Varkenshouderij

Nieuws 1165 x bekeken

SDa komt met nieuwe vergelijkingsindicatoren

Utrecht - De Stichting diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) introduceert vanaf 1 januari 2015 drie nieuwe vergelijkingsindicatoren voor de belangrijkste categorieën varkens op een bedrijf.

Er worden de volgende categorieën onderscheiden: de zeugen (inclusief zogende biggen), de gespeende biggen en de vleesvarkens (inclusief gelten).

Tot nu toe werkte de SDa met één benchmark per bedrijf. Het kwam er op neer dat er slechts een categorie werd onderscheiden: varkens) De nieuwe systematiek van drie categorieën betekent dan ook een verfijning van de systematiek.

Het antibioticagebruik op varkensbedrijven zal worden gespecificeerd naar de genoemde drie diercategorieën. Om deze specificatie mogelijk te maken registeren dierenartsen vanaf 1 januari 2015 de afleverregels specifiek voor deze drie diercategorieën.

Dit betekent dat een varkenshouder per varkensbedrijf vanaf 1 januari 2015 met meerdere, maximaal drie, benchmarks te maken krijgt, die in streef-, signalerings- of actiegebied kunnen liggen. Als een bedrijf in het actiegebied valt voor een bepaalde categorie zal er dus iets moeten gebeuren om het antibioticaverbruik terug te dringen en zullen er dus specifieke maatregelen moeten worden genomen.

De SDa past verder ook de berekening van de dierdagdosering aan op een aantal punten. De SDa gaat de komende weken nadere informatie verstrekken aan de varkenshouders, inclusief rekenvoorbeelden.

Of registreer je om te kunnen reageren.