Varkenshouderij

Nieuws 11 reacties

LTO wil gesprek over varkenssector

Zwolle - LTO wil op korte termijn een gesprek met staatssecretaris Sharon Dijksma over de situatie in de varkenshouderij.

Voorzitter Maarten Rooijakkers van de vakgroep varkenshouderij heeft een brandbrief naar de staatssecretaris gestuurd waarin hij aandacht vraagt voor de situatie in de sector. De brief wijst op de stapeling van nieuw beleid en kostenverhogende maatregelen. Rooijakkers wil van de staatssecretaris weten wat ze te bieden heeft voor de sector: "alleen maar rekeningen of ook handreikingen die een betere boterham opleveren?"

Rooijakkers wijst in de brief onder meer op het plan om de dierrechten in de varkenshouderij te handhaven met daarnaast de verplichte mestverwerking, de stijgende Rendac- en NVWA-tarieven en de kostenstijging die ontstaat door de herinvoering van de klepkeuring bij export van varkens. Rooijakkers pleit voor een Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) die de echte overtreders eruit haalt en opspoort. Hij is tegen een zodanige optuiging van de NVWA, dat dit leidt tot een enorme stijging van lasten en kosten voor de sector. Hij pleit er voor om de bestaande kwaliteitssystemen hun werk te laten doen en daar toezicht op te laten houden door de NVWA.

Ook wijst Rooijakkers op de vier-dageneis die blijft gehandhaafd, maar op bedrijven leidt tot grote problemen. In de Maatlat Duurzame Veehouderij is de voerligbox met uitloop afgeschaft. De aanpak van mestfraude dreigt volgens Rooijakkers door te slaan en ook dat leidt voor de sector weer tot extra kosten.

Rooijakkers wijst er verder op dat de varkenssector samen met het CBL stappen heeft gezet om op termijn alleen duurzaam geproduceerd vlees in de schappen te leggen.

Laatste reacties

 • Gerard Groot Koerkamp

  Het zal niet verkeerd zijn om duidelijke voorbeelden van bedrijven die veel schade hebben van de 4 dagen regeling tezamen met een schadeberekening aan Sharon Dijksma voor te leggen.Tevens is het misschien niet verkeerd een biologisch lesje te geven ,waarbij wordt uitgelegd dat tussen dag 17 en 26 de zwevende embryö's zich gaan innestelen in de baarmoederwand.Bij ons zijn eens bij een bliksem inslag alle drachtigheden tussen die twee dagen verloren gegaan,dus absolute rust is dan noodzakelijk.

 • massy

  Let wel op Maarten ze heeft veel haar op der tanden dus succes.

 • schoenmakers1

  let wel op Maarten, ze heeft totaal geen verstand van hoe de dingen lopen

 • borgerbos

  @ Gerard, ik hoop voor jou dat het innestelen op een andere dag gebeurt, volgorde is (uit het hoofd) dag 6 hatching, extra gevoelig voor stress (verplaatsing dieren), dag 8-9 migratie en spacing, dag 12 elongatie en 1e maternale herkenning dan innesteling en dag 18 ( na innesteling) 2e maternale herkenning .
  Dus het probleem van 4 dagen ligt met name bij de vroeg berige zeug die te laat wordt verplaatst omdat je ze als groep wilt verplaatsen en de laat berige zeug wordt nog tijdens de bronst verplaatst.

 • anton1937

  MTS de Laat als ze haren op de tanden heeft,dan moet je zelf het eerste bijten,want zij bijt dan voel het nog jaren.Rooijakkers als Brabander moet je humor meenemen,dan kun je ze verslaan. Veel succes.

 • reiziger

  Lto wat zit je nouw te zijken ze heeft precies jullie agenda uitgevoerd spijd komt te laat

 • J.Smale11

  Overleg leidt tot meer resultaat, maar tot minder draagvlak bij de leden.
  Aktie leidt tot meer draagvlak, maar tot minder resultaat.
  Ik vind dat de koers van LTO daarom een verstandige is, ook al vindt een deel van de leden dat het niet hard genoeg gespeeld wordt.
  Het gaat er niet om of je zelf vindt dat je gelijk hebt, het gaat erom de partijen (politiek/supermarkten) die de touwtjes in handen hebben voor je te winnen.
  Verder vind ik de manier waarop LTO hier vaak in de zeik gezet wordt nog erger dan de manier waarop Wakker Dier met ons omgaat. Van een dergelijke club verwacht je dat, van collega-varkenshouders verwacht je meer verstand.

 • alco1

  Ik vraag me af hoe die 4 dagen-eis op de tafel is gekomen?

 • Gerard Groot Koerkamp

  Bron:Vlaamse Ministerie v Landb. De wetgeving legt op dat zeugen verplicht in groep worden gehouden vanaf vier weken na het dekken. In Nederland is groepshuisvesting verplicht na het dekken. De eerste maand bepaalt de worpgrootte en het afbigpercentage. Tussen één en vier weken na dekking is er dan ook een kritieke (innestelings- en migratie)fase in de dracht tijdens dewelke stress best zoveel mogelijk vermeden wordt. De bevruchting is in de eileider tijdens de bronst. De bevruchte eicel is aanvankelijk beschermd door een wand en verplaatst zich richting baarmoeder die ze ongeveer op dag 4 bereikt. Op dag 6-7 is de beschermende wand verdwenen en begint de kritieke periode waarin stress zeer nefast kan zijn. Week 2 en 3 kunnen als uiterst kritiek worden beschouwd. Van dag 7 tot 12 verspreiden de vruchtjes zich over de baarmoeder. Na vier weken zijn de vruchtjes volledig ingekapseld. Het belang van de eerste vier weken van de dracht : vertrekkende van 25 vrijgekomen eicellen (100%), blijven er door bevruchtingsverliezen na de bevruchting bijvoorbeeld nog 23 (90%) vruchtjes over. Na vier weken schieten er door sterfte bijvoorbeeld nog 15 (60%) embryo’s over. De rest van de dracht sterven er nog foetussen af, zodat er slechts 13 (50%) biggen geboren worden. Worpgrootte vermindert het snelst tijdens de eerste vier weken. Van dag 6-7 tot dag 21is de meest kritieke fase stress dient vermeden te worden

 • Gerard Groot Koerkamp

  Borgerbos bedankt voor uw reactie .Ik had het misschien iets te simpel voorgesteld.Mijn vorige reactie ter verduidelijking.

 • politiek

  Een opmerkelijke brandbrief die terecht veel aandacht geeft aan de 4- dageneis bij zeugen. Wat betreft de argumenten die de LTO aanhaalt inzake de ,,schoonmaak,, bij de NVWA kan ik ze echter niet volgen en gelijk geven. Gebleken is namelijk dat de agrarische sector zelf geen eigen verantwoordelijkheid kan en wil nemen over controle en aflevering van correcte producten. Erg gemakkelijk zijn dan de woorden die men gebruikt richting Staatssecretaris Dijksma. Zonder meer kan de (Z)LTO ook signalen uit de markt en vergaderingen oppakken om te zorgen dat kwaliteitssystemen werken. Beantwoording van vragen die gesteld worden doorverwijzen naar de Overheid , of in de pauze, na de vergadering proberen te beantwoorden is niet passend. Je geeft dan immers juist rugdekking aan die echte wegpiraten waar in de LTO brief over gesproken wordt. Zeer terecht dat er die ,,schoonmaak,, komt bij de NVWA komt , maak zonder meer moet er bij de LTO ook schoongemaakt worden als men wil bereiken dat kwaliteitssystemen gaan werken.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.