Varkenshouderij

Nieuws

RvS: vormverandering staat niet gelijk aan uitbreiding

Den Haag – Een vormverandering van een varkenshouderij impliceert op basis van de Brabantse Verordening Ruimte niet automatisch dat het bedrijf kan groeien naar de maximale 1,5 ha bouwblok. Dat valt op te maken uit een uitspraak van de Raad van State (RvS) over een verbouwing van een varkenshouderij in de gemeente Asten.

De betreffende varkenshouder had toestemming van de gemeente om zijn bouwblok te wijzigen. Aan de noord- en westzijde wordt het bouwblok verkleind en aan de zuid- en oostzijde vergroot. Hierdoor ontstaat voor de boer de mogelijkheid om binnen zijn huidige bouwblok van 1,3 ha een bestaande stal uit te breiden en twee nieuwe stallen te bouwen. Vanuit milieuoogpunt is deze verandering volgens onderzoeksbureau Geling Advies verantwoord.

Een collega veehouder en de Stichting Werkgroep Behoud de Peel kwamen in beroep tegen deze vergunningverlening. De motivering hiervoor is dat door de woorden 'door te laten groeien' in de toelichting van de Verordening Ruimte bij iedere vormverandering van een bouwblok niet het voorziene bouwblok moet worden beoordeeld, maar moet worden uitgegaan van de maximale uitbreidingsmogelijkheid. Volgens de Verordening Ruimte 2012 is dat 1,5 ha.
De RvS gaat niet mee in deze gedachtengang. De Raad stelt dat in de toelichting van de verordening staat dat 'onder duurzame locatie een bestaand bouwblok wordt verstaan met een zodanige ligging dat het zowel uit milieuoogpunt als vanuit ruimtelijk oogpunt verantwoord is om ter plaatse door te groeien'. Ook staat in de verordening dat een omgevingstoets moet worden gedaan en dat overwogen moet worden of sprake is van een duurzame locatie.
Dit brengt de RvS er toe te oordelen dat een redelijke uitleg met zich meebrengt dat bij een plan dat voorziet in een vormverandering van een bouwblok, ook als dat kleiner is dan 1,5 ha, sprake kan zijn van een duurzame locatie en dat bij de beoordeling niet hoeft te worden uitgegaan van de mogelijkheid van doorgroei tot maximaal 1,5 ha. De gemeente Asten heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat hier sprake is van een duurzame locatie, stelt de RvS.

Of registreer je om te kunnen reageren.