Varkenshouderij

Nieuws 1 reactie

EZ deelt subsidies uit voor verduurzaming

Den Haag - Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft vijf subsidieaanvragen gehonoreerd in het kader van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij. De subsidies zijn bestemd voor de varkenshouderijketen.

Het project 'Duurzamer dierlijke producten in het winkelschap' waarin Natuur en Milieu, Dierenbescherming en LTO samenwerken, krijgt een bedrag van 153.864 euro. Het geld wordt besteed aan voorlichting en advies aan varkenshouders voor de realisatie van duurzamer geproduceerd vlees conform de afspraken tussen supermarktorganisatie CBL en andere ketenpartijen.

Het project 'Versnelling aan de Kop' krijgt een bedrag van 72.160 euro. Het geld is bestemd voor voorlichting en advies aan koplopers onder de varkenshouders bij de realisatie van nieuwe topsegmenten in varkensvlees. In dit project werken samen Natuur en Milieu, HAS den Bosch en de varkenshouders van Truffelcoalitie.

Het project 'Ranking the Stars' krijgt een subsidie van 20.000 euro. In dit project werken Natuur en Milieu, Projecten LTO Noord, Has Den Bosch en CAH Vilentum samen. Het geld wordt besteed aan opleiding van varkenshouders en bedrijfsmedewerkers.

Een vierde project: 'Mogelijkmakersnetwerken' krijgt een subsidie van 159.042 euro. Dit project richt zich op de ontwikkeling van nieuwe veehouderijsystemen. Via netwerken moeten systeemveranderingen mogelijk worden. In dit project werken samen onderwijsinstelling Aeres, GKC, Natuur en Milieu en LTO.

Voor het project 'Versnelling Ketenmanagement' stelt het ministerie 151.250 euro beschikbaar. In dit project werken samen de Dierenbescherming, Natuur en Milieu, LTO, Rabobank CBL en COV. Het project heeft tot doel de ketenstructuren voor de productie van duurzamer varkensvlees te versterken.

Eén reactie

  • John*

    natuur en milieu heeft zijn best lobbyt

Of registreer je om te kunnen reageren.