Varkenshouderij

Nieuws

Duitsers sluiten welzijnsakkoord

Berlijn - De Duitse veehouderij heeft in Berlijn bij monde van het Deutscher Bauernverband, het Zentralverband der Deutschen Schweineproduktion en varkensvakbond ISN een akkoord gesloten met slachterijen, de levensmiddelenhandel en supermarkten over de productie van welzijnsvriendelijk vlees.

Het akkoord heeft betrekking op varkensvlees, pluimvee en kalkoenenvlees. De betrokken partijen spreken van een mijlpaal in de verbetering van dierenwelzijn in de veehouderij.

Varkenshouders zijn vrij om aan het nieuwe concept deel te nemen, dat uit verschillende modulen is opgebouwd. Een varkenshouder kan er daarom ook voor kiezen een deel toe te passen op zijn bedrijf. De varkenshouders die deelnemen gaan volgens bovenwettelijke regels produceren. De meerkosten worden vergoed door de retail.

Het nieuwe concept gaat vanaf 2014 draaien in Duitsland. Tot die tijd worden de invoering en specificaties nader uitgewerkt. Het concept start voor vleesvarkenshouders. Direct daarna kan in de vermeerdering en biggenopfok volgens het concept gewerkt worden.

De bewaking van het concept valt onder het Duitse kwaliteitssysteem QS. De bovenwettelijke productie-eisen kwamen tot stand met hulp van wetenschappers en deskundigen uit de welzijnshoek. Voor het akkoord in werking treedt wil de Duitse mededingingswet de inhoud ook bekijken.

De Duitse varkensvakbond ISN staat pal achter het bereikte akkoord. Voor de ISN is het belangrijk dat het systeem vrijwillig is, de meerkosten onafhankelijk van de marktprijs worden vergoed en dat de varkens er echt baat bij hebben.

Of registreer je om te kunnen reageren.