Varkenshouderij

Nieuws 3157 x bekeken 29 reacties

'Electronische monitoring luchtwasser noodzaak'

Aarle-Rixtel - Volgens vakgroepvoorzitter varkenshouderij van LTO, Maarten Rooijakkers, is het noodzakelijk dat er versneld wordt ingezet op de elektronische monitoring van luchtwassers.

Rooijakkers reageert daarmee op het nieuws dat bij controle is gebleken dat één op de zes bedrijven in Brabant met een luchtwasser de regels in ernstige mate overtreedt.

Volgens Rooijakkers zijn de boer, de leverancier en de omgeving gebaat bij een elektronisch monitoringssysteem dat de werking van de wasser registreert. "Het beter laten functioneren van luchtwassers begint bij het verzamelen van kennis en bewustwording onder gebruikers. Het correct laten werken van de wasser is dan een tweede stap die snel kan volgen", aldus de zegsman van LTO. Nieuw is het systeem van elektronische monitoring overigens niet. Bij veel nieuwe luchtwassers wordt al van deze techniek gebruik gemaakt.

Eind vorige week werd bekend dat 58 procent van de intensieve bedrijven in Brabant de zaken niet op orde heeft als het gaat om de luchtwasser. In 2011 en 2012 hebben ambtenaren een groot toezichtproject in de Brabantse gemeenten uitgevoerd. In Brabant zijn 1.100 intensieve veehouderijen verplicht om luchtwassers te gebruiken om de uitstoot van ammoniak en fijnstof te reduceren. Volgens afspraak zouden de gemeenten in 2011 en 2012 alle 1.100 bedrijven met één of meer luchtwassers controleren. Uiteindelijk zijn 652 bedrijven (61 procent) gecontroleerd. Bij 16 procent van de veehouderijen was sprake van ernstige overtredingen. Hier waren geen luchtwassers geplaatst, waren luchtwassers niet in werking of haalden ze veel te weinig schadelijke stoffen uit de lucht. Bedrijven die geen luchtwasser hebben geplaatst of deze bewust niet laten draaien, moeten volgens Rooijakkers gelijk worden aangepakt. "Voor grove overtredingen is geen excuus."

In 2009 toonde een onderzoek bij 63 luchtwassers aan dat bij circa 40 procent de betreffende milieuvoorschriften in ernstige mate werden overtreden. Daarom besloten provincie en gemeenten tot een Brabantbrede toezichtaanpak voor luchtwassers. Het Servicepunt Handhaving (SEPH) coördineerde het project. Uit de eindrapportage blijkt dat in het naleefgedrag en in het toezicht door gemeenten vooruitgang is geboekt, maar dat er ook nog ernstige tekortkomingen zijn.

Laatste reacties

 • trust

  Luchtwassers zijn het begin van het einde, de duurzaamheid van een luchtwasser is weg door het te hoge energieverbruik, daardoor meer milieuvervuilend dan een stal zonder aanpassingen. Het zuurgebruik is, nadat deze als meststof wordt geïnjecteerd verzurend en dus ook dodelijk voor het bodemleven. Het gehele systeem werkt als een fakkel tijdens een eventuele stalbrand. Daarbij is de maatschappelijke acceptatie van een dergelijk systeem 0,0
  Genoeg redenen voor de overheid om andere systemen te gaan ondersteunen met de subsidies die de luchtwaslobby jaarlijks binnenharkt.
  Kijk als ZLTO liever naar de lange termijn voor de veehouderij, dan op korte termijn een end-of-pipe solution te gaan ondersteunen

 • w v gemert

  ZLTO jaagt iedereen verder op kosten voor een waardeloos systeem zie tekst hierboven, en dan ook nog hoofdzakelijk te betalen door de varkenshouderij. Goed bezig, eerst Vion naar de kloten, onze kostprijs omhoog, wat volgt???
  Heerlijk zulke belangen behartiger!!!!

 • j.verstraten1

  Mijnheer van gemert, wat is je alternatief voor dit waardeloos systeem?

 • Frenske

  Er is maar een alternatief,veel minder beesten.

 • abtje

  @Frenske, en hoe wil jij die wereldbevolking omlaag krijgen?

 • varkensboerk

  Heb jij een luchtwasser J.vestraten?
  Alternatieven moeten gezocht worden in de stal zodat het klimaat in de stal beter wordt voor dier en veehouder. Dan is de motivatie om er in te investeren en te onderhouden ook groter. Omdat de provincie perse de ammoniakreductie op natura2000 gebieden wil realiseren mag er bij nieuwbouw en verbouw enkel een luchtwasser als systeem geplaatst worden, met alle risico's, energieverspilling en kapitaalvernietiging van dien. Door elektronische monitoring wordt dit systeem door de overheid als BBT gezien en worden alle andere alternatieven naar de prullenbak verwezen.

 • BoB de Bakker

  @varkensboer, een ander alternatief kan zijn om ergens in buitenland te bouwen! Lagere bouwkosten en lagere mestkosten!

 • Bison

  abtje #5, Iran en N Korea weten wel hoe.lol
  In holland zouden ze kunnen beginnen met de beroepswerkelozen en de leeglopers/criminelen te castreren.

 • trust

  Bron aanpak van de emissie is de enige en beste manier, waarbij men ook intern het klimaat voor de varkens en de boer kan verbeteren.
  Jammer dat de luchtwaslobby nu ook binnen het ZLTO zijn lijntjes heeft zitten.
  Heb zelf mijn buren (burgers) gevraagd wat zij vinden van mijn luchtwasser, kan je meteen vertellen dat er veel weerstand en onbekendheid is, er gaan zelfs verhalen van ziekmakend gas van het zwavelzuur. De maatschappelijke acceptatie van mij als varkenshouder was voordat er luchtwasser werden geïnstalleerd beter dan erna.
  Overheid en bestuurders moeten zich goed afvragen of dit de toekomst is voor de verduurzaming van de varkenshouderij, maar ook of Daan van Doorn daarvoor de juiste persoon is.
  Zou de luchtwasser bij dhr Rooijakkers wel elektronisch gemonitord zijn? en heeft hij wel een luchtwasser?

 • joannes

  @Bob de Bakker, dat buitenland wordt steeds interessanter op deze manier! En met alle politieke aandacht, die er nu is, denk ik dat bijna alle Politiek Partijen, inclusief het (Z)LTO, dit ook heimelijk willen. Ze zijn bewust met wat men noemt ¨incentives¨ oftewel ¨beloningen¨ en ¨beperkingen¨ aan het sturen. De varkenshouderij wordt als te groot en te schadelijk gezien in Nederland en vooral Noord Brabant. Dus ontmoedigen ze op allerlei manieren; bouwbeperkingen, controles, mestbeleid, buurt acceptatie, ........ Kortom, diegene die dit een constructief ondernemers klimaat noemen zijn of super optimisten of vooral blind voor al deze ¨negatieve beloningen¨. De nertsen fokker heeft het geluk dat er duidelijkheid is; in de varkenshouderij is het een tergend proces!

 • mtijssen1

  Beste Van Gemert, ik hoor je altijd afzetten tegen de (z)lto en ik hoor je altijd roepen wat niet deugt. Wanneer zeg je nu eens iets wat leidt tot gewenste oplossingsrichtingen en wat positief-constructief van aard is? Dit is, geachte heer van Gemert, afkomstig van een trotse, toekomstgerichte, Limburgse varkenshouder die genoeg heeft van uw negativisme. Dit helpt ons als prachtige sector zo niet verder. Ik daag u dan ook uit om vanaf nu positief, constructief mee te denken en dus ook mee te praten.

 • Bison

  Het is goed voor de economie, luchtwassertjes bouwen en ambtenaren aan het werk houden en zo,...boertje betaalt wel of ie er wel of niet aan meedoet.

 • varkensboerk

  De heer van Gemert zegt gewoon wat ie moet/wil zeggen en hij heeft groot gelijk. Zlto speelt altijd mooi weer en daar worden de boeren uiteindelijk ook niet beter van. Zlto staat voor positief constructief? Ga je eens verdiepen in de Vion als zlto zijnde, en leg verantwoording af aan je trouwe leden?
  Positief moet je zijn tegenover de kansen in onze prachtige sector en bij bedreigingen moet je je bedenkingen hebben en uiten.

 • leftturn

  niemand wordt verplicht een luchtwasser te bouwen, er zijn andere methoden of je gaat minder dieren houden. maar als je een luchtwasser op de vergunning zet, heb je je er ook aan te houden.
  ik heb zelf ook luchtwassers van de 1e generatie, deze hebben idd net zoveel nadelen als voordelen. de tweede generatie is beter, zowel op functioneren als voor de nabije medebewoners.
  maar ook nu worden er nog wassers verkocht, waarbij het 100% zeker is, dat ze niet werken bij de genoemde spuiwaterproductie per plaats.

 • hans veghel

  welk merk is da

 • w v gemert

  j.verstraten, allen biologische wassers en voor alle dierensoorten ,zodat we in Nederland de gehele dierhouderij er beperkt mee belasten . Geen chemie toe te voegen, geen afval, spuiwater gebruiken als kunstmest vervanger. Algehele vrijstelling voor kleine bedrijven.

 • j.verstraten1

  dus toch luchtwassers

 • j.verstraten1

  info 457. Heb je de introductie van de luchtwasser op je bedrijf ook gecombineerd met een uitbreiding van het aantal dieren?
  Zo ja, dan begrijp ik de reactie van je buren. Zeker als het ook nog een oude luchtwasser betreft.
  Ipv elkaar en de belangorganisatie hier af te zeiken zou het sieren te reageren zoals M. Tijssen. Elkaar de grond in stampen daar komen we echt niet verder mee.
  Ik had trouwens altijd begrepen dat varkenshouders wel blij waren met de techniek van luchtwassers, al is het een noodzakelijk kwaad, om zo de bedrijven verder op te kunnen schalen.
  Blijkbaar niet dus.
  Ikzelf heb trouwens geen varkens, dus ook geen luchtwasser. Ben wel geïnteresseerd en probeer hier af en toe behalve mijn mening te geven ook wat te leren.

 • trust

  j.verstraten. nee geen uitbreiding van aantal, wel een 2e generatie LW, geen enkele profit, niet voor people, of voor planet zelfs niet voor pigs of pleasure.
  alleen Profit voor mijn energieleverancier, luchtwasserleverancier, mestdistributeur en de rest van de gehele keten.
  Daarom gezamenlijk kijken naar betere alternatieven zoals BRONAANPAK.

 • trust

  Het is trouwens een combi wasser

 • drientje

  Er wordt hier in de reacties wel erg gemakkelijk gedaan dat er voor luchtwassers een alternatief is. Helaas is dit niet altijd zo. Als je afgerekend wordt op fijnstof
  is een luchtwasser het meest voor de hand liggend.

 • mwhjanssen5

  Niks mis mee allemaal maar laat iedereen dan een beetje meebetalen en zorg dat de boer een fatsoenlijk verdienmodel krijgt dan kun je ook eisen stellen en wordt het ook door de sector breedt gedragen en correct uitgevoerd.

 • trust

  End-of-pipe solution = korte termijn. ook voor maatschappelijke acceptatie een doodlopende weg, gebaseerd op korte termijn politiek met behulp van de lobby van de luchtwassector.
  als we naar een duurzamer geproduceerd stuk vlees willen, zal dat investeringen vergen in de bronaanpak.
  Daarom zit de gehele keten met Daan van Doorn, op het verkeerde spoor.
  Zolang als men denkt dat de varkenshouderij kan groeien met LW zijn ze nog verder van de maatschappij af komen te staan, en zal er nooit een ander 'verdienmodel' worden ontwikkeld.....

 • Tessa Knots

  BBA
  ;-)

 • anton1937

  Het toepassen van luchtwassers is een noodzaak voor de varkenshouderij,om te kunnen overleven,al dat tegenstribbelen heeft geen zin.Hetzelfde geldt voor de pluimveehouderij en in mindere mate voor de rundveehouderij.De geiten -en de schapenhouderij, worden verboden binnen 5 km afstand van de bebouwde kom(i v m gezondheidsrisico's) De scharrelkippenhouderij buiten krijgt i v m stof-ziekteverspreiding binnen 5 jaar eveneens een totaal verbod.

 • bankivahoen

  Er zijn al bijna meer luchtwasserfabrikanten als boeren! Dit zegt genoeg over hoe zij hebben lopen lobbyen bij de overheid om de noodzaak van aanschaf van een luchtwasser via wetgeving er door te duwen . Gelukkig heulen de standsorganisaties lekker met de ngo's mee over de noodzaak van deze wassers zodat het elimineren van de sector een stuk sneller gaat. Bijna niemand ziet in dat je steeds fabrieksmatigere productie creeert , iets dat in de zeer nabije toekomst aangegrepen zal worden door eerder genoemde bewegingen om definitief het nekschot aan de sector te geven ! De sector is gedoemd om compleet binnen enkele 10-tallen jaren ( net als de nertsen) uit NL te verdwijnen. Gelukkig zien echte ondernemers dat in en worden overal ter wereld met open armen ontvangen.

 • trust

  anton1937 oud denken in oude stucturen heeft nog geen enkele sector vooruit gebracht

 • spits761

  de reacties van joannes (2mei)en bankivahoen(9mei)liggen wat mij betreft het kortst bij de waarheid.Het is hier in nl alleen maar te doen om de intensieve sectoren(nerts,konijn,varken,geit)de nek om te draaien.En dan helpt positieve praat echt niet hoor!! Iedere keer andere eisen,normen stellen en de intnesieve boer moet maar weer zien hoe hij daar aan voldoet.Procedures,vergunningaanvragen(kijk bijv naar de vurgunningaanvraag vd geitenstal in landerd)Zoiets kan echt alleen maar in nederland.Alleen maar tegenwerking,vertraging enz.De ambtenarij viert hoogtij in ons doodzieke landje.Dat wij als (intensieve) sector ons dit aan laten doen,ongelofelijk voor mij.maar door een paar van die linkse oproerkraaiers gaat heel de sector naar de klote.Hier en daar blijft er over 20 jaar nog een verwaaide koeienboer zitten die zijn zakken zit te vullen met eu subsidies....dood en dood ziek dat is nederland op zijn best.......

Laad alle reacties (25)

Of registreer je om te kunnen reageren.