Varkenshouderij

Nieuws

2.500 leden voor POV

Barneveld - De Producentenorganisatie Varkenshouderij heeft het 2.500e lid verwelkomd. Dat heeft het bestuur bekend gemaakt tijdens een voorlichtingsavond over de POV in Arnhem bestemd voor erfbetreders. De avond in Arnhem werd bezocht door zo'n 80 á 90 vertegenwoordigers uit de zogenoemde periferie; mensen werkzaam in de veevoersector, voorlichters en dergelijke.

Om representatief te zijn voor de varkenssector en een Algemeen Verbindend Bevoegdheid te verkrijgen heeft de POV minimaal de helft van het aantal varkenshouders die 2/3 van de nationale varkensstapel in bezit hebben nodig als lid. Met het huidige aantal leden is die representativiteit nagenoeg behaald, zo constateren zowel Theo Duteweerd (NVV) als Eric Douma (LTO). Volgens CBS cijfers telt Nederland 5.100 varkensbedrijven. Beide POV-bestuurders verwachten ook dat deze 2.500 leden 2/3 van de varkensstapel vertegenwoordigen. Duteweerd wijst er ook nog op dat er dan weliswaar ruim 5.000 UBN's zijn van bedrijven met varkens, maar dat lang niet al die bedrijven nog actief zijn met varkens.

De POV heeft een erkenningsaanvraag ingediend bij het ministerie van Economische Zaken. Eric Douma verwacht dat de organisatie ook binnen afzienbare tijd de representatietoets zal aanvragen bij het ministerie.

De komende weken wil de POV via de afdelingen van LTO en de regio's van de NVV nog zoveel mogelijk van de varkenshouders die nog niet hebben gereageerd actief persoonlijk benaderen om lid te worden. "We blijven gaan voor de 100 procent", aldus Douma.

Het POV-bestuur liet de voorlichtingsavond voor de periferie donderdagavond doorgaan, ondanks de vogelgriepperikelen. "We hebben iedereen die met pluimvee van doen heeft opgeroepen thuis te blijven en verder hebben we iedereen opgeroepen de nodige hygiëne in acht te nemen en verantwoordelijk te zijn."

Of registreer je om te kunnen reageren.