Varkenshouderij

Nieuws 5343 x bekeken 68 reacties

Voerwinsten vleesvarkens fors in de min

Uden - DLV voorspelt een voerwinst van een schamele 66 euro per vleesvarkensplaats over heel 2013. Dat schrijft het adviesbureau in de meest recente voerwinst en liquiditeitsprognose.

De voerwinst van 66 euro ligt 20 euro lager dan in 2012. Met een voerwinst van 86 euro beleefden vleesvarkenshouders in 2012 een jaar met gemiddelde voerwinsten.

Absoluut dieptepunt in de voerwinstontwikkeling is deze maand mei. Naar verwachting blijft de voerwinst steken op circa 30 euro. Op basis van de termijnmarkt verwacht DLV dat de voerwinsten daarna snel zullen opklimmen naar een kleine 100 euro in augustus. Dalende biggenprijzen en stijgende opbrengstprijzen zijn daar debet aan. Richting het einde van het jaar zakt de voerwinst richting de 80 euro. Uiteindelijk moet de voerwinst dan rond de 66 euro uitkomen.

Over het hele jaar gezien verdient de gemiddelde vleesvarkenshouder alleen in de maanden juli, augustus en september aan de vleesvarkens. In alle ander maanden is sprake van een negatieve marge. In mei komen vleesvarkenshouders zelfs 20 euro tekort per afgeleverd dier.

Net als afgelopen jaar lijkt de zeugenhouderij weer af te stevenen om een jaar met bovengemiddelde verdiensten. De voerwinst prognotiseert DLV op 642 euro per zeug. Dat is nagenoeg gelijk aan 2012.

De voerwinsten in de zeugenhouderij laten een behoorlijk vlak beeld zien in de prognose voor 2013. Dat is opmerkelijk gelet op de traditioneel lagere biggenprijzen in de tweede helft van het jaar. Volgens de prognose van DLV zakt de voerwinst niet onder de 500 euro per zeug. Desondanks komen veel zeugenhouders in de maanden juni, juli, augustus en september tekort om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. In die maanden en in januari is sprake van een negatieve marge. In alle andere maanden ligt de marge boven de nullijn.

Laatste reacties

 • Matthijs Verhagen

  Wat zijn die prognoses nog waard? Was het niet eveneens DLV die op deze site ongeveer 5 maanden geleden nog zei dat 2013 een bovengemiddeld goed jaar zou worden: Citaat: 'De voerwinst per gemiddeld aanwezig vleesvarken komt dit jaar uit op €90, inclusief btw. Voor vermeerderaars komt de voerwinst in 2013 uit op €650 per gemiddeld aanwezige zeug, inclusief btw.'

 • fjam

  Het jaar is nog niet om Matthijs,moed houden laat de bouw maar gewoon doorgaan.

 • XB

  Nutteloos DLV! Pas als jullie de berekende, te verwachten, voerwinst garanderen hecht ik er enige waarde aan. Veel mensen nemen verkeerde beslissingen met dergelijke prognoses.

 • varkenshouder1

  Inderdaad nutteloos. Wat heb ik aan een voerwinst als mijn kosten na de voerwinst almaar stijgen. Denk aan kosten luchtwassers enzovoort, maar ook mest, entingen, electra en gas, enzovoort.
  Waar ik wel van overtuigd ben is dat we op een keerpunt zitten dat de biggen fors inleveren en dat het rendement op de vleesvarkens daardoor weer toeneemt.

 • kalkar

  Varkenshouder1, stoere praat maar de laatste jaren willen de biggen absoluut niet echt zakken. Waar ligt dit aan? Terwijl er in de mesterij geen droog brood te verdienen is.

 • info141

  De gehele bedrijfskolom moet beseffen dat we met zijn allen naar de kloten gaan als we niet binnen de gehele bedrijfskolom de handen ineen slaan. Vion kan juist nu, nu het in een precaire situatie zit, een keer echt de eerste stap zetten (die ongetwijfeld gevolgd wordt door de rest) richting de andere schakels van de keten. Alleen bij een uitgebalanceerde kostprijsbepaling incl. faire gelijkmatige margeverdeling heeft de gehele branche toekomst. De huidige situatie dat, dan weer de zeugenboer, dan weer de mester, dan weer de slachterij, er beter uit springt heeft ons met zijn allen in een negatieve spiraal gebracht. Terwijl dat we, in mijn beleving, in ieders belang, veel beter lange termijn afspraken kunnen gaan maken. Zoals we nu bezig zijn gaat het gruwelijk fout.

 • info141

  Ik weet dat het utopische gedachten zijn, te veronderstellen dat het mogelijk is dat er binnen de gehele bedrijfskolom faire afspraken te maken zijn. Het is wel frustrerend om te zien. Ondanks factoren (mest, voer), die van negatieve invloed zijn op de Nederlandse kostprijs van een kg. vleesvarken, hebben we zoveel efficiëntie en knowhow om binnen Europa bij de landen met de laagste kostprijs te zitten. Dat is erg knap, binnen de gegeven omstandigheden. Maar we vergeten met zijn allen om geld te verdienen. Omdat we niet in staat zijn om open en transparant over aantallen, en andere belangrijke aspecten afspraken te maken. VION zou juist nu slim handelen door de boeren aan zich te binden door lange termijn afspraken te gaan maken.

 • joannes

  @Info141, VION weet niet wat ze kan verkopen over 4 , 9 of 11 maanden. Dus hoe kunnen ze dan prijzen vast leggen. Ze moeten marge creëren en een product mix waarmee ze ver weg kunnen concurreren. De markt wordt bepaalt door aanbod + prijs, en met het lagere aanbod nu in de EU( -78.000 ton) , had je mogen verwachten dat de prijzen hoger zouden leggen maar met de economische tegenwind zijn de consumenten ook minder gaan eten. Daar hebben we last van vwb de opbrengst prijzen. En zelfs de politicy hebben de economische tegenwind niet voorspeld.

 • info141

  @joannes. Vion weet i.d.d. niet wat voor welke prijs ze over 4, 9 of 11 maanden kunnen verkopen. De boer weet dat ook niet, maar moet wel het risico nemen. Mijn standpunt is dat het voor de grote slachterijen wel erg belangrijk is dat er varkens blijven komen. Zolang de boeren die varkens, zonder overleg over aantallen etc., bovenmatig blijven produceren, zal de slachterij geen afspraken willen maken, de varkens komen toch wel. Als de varkensboeren MET 1 STEM echter zeggen dat ze zo niet verder gaan zonder dat er quantiteits- en prijsafspraken worden gemaakt, kun je de boel omdraaien. Dat vereist een goede samenwerking, tussen de boeren allereerst maar daarna ook met de industrie.

 • info141

  @joannes. De varkensboeren (ook de grote) zijn kennelijk bereid om, ten gunste van stabiele productie- en prijsafspraken, genoegen te nemen met een prijs van kostprijs plus een kleine +. Als de vleesindustrie niet bereid is om die prijs (4, 9 of 11 maanden vooraf) te garanderen, dan moet je je als varkenssector serieus achter de oren krabben. Deze afspraken dwing je alleen maar af als je dit MET ZIJN ALLEN doet. De eerste slachterij, die hierin meegaat, wordt trendsetter. De overige slachterijen zullen volgen en het prijssysteem is omgedraaid. Ik besef dat ik het simplistisch verwoord en ik besef dat het utopisch lijkt. Maar zoals het nu gaat, gaat het dus voor iedereen (incluis de vleesindustrie) goed fout !! VION heeft zowel een financieel als een imagoprobleem. Dit is HET moment om 'ballen te tonen', de arrogantie los te laten en verantwoording te nemen voor de gehele bedrijfskolom.

 • Buurman

  Even afspraken maken en de NMA ligt op de loer.

 • info141

  @Buurman. Ik denk dat de NMA nog het kleinste probleem is. De WIL om samen te werken ontbreekt. Omdat er m.i. nog steeds mensen zijn die denken dat ze slimmer zijn dan de 'buurman'. De slachterij leunt achterover en ziet de varkens wel door de poort komen. We maken het hen veel te gemakkelijk.

 • BoB de Bakker

  @info141, in feite pleit je voor voergeldstallen? Vind ik nog steeds niet zo'n raar idee!

 • joannes

  @info141, het is zoals je zegt, controle over de marges krijg je alleen met coördinatie of samenwerking. Maar omdat het één product of grondstof betreft moet je, kan je dit alléén bereiken met informatie delen die dan door iedereen gerespecteerd moet worden. Diegene die om wat voor reden ook met minder marge per geleverd varken of kg genoegen neemt en meer levert heeft nog steeds de bonus. De bonus omdat hij én de omzet maakt én goedkoper inkoopt en schaalvoordelen geniet én zijn concurrentie op achterstand zet. Dat geldt voor varkenshouders en slachterijen. Het is een systeem probleem. Daarbij komt dat in slachterijen met een hele hoge omzet/rotatie veel kapitaal wordt ingezet waar voordurend naar maximale bezetting wordt gestreeft. Daardoor zijn er maar relatief weing slachterijen maar deze kopen in en optimaliseren ten koste van de varkens opbrengstprijs. Er worden varkens gekocht om de cijfers van het slachthuis goed in de voldoende te krijgen.Het zou anderom moeten zijn; Het slachthuis slacht alleen wanneer er vraag is voor een voldoende prijs. Zie Vervolg

 • joannes

  Vervolg #14 De macht over de sector ligt bij de verwerkers ipv daar waar het meeste kapitaal voor de productie is ingezet en toegevoegde waarde wordt gecreërd; de Boeren. Wanneer je nadenkt is het krom dat een Boer zijn capaciteits investering + groeiend product finananciert, of in iedergeval het risico draagt, voor 11 maanden en de slachterij met geluk 11 dagen, en de retailer niets, want die betaald nadat het geld al een maand of meer op de rekening staat. En toch blijven de boeren stuwen! Ik begrijp dit alleen wanneer je je realiseert dat het niet begrepen wordt.

 • info141

  Ja @BoB, in principe heeft het wat weg van voergeldstallen (zie Van Drie). En i.d.d. joannes, de macht ligt nu helemaal verkeerd, alleen maar bij de verwerkers (slachthuizen en retail). Voor een slachthuis zal het (om de concurrentie baas te blijven) wel erg belangrijk blijven om de slachtcapaciteit volledig uit te nutten. Echter in mijn voorstel zou daar geen verandering in hoeven te komen. Het prijsspel moet alleen anders worden gespeeld. Van onderaf n.l. En de slachthuizen moeten het belang ervan inzien !! Als ze de boeren geen kans geven op een normaal inkomen, zullen er in de toekomst geen varkens meer zijn. Dit is een traag proces, dat jaren kan duren. En na die tijd is er veel kwaad geschied en zijn er veel mooie bedrijven weg. Dan is het te laat om samen te werken. NU kan het nog. VION, zet de eerste stap naar een eerlijke en faire margeverdeling door vooraf aantallen en prijzen vast te leggen !!! Het is 1 x door de zure appel bijten, maar daarna zal de markt volgen en hebben we beter systeem dat de toekomst in kan.

 • W Geverink

  Ik vraag me af waarom er in Nederland nog zoveel nieuw gebouwd wordt/is, in een sector waar volgens jullie geen droog brood te verdienen is. Als ik de koper van jullie varkens was zou ik ook zo min mogelijk betalen omdat jullie JEZELF de mogelijkheid om te stoppen hebben ontnomen

 • fjam

  Zolang de voorlichting met hun fabeltjes langs de deur gaan ,zoals bijv.Je moet bouwen als de prijzen slecht zijn dan kun je meeliften als de prijzen aantrekken.
  Maar ze beseffen nog steeds niet waarom de prijzen zo slecht zijn.btw ik ben er jaren terug ook in getuint hoor .nog zulk een mooie...nederland moet de kraamkamer van Europa worden en ga zo maar door bij iedere boeren [domhead] vergadering worden wel weer nieuwe kreten geboren.

 • fjam

  DOOR REDAKTIE VERWIJDERD ,nog zo een

 • alco1

  @fjam. Die voorlichter doet tenminste nog iets voor zijn verdiende centen. Aan jouw of je snugger genoeg bent of je ondertekend!

 • fjam

  tatsie tasie!!!

 • alco1

  Weinig zinnigs te melden zo te zien fjam en ook niet altijd even netjes.

 • BoB de Bakker

  @info141, vergelijking met Van Drie gaat toch mank, aanbod van nuka's is beperkende factor die je niet zo snel verhoogd. Maar in de varkensvermeerdering wordt elk jaar één big per zeug meer gedraaid. Dus bij een dalend zeugenaantal kan het best zo zijn dat over een jaar weer meer vleesvarkens zijn. Ik weet ook niet wat de oplossing is!

 • W Geverink

  Die voorlichter doet tenminste nog iets voor zijn verdiende centen… Tja, wij hebben hier geen voorlichters en als je als boer zelf de berekeningen moet maken zien de cijvers er op de een of andere manier toch veel minder rooskleurig uit. De voorlichting (oftewel het rekenwerk aan anderen over laten) zou de reden kunnen zijn waarom bij jullie zoveel boeren stallen aan het bouwen zijn.

 • fjam

  zo is maar net WG ,maar als je dat hardop zegt wordt je gezien als slecht ondernemer.

 • fjam

  of niet alco 0

 • alco1

  @ W Geverink. En maar bouwen hier, want fjam is niet de enigste.

 • W Geverink

  Dus de voorlichter onderneemt en de boer is verantwoordelijkheid voor het risico...

 • W Geverink

  Oh voorhet risico en het werk...

 • alco1

  De boer roept om voorlichting en/of laat ze binnen, maar degene die tekend is verantwoordelijk. Ook als er grote winsten worden gemaakt, deelt die voorlichter ook niet in mee.

 • fjam

  W G hehe pak een pilsje van mij zitten op zelfde golflengte vanavond

 • W Geverink

  Tuurlijk wel. De voorlichter zal toch wel wat betaald krijgen voor al de extra omzet. Daar gaat het toch om?

 • fjam

  ja is goed alco 0 ga maar lekker door manneke see you in ....

 • alco1

  Voor die voorlichter had je nog beter moeten oppassen.

 • fjam

  wg al diegene die bij mij aan de keuketafel aanschiuven verdienen een hele goede boterham maar laten mij berooid achter,maar niet meer voor lang ben bijna vrij man joehoe....

 • W Geverink

  Gelukkig heb ik geen voorlichter...

 • fjam

  tsja wg dat is hier in al die jaren zo gegroeid met de voerman je weet hoe dat gaat, krijgt nun massa regelbrei over je uitgestort maar wij lees voerfabriek cq voorlichter zoeken het wel voor je uit .als je hier even wil tekenen komt alles goed. ik weet het te goedertrouw maar ja.

 • alco1

  @ W Geverink en @fjam. Begrijp me niet verkeert. Ik leef ontzettend mee met de financiele situaties op vele boeren erven. Maar de schuld bij een ander leggen is geen oplossing.

 • W Geverink

  Dat pilsje moet nog even wachten tot vanavond. Jullie een prettige avond nog.

 • fjam

  tis bij boeren jaren zo geweest dat je makkelijker aan schuld kon komen dan er vanaf.en dan noemen die boeren met heeel veel schuld zich goed ondernemer owowow.Frits Philps en Hub van Doorne ..dat waren goede ondernemers maar die vark........ haha kom bijna niet meer bij.

 • fjam

  alco 0 het lijkt wel of jij maar amper weet hoe het spel gespeeld wordt,of wil je misschien ook met goed ondernemer aangesproken worden wil ik wel doen hoor als je daar van komt lol

 • alco1

  @fjam. Misschien komt het wel dat je te pakken wordt genomen vanwege je gedrag. Door redactie verwijderd en alco 0

 • Bison

  Ja ja voorlichers berekeningen komen altijd mooi uit.
  als je nou 10% opteld bij de geprojecteerde kosten en 10% aftrekt bij de geprojecteerde inkomsten zit je dicher bij huis en helaas,...meestal in de min.
  Aldoende leert men.lol

 • trust

  op dit moment alleen nog biggen opgezet om mijn luchtwasser te kunnen laten draaien........

 • fjam

  @ alco 0 bent er mooi ingestonken .. VERWIJDERD DOOR REDAKTIE..valt me tegen van jou.dacht dat jij het verschil wel zag.

 • Mels

  Fjam even een hart onder de riem. Ik denk dat je het aardig goed ziet alleen is de waarheid voor sommigen nou eenmaal te hard.

 • drientje

  Iemand de schuld geven van alle sores geven lost niets op. Het is wel goed dat gezegd wordt hoe het spel gespeeld wordt. Mijns inziens worden de gezinsbedrijven net zolang uitgerookt totdat ze worden overgenomen door voerleverancier of handelaar. De overgefinancierde BV's gaan zonder problemen ook door. Er komen dus voorlopig niet minder varkens. Misschien dat een dierziekte een oplossing brengt, al hoopt daar niemand op.

 • fjam

  bedankt Mels Wel drientje het gaat mij niet zozeer van iemand schuld geven alleen aantippen hoe het onder andere fout is gegaan met een denkwijze dat een periode van slechte prijzen door overproduktie opgevangen moet worden door meer produktie,die stroming van gedachte ken toch alleen maar ingegeven zijn door al diegenen die baat hebben bij die overproduktie en dat is zowat iedereen die na de boer komt tot en met de consument.had alleen maar gehoopt dat onderhand het beetje verstand wat bij sommige boeren zit eens begint te werken


  ik moet wel eens sarcastisch zijn om mijn standpunt in de schijnwerper te krijgen.en als al je kinderen dan geen levensvatbaar boer kunnen worden bouw dan niet bij maar laat ze een vak leren zullen ze je later dankbaar voor zijn zou ik willen zeggen tegen die zeer goede ondernemers.btw. normaal gezinsbedrijf is in mijn ogen niet schuldig aan deze malaise,maar betaald wel de rekening.

 • kalkar

  Fjam. boeren zijn vreselijk dom, heb ik al vaker gezegd. De meeste vinden zich heel wat, terwijl ze nog geen nagels hebben om hun reet te krabben. maar stoer dat ze zijn.

 • W Geverink

  Idd melkertje, boeren zijn gevoellig voor een goed verhaal (of sprookjes). Een verhaal waarin volgend jaar de prijs hoog is en de kosten laag. Waarop vervolgens wordt uitgebreid om maximaal te kunnen profiteren van dat 'feit'.

 • Khalid en zijn maten

  Wat mij heel erg opvalt dat vooral de boeren die een heel lange tijd van allerlei subsidies en andere gelden vanuit Brussel gebruik hebben kunnen maken ,en dat nu steeds minder krijgen,het meest gevoelig zijn voor de mooie praatjes van alle dienstverlenende bedrijven om de landbouw heen.

 • kalkar

  In plaats van een middag met elkaar aan tafel, werkt 99% liever de hele dag in de stal tegen een hongerloon. of laten goedkope Polen het ongezonde werk doen. In dit laatste geval boer je wel wat makkelijker trouwens. Hoe dom kan men zijn?

 • fjam

  in mijn geval..ik ben een gelovig mens! te goed gelovig heeft de geschiedenis geleerd

 • info104

  Jullie geven iedereen de schuld maar denk een sgoed na hoe die lage prijs ontstaat, we produceren met z'n allen net even te veel, en als iedere slachterij de varkensprijs verandert, je krijgt bv. nu de hoogste prijs bij een slachtgewicht van 80 tot 85kg. Je gaat die hoogste prijs nu betalen bij 75 tot 80kg geslacht, we brengen dan wel 5kg per varken minder op de markt en daardoor schoon je de markt op en gaan de prijzen vanzelf weer omhoog, de van Drie groep doet niet anders, waarom gaan we dit voorbeeld niet volgen . Ik weet ook wel dat de kostprijs dan wel iets stijgt, maar dat staat in geen verhouding tot de hogere eindprijs. Als we niks doen komt het niet goed we verdienen al 13 jaar TE weinig.

 • W Geverink

  Hoorde te veel van die nare dingen de afgelopen weken daar bij jullie. Groot groter grootst en nog groter en nog meer. Zwaar overspannen varkenshouders zitten zo in de piepzak dat vrouwlief niet van huis durft omdat ze bang is dat manlief er dan ondertussen een eind aan gaat maken.

 • W Geverink

  In de tussentijd raken jullie steets verder verwijderd van de mogelijkheid on de productie te sturen. De melkveehouderij hangt na 2015 het quotum systeem aan de wilgen en veel van die boeren kunnen niet wachten om de bodem uit de markt te melken.

 • alco1

  @W.Geverink. Wat de melkprijs gaat doen na 2015 gaat doen? Daar hebben we het al verschillende malen over gehad. Nu met het quotum systeem zijn er maar gem. drie landen die te veel produceren. Wat die landen na 2015 meer produceren is maar een druppel op de gloeiende plaat. Dus de melkprijs zal weinig veranderen door het verdwijnen van de quotering. Waar het dan om gaat is het kostenplaatje. M.a.w. Wat zal de marge zijn. P.S. Lekker pilsje gedronken met fjam?

 • W Geverink

  Ik heb tijdens het verblijf in nederland niet de indruk gekregen dat AH krap in de melkproducten zat omdat het Europese quotum niet volgemolken is. De Nederlandse varkensboeren kunnen ook heel goed produceren voor opkomende markten zoals Rusland en China. Alleen de varkrnsboer verdiend er geen doder aan want er is wereldwijd te veel product op de markt. Als alle nieuwe ligboxenstallen daadwerkelijk worden volgezet met melkvee dan zijn jullie heel wat meer van plan dan die druppel op de gloeiende plaat… Jullie copieren gewoon de massa is kassa strategie waar de varkenshouderij zijn faam en rijkdom aan te danken heeft…

 • alco1

  @W Geverink. Kijk eens op de kaart welk een klein stipje Nederland maar is op de wereldkaart. Nogmaals de melkprijs zal er niet door beinvloed worden. Meer melk in Nederland zal wel meer druk geven op o.a.de mest-en voermarkt, waar een moordende strijd zal ontbranden.
  Nu komt natuurlijk de gedachte naar boven. 'Ga dan door met het reguleren van de productie', waarop het antwoordt. 'Moeten boeren weer met zo'n systeem opgezadeld worden die part nog deel hebben aan de overproductie'. Laat die kosten maar aan boeren die toch alleen maar door schade en schande wijs willen worden.

 • fjam

  @W Geverink jouw scherpzinnigheid word niet in dank afgenomen bij bepaalde mensen,nee die beginnen dadelijk zowaar nog te twijfelen aan je verstandelijke vermogens.tis ongeveer als ploegen op de rotsen wat jij doet.zit 1 pluspunt aan ze zitten straks zelf met de gebakken peren lol,en ik achter de geraniums maar gniffelen.

 • fjam

  geen beter vermaak als leedvermaak....van wie heb ik dat toch???

 • alco1

  Mensen met leed vermaak denken in het gemeen alleen maar aan zichzelf. Ikke, Ikke en de rest kan stikke.

 • joannes

  @alco1, zoals jij op de kaart kijkt, kijken ook die stadse mede Nederlanders of nog scherper de mede Brabanders en die vragen zich af: Waarom moeten wij hier zoveel varkens houden om ze vervolgens te exporteren naar landen waar ruimte, tijd en economische behoefte is? En het antwoord ken je; omdat varkensboeren door allerlei heffingen en regels steeds efficiënter moeten produceren om met minimale marge toch nog een arbeids inkomen te genereren. Nu de volgende vraag is dan: wanneer worden die varkensboeren zich bewust dat alleen goed zijn in je vak niet voldoende is om je vak uit te oefenen. Je moet geaccepteerd worden in je omgeving en voldoende consumenten hebben! De overheid is nu met haar beleid aan het vertellen dat er onvoldoende consumenten zijn voor de Nederlandse varkens en ... dat de omgeving niet méér varkens accepteert. Met de tarieven zorgen ze dat varkenshouden veel te kostbaar wordt in Nederland. Jammer voor die varkensboeren die nog investeren, of eigenlijk die de boodschap niet begrepen hebben, want zij zullen meer last krijgen van hun omgeving en tarieven.

 • fjam

  @alco1 zoiets als jij dan bedoel je.

 • W Geverink

  Een procentje overproductie ruineerd de prijs. Ik denk dat jullie minstens 30% meer gaan melken. Hoe kan je denken dat je ongestraft de productie kan blijven uitbreiden? Je hebt gelijk dat er na 2015 een moordende strijd ontbrand op de voer en mestmarkt waardoor ook de boeren die geen nieuwe stal hebben gebouwd met nog strengere regels duurder voer en lagere melkprijzen worden opgezadeld. Ik bekijk het allemaal nuchter van buiten af. Jullie wonen met zijn allen op dat piepkleine stipje dat zo overbevolkt is dat je er geen poot kan trekken.

 • kalkar

  Geverink,maar het is hier wel gezellig, iets wat je bij jullie nooit zal vinden.

 • Mels

  Zou dat nou echt zo zijn. Der zijn daar mooie barbecue's te koop en met een deck an je tuindeur zit je niet in het gras en tussen de mieren. Bier maken ze daar ook en das nog te zuipen ook,doe mij maar een Miller oid,buurtjes erbij en mooi feest maken.....Geverink,zit je ver bij Ed vandaan?
  Ben al es een keer half zat naar logeeradres geraakt van een feestje daar,ik was compleet vreemd maar dat vonden ze juist interesting!!Hier kijken ze met een schuin oog naar een vreemde......

 • W Geverink

  Beste melkertje. Ik was net van school af toen ik naar Canada ben gegaan. Als je jong bent is zo'n stap gemakkelijker. We hebben hier hoewel die iets anders is ook hier de gezelligheid wel gevonden. Gezelligheid moet je niet van anderen verwachten maar moet je ook zelf kunnen maken, als je begrijpt wat ik bedoel. @Mels. Wij hebben zo'n deck met een bbq buiten de tuindeuren. We maken daar zo veel mogelijk gebruik van. Hartstikke gezellig gisteren met de visite. Ik woon ongeveer 3 uur vliegen van Ed af.

Laad alle reacties (64)

Of registreer je om te kunnen reageren.