krijg je 3000 varkenshouders zover om te sturen op gemiddelde (maximale) marge en niet op de laagste kostprijs? Als je goed nadenkt is een toeslag op basis van % * notering niet nodig. Dit zit toch al verwerkt in de marktprijs. Misschien dat een voorjaarstoeslag meer indruk maakt. net zoals met de melk. Als je weet dat de biggen na 21 juni 5 euro minder opbrengen omdat dan de voorjaarstoeslag eraf gaat denk je wel een keer na wat je doet. Misschien blijft dan de biggenprijs door het kleinere aanbod in de zomer wel overeind.

 • jbb

  Precies John,dit is een manier van denken,die moet gewoon anders.
  Wat ben je met biggen als niemand ze wil,of nu met vleesvarkens.
  Wat is het leukst, je varkens naar het slachthuis duwen met 15€ verlies of
  doodleuk kunnen zeggen dat ze na kerst eens terug moeten bellen.

 • priems

  terug naar het oude biggenschema dat de big afgerekend wordt naar de prijs die de mester beurt voor zijn vleesvarkens gecorrigeerd door de prijs van het mengvoer

 • WT

  Hoezo moet de NVV notering weg. Deze is al lang weg.
  Alleen door de slapjanussen die zich handelaar noemen
  woekert deze allesvernietigende notering ondergronds door.
  Zelfs slapjanus Jos Blom verloochend hun eigen notering.
  En vele handelaren met hem ondanks hun eigen beursnotering.
  Wat een helden!!!

 • joannes

  @John*@jbb, Los van incidenten zoals die Russische Boycot, wanneer je met een data analyseer programma de prijzen van de afgelopen 3 jaren samenvat in één indicatie prijs kan een ieder met zijn eigen kostprijs berekenen of ze nog wat overhouden bij de normale jaarcyclus op het moment van insemineren. Zo moeilijk is dat niet: de betrokken data is gepubliceerd en kan nu al privé bij gehouden worden. http://www.schuttert.nl/nederlands/prijzen.html publiceert al en zou een gemiddelde over de afgelopen 3 jaar moeten toevoegen om incidenten uit te middelen. Met een Log van ingrijpende incidenten kan iedereen dan zijn eigen conclusies trekken. Deze info zal natuurlijk óók weer de laagste kostprijzen bevoordelen! Maar ja zo gaat dat altijd!

 • John*

  @joannes, ik heb dat regelmatig gedaan.. maar welke notering is hiervoor geschikt? met alle toeslagen en de daarbij behorende inwisselingen of andere samenstellingen van noteringen.

  Een melkveehouder doet er vlug wat koeien uit als de prijs hem niet zint. binnen een dag is het aanbod naar beneden. voor de stoot varkens die er zit een verandering geeft op het aanbod zijn wel 11 maanden verder. en daarbij worden eerst de biggen duur door een krap aanbod en die moeten betaald worden door de varkensopbrengst van een ruim aanbod.

  Allemaal factoren die het niet makkelijk maken. het enige wat mij wel beetje logisch lijkt is de slachtgewichten koppelen aan de biggenprijzen. als de biggen 30 euro zijn is het aanbod ruim en hoort hier een lager geslacht gewicht bij.

 • joannes

  Met slacht gewichten werk je bij de mesters met de duurste periode voor het mestvarken tov de mogelijkheid van de lage biggenprijs te profiteren. Maar de verwerkers hebben lagere uitsnijdings rendimenten en moeten misschien zelfs hun receptuur aanpassen. Een complex proces en alleen in extreme situaties toepasbaar. Verwerkers zullen altijd naar hun eigen standaardisaties werken. Daarbij, je moet die prijzen staat als een index lezen en dan blijkt de meest gevoelige voor de actuele situatie, jouw markt, de beste. Vervolgens moet je je eigen opbrengst prijzen met de index aanpassen en kan je met redelijke zekerheid in iedergeval het prijsverloop gedurende het jaar inschatten. Je productie hierop aanpassen is natuurlijk afhankelijk van je kostprijs, maar kan met in werkelijkheid minder produceren of voor die risico periode termijncontracten afsluiten voor de zekerheid op het moment dat nog er nog overschatting is, bv op die redelijke prijsperiode in het voorjaar voor het najaar. Hetzij op de varkens, hetzij op het voer, hetzij op beide!

 • John*

  @joannes,

  Uiteindelijk hoeven we nu dus alleen maar te kijken naar de periodes waarin de rendementen in de keten het meest onder druk staan. en in welke periode dat het meest voorkomt. Slachterij hanteert een vaste toeslag voor de periode dat varkens gevraagd zijn haalt deze er weer af op het moment dat het structureel druk is. Deze toeslag kan al bekend gemaakt worden voordat deze zeugen geïnsemineerd worden en zal helpen het aanbod te reguleren.

  Als je al gesloten bedrijf nu al weet dat 1 december de toeslag op de vleesvarkens eraf gaat en deze er pas op 1 april weer op komt. insemineer je van januari tot en met mei alleen deze zeugen die je aan wilt houden. vanaf mei ga je meer dieren aandekken omdat je op voorhand al weet dat hier een extra toeslag van bijvoorbeeld 10 euro tegenover staat.

 • joannes

  Precies@John, naar voorgaande patronen kijken en die vertalen naar je eigen gerealiseerde prijzen via een index geeft je de grootste zekerheid minder (volume) met verlies te verkopen en meer met een redelijke marge. In deze vorm ben je in vergelijking tot diegene die alléén op efficiëntie planning en volle stal stuurt beter af. Wat de dip verteerbaarder maakt dan de concurrentie. Iedereen komt tenslotte te biecht op de markt waar de prijzen gemaakt worden, hetzij de goede hetzij de slechte!

 • diny

  als schuttert de biggenprijs moet gaan regelen heb ik er geen enkel vertrouwen in

 • joannes

  @diny, er spelen 3 zaken in dit verhaal en elke Vermeerderaar of Mester zou met zijn eigen prijs index moeten werken om ten eerste zijn eigen belang te beschermen en ten tweede de markt niet te overvoeren waardoor iedereen minder, geen of zelfs negatieve marge maakt. (1) De landelijk gepubliceerde prijzen zijn altijd een gemiddelde die individueel wel of niet met je afnemers gerealiseerd kan worden (2) je vermogen te anticiperen op de prijsschommelingen met meer of minder productie en (3) het vermogen van de totale branche te anticiperen op op prijsschommelingen met meer of minder productie. De laatste geeft natuurlijk de meeste rust maar wordt alleen bereikt wanneer de eerste 2 punten goed beheerst worden. Het is daar waar de varkenshouders behoefte aan hebben! Het initiatief van Schuttert betreft alléén een nieuw gemiddelde.

 • John*

  toeslag is gekoppeld aan kwaliteit.. juist in een overvoerde markt kan je je onderscheiden op kwaliteit. Door kwaliteit ook te koppelen aan de markt maken we als sector een grote fout.

 • John*

  een extra toeslagcomponent om de productie te sturen zie ik meer zitten. gewoon voor ieder vleesvarken van december tot en met maart 10 euro toeslag eraf. van maar 1 april tot en met 30 november komt er dan een zomertoeslag bovenop van 5 euro en voor elke big van 1 augustus tot en met 30 november een toeslag vermindering van 10 euro. voor de periode van 1 december tot en met 31 juli zit er dan 5 euro extra toeslag op.

 • John*

  per saldo veranderd er niet zoveel maar we krijgen als sector zo wel grip op de markt.

Laad alle reacties (21)

Of registreer je om te kunnen reageren.